Работни места

Конкурси за област Сливен

Открита трудова борса - Сливен

Архив - Работни места


0028: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-6.002-0047-C01 „Патронажна грижа + в Община Сливен“ във връзка с утвърдена процедура за подбор. Обявява се подбор за следните длъжности:

 • Хигиенист - 2 броя.


Обявление
[ Дата на публикуване: 31 август 2021 г., 09:12:15, размер на файла: 160.64kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 31 август 2021 г., 09:12:36, размер на файла: 101.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 31 август 2021 г., 09:13:47, размер на файла: 129.50kB ]


0027: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-6.002-0047-C01  „Патронажна грижа + в Община Сливен“ във връзка с утвърдена процедура за подбор. Обявява се подбор за следните длъжности:

 • Домашен помощник/санитар - 2 броя.

Обявление
[ Дата на публикуване: 30 август 2021 г., 14:37:26, размер на файла: 162.05kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 30 август 2021 г., 14:37:44, размер на файла: 101.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 30 август 2021 г., 14:37:49, размер на файла: 129.50kB ]


0026: Община Сливен обявява конкурс за заемане на длъжността „директор” – по 1 /една/ щатна бройка на следните общински детски градини на територията на община Сливен:

 • Детска градина "Вержин и Хаик Папазян", гр. Сливен, кв. "Българка";
 • Детска градина "Здравец", гр. Сливен, кв. "Речица", ул. "Тодор Асенов" №13.

Обявление
[ Дата на публикуване: 23 август 2021 г., 09:26:10, размер на файла: 645.28kB ]


0025: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор, за следните длъжности:

 • Рехабилитатор - 1 брой;
 • Социален работник - 2 броя.

Обявление
[ Дата на публикуване: 12 август 2021 г., 08:54:48, размер на файла: 575.14kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 12 август 2021 г., 09:01:04, размер на файла: 103.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 12 август 2021 г., 09:01:25, размер на файла: 99.50kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 12 август 2021 г., 09:02:02, размер на файла: 102.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 12 август 2021 г., 09:00:31, размер на файла: 129.50kB ]

Протокол от 13.09.2021 г. - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 14 септември 2021 г., 15:31:03, размер на файла: 548.25kB ]


0022: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II" за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор. Обявява се подбор за следната длъжност: Хигиенист – 1 брой.
Обявление
[ Дата на публикуване: 16 юни 2021 г., 09:18:37, размер на файла: 251.14kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 16 юни 2021 г., 09:19:40, размер на файла: 103.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 16 юни 2021 г., 09:20:00, размер на файла: 99.50kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 16 юни 2021 г., 09:20:18, размер на файла: 102.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 16 юни 2021 г., 09:18:44, размер на файла: 129.50kB ]

Протокол от 16.06.2021 г. - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 25 юни 2021 г., 16:45:25, размер на файла: 523.09kB ]


0021: Община Сливен oткрива на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Обреден комплекс” ЕООД, гр. Сливен.

Обява
[ Дата на публикуване: 07 юни 2021 г., 10:39:07, размер на файла: 302.74kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 07 юни 2021 г., 10:39:12, размер на файла: 33.50kB ]

Декларация (съдимост)
[ Дата на публикуване: 07 юни 2021 г., 10:39:38, размер на файла: 24.00kB ]

Декларация (търговска дейност)
[ Дата на публикуване: 07 юни 2021 г., 10:40:18, размер на файла: 23.00kB ]

Декларация (чл. 29 от НУПСОСТДОУКОП)
[ Дата на публикуване: 07 юни 2021 г., 10:41:01, размер на файла: 31.00kB ]


0020: Във връзка с изпълнението на социалната услуга „Асистентска подкрепа” Община Сливен обявява прием на документи за длъжността „Технически сътрудник“.

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 май 2021 г., 12:06:59, размер на файла: 302.98kB ]

Приложение № 1 А - Заявление
[ Дата на публикуване: 11 май 2021 г., 12:07:03, размер на файла: 185.50kB ]

Приложение № 2 - Декларация
[ Дата на публикуване: 11 май 2021 г., 12:07:06, размер на файла: 185.50kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 11 май 2021 г., 12:07:10, размер на файла: 208.00kB ]


0019: Във връзка c изпълнение на дейностите по Споразумение за финансиране GA/BULA/2020/11 на Проект за пилотно прилагане на "Гаранция за детето" на Европейския съюз в България, Фаза III от Подготвителното действие на ЕК, ДГ "Надежда", гр. Сливен обявява прием на документи за подбор на логопед в Детска градина "Надежда" гр. Сливен, по утвърдена процедура за подбор.

Обявление
[ Дата на публикуване: 07 май 2021 г., 15:48:28, размер на файла: 1.97MB ]


0018: Във връзка c изпълнение на дейностите по Споразумение за финансиране GA/BULA/2020/11 на Проект и пилотно прилагане на "Гаранция за детето" на Европейския съюз в България, Фаза III от Подготвителното действие на ЕК, ДГ „Минзухар”. с Крушаре, община Сливен обявява прием на документи за подбор на логопед в Детска градина "Минзухар" с. Крушаре, по утвърдена процедура за подбор.

Обявление
[ Дата на публикуване: 16 април 2021 г., 15:25:55, размер на файла: 917.70kB ]


0017: Във връзка с изпълнение на дейностите по Споразумение за финансиране GA/BULA/2020/11 на Проект за пилотно прилагане на "Гаранцията за детето" на Европейски съюз в България. Фаза III от Подготвителното действие на ЕК ДГ "Надежда", гр. Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал - ЛОГОПЕД в детска градина "Надежда" гр. Сливен, по утвърдена процедура за подбор.

Обявление
[ Дата на публикуване: 16 април 2021 г., 11:07:57, размер на файла: 2.01MB ]


0016: Община Сливен обявява откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Дентален център -1 Сливен” ЕООД, гр. Сливен.

Обява
[ Дата на публикуване: 12 април 2021 г., 09:22:18, размер на файла: 302.03kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 12 април 2021 г., 09:22:59, размер на файла: 33.50kB ]

Декларация (търговска дейност)
[ Дата на публикуване: 12 април 2021 г., 09:24:20, размер на файла: 23.00kB ]

Декларация (чл. 29 от НУПСОСТДОУКОП)
[ Дата на публикуване: 12 април 2021 г., 09:25:04, размер на файла: 31.50kB ]

Декларация (съдимост)
[ Дата на публикуване: 12 април 2021 г., 09:23:44, размер на файла: 24.00kB ]


0015: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 "Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II" за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор, за следната длъжност:

 • Педагог - 1 брой.

Обявление
[ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 15:48:15, размер на файла: 575.89kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 15:50:00, размер на файла: 103.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 15:49:04, размер на файла: 99.50kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 15:50:27, размер на файла: 102.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 15:50:36, размер на файла: 129.50kB ]

Протокол от 20.04.2021 г. - Допуснати и недопуснати до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 21 април 2021 г., 10:32:38, размер на файла: 541.69kB ]


0014: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект „Европейска гаранция за детето“, компонент 4 „Услуги за превенция и подкрепа, насочени към уязвими деца и семейства“ Община Сливен, КСУДС гр. Сливен и UNICEF, обявява прием на документи за подбор на персонал:

 • "Социален работник" - една работна позиция
 • "Социален сътрудник с насоченост към здравеопазването" - една работна позиция
 • "Социален сътрудник с насоченост към образованието" - една работна позиция

Обявление
[ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 14:57:15, размер на файла: 250.34kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 14:57:19, размер на файла: 47.50kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 14:57:23, размер на файла: 42.50kB ]

Критерии за оценка на кандидатите за позиции по пилотен проект "Гаранция за детето" Социален сътрудник
[ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 14:57:27, размер на файла: 209.31kB ]

Критерии за оценка на кандидатите за позиции по пилотен проект "Гаранция за детето" Социален работник
[ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 14:57:47, размер на файла: 211.87kB ]

Протокол №1 за допуснати и недопуснати до етап интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 12 април 2021 г., 14:41:01, размер на файла: 285.25kB ]


0013: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор. Обявява се подбор за следната длъжност за двата центъра:

 • Огняр – поддръжка – 1 брой.

Обявление
[ Дата на публикуване: 31 март 2021 г., 14:39:05, размер на файла: 574.36kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 31 март 2021 г., 14:39:15, размер на файла: 103.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 31 март 2021 г., 14:39:59, размер на файла: 99.50kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 31 март 2021 г., 14:42:23, размер на файла: 102.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 31 март 2021 г., 14:41:59, размер на файла: 129.50kB ]

Протокол от 13.04.2021 г. - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 13 април 2021 г., 15:31:09, размер на файла: 537.77kB ]


0012: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-6.002-0047-C01 „Патронажна грижа + в Община Сливен“ във връзка с утвърдена процедура за подбор. Обявява се подбор за следните длъжности:

 • Ръководител на услуга- 1 брой;
 • Диспечер на услуга - 2 броя;
 • Социален работник - 1 брой;
 • Здравен специалист - 2 броя;
 • Шофьор - 1 брой;
 • Психолог - 1 брой;
 • Домашен помощник/санитар- 20 броя;
 • Разносвач - 7 броя;
 • Хигиенист - 35 броя.

Обявление
[ Дата на публикуване: 25 март 2021 г., 15:56:02, размер на файла: 177.24kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 25 март 2021 г., 15:56:07, размер на файла: 129.50kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 25 март 2021 г., 15:56:53, размер на файла: 101.00kB ]

Протокол от 16.04.2020 г. - Допуснати до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 16 април 2021 г., 15:33:48, размер на файла: 216.80kB ]


0011: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор, за следните длъжности:

 • Шофьор - 1 брой.

Обявление
[ Дата на публикуване: 25 март 2021 г., 15:01:18, размер на файла: 261.47kB ]

Протокол от 13.04.2021 г. - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 13 април 2021 г., 15:32:23, размер на файла: 541.28kB ]


0010: Община Сливен удължава срока за подаване на заявления за участие в конкурс за избор на управител на еднолично търговско дружество с ограничена отговорност "Обреден комплекс" ЕООД, гр. Сливен.

Обява - удължен срок
[ Дата на публикуване: 31 март 2021 г., 09:23:46, размер на файла: 303.73kB ]

Обява
[ Дата на публикуване: 15 март 2021 г., 09:45:38, размер на файла: 302.16kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 15 март 2021 г., 09:45:43, размер на файла: 33.50kB ]

Декларация (търговска дейност)
[ Дата на публикуване: 15 март 2021 г., 09:45:50, размер на файла: 23.00kB ]

Декларация (чл. 20 от ЗПП)
[ Дата на публикуване: 15 март 2021 г., 09:45:55, размер на файла: 30.50kB ]

Декларация (съдимост)
[ Дата на публикуване: 15 март 2021 г., 09:46:00, размер на файла: 24.00kB ]


0009: Община Сливен обявява подбор за избор на 2 броя здравни медиатори в кв. "Надежда"

Съобщение
[ Дата на публикуване: 05 март 2021 г., 16:54:47, размер на файла: 381.58kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 05 март 2021 г., 16:55:55, размер на файла: 25.00kB ]


0008: Община Сливен обявява конкурс за длъжността Старши юрисконсулт в отдел “Правно-нормативно обслужване” в Дирекция „Правна“ – 1 /една/ щатна бройка.

Обявление
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 10:31:48, размер на файла: 664.19kB ]

Длъжностна характеристика
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 10:31:53, размер на файла: 334.58kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 10:32:00, размер на файла: 59.50kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 10:32:07, размер на файла: 26.50kB ]

Пълномощно
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 10:32:15, размер на файла: 35.00kB ]

Протокол № 1 от 22.03.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати
[ Дата на публикуване: 23 март 2021 г., 17:51:08, размер на файла: 732.12kB ]

Протокол № 2 от 05.04.2021 г. - Методика за оценяване
[ Дата на публикуване: 05 април 2021 г., 15:51:12, размер на файла: 402.72kB ]

Протокол № 3 от 08.04.2021 г. от втори етап - решаване на тест от конкурсната процедура
[ Дата на публикуване: 09 април 2021 г., 15:17:39, размер на файла: 726.07kB ]

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите
[ Дата на публикуване: 15 април 2021 г., 09:48:40, размер на файла: 576.04kB ]


0007: Община Сливен обявява конкурс за длъжността Юрисконсулт в отдел “Правно-нормативно обслужване” в Дирекция „Правна“ – 1 /една/ щатна бройка.

Обявление
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 10:29:35, размер на файла: 662.80kB ]

Длъжностна характеристика
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 10:29:40, размер на файла: 334.62kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 10:29:46, размер на файла: 59.50kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 10:29:51, размер на файла: 26.50kB ]

Пълномощно
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 10:29:55, размер на файла: 35.00kB ]

Протокол № 1 от 22.03.2021 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати
[ Дата на публикуване: 23 март 2021 г., 17:51:15, размер на файла: 733.43kB ]

Протокол № 2 от 05.04.2021 г. - Методика за оценяване [ Размер на файла: 402.91kB ]

Протокол № 3 от 08.04.2021 г. от втори етап - решаване на тест от конкурсната процедура
[ Дата на публикуване: 09 април 2021 г., 15:17:52, размер на файла: 731.09kB ]

Формуляр за окончателните резултати на кандидатите
[ Дата на публикуване: 15 април 2021 г., 09:48:35, размер на файла: 576.88kB ]


0006: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор. Обявява се подбор за следните длъжности:

 • Педагог – 1 брой

Обявление
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2021 г., 13:54:42, размер на файла: 553.30kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2021 г., 13:56:10, размер на файла: 103.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2021 г., 13:55:46, размер на файла: 99.50kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2021 г., 13:55:15, размер на файла: 129.50kB ]

Протокол - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 15:38:11, размер на файла: 450.10kB ]


0005: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор.

Обявление
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2021 г., 13:40:03, размер на файла: 574.42kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2021 г., 14:44:02, размер на файла: 103.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2021 г., 14:43:02, размер на файла: 99.50kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2021 г., 14:45:08, размер на файла: 102.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2021 г., 14:46:06, размер на файла: 129.50kB ]

Протокол - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2021 г., 16:30:31, размер на файла: 429.69kB ]


0004: Община Сливен в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява, че продължава приема на документи от кандидати за потребители и кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Обява
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 17:08:12, размер на файла: 373.57kB ]

Приложение № 1 - Зявление за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 17:08:17, размер на файла: 209.00kB ]

Приложение № 1А - Заявление
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 17:08:23, размер на файла: 187.00kB ]

Приложение № 2 - Декларация
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 17:08:27, размер на файла: 185.50kB ]

Приложение № 2 - Образец на професионална автобиография
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 17:08:33, размер на файла: 208.00kB ]

Приложение № 3 - Декларация
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 17:08:38, размер на файла: 185.50kB ]

Приложение № 4 - Декларация
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 17:08:51, размер на файла: 185.00kB ]

Протокол - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2021 г., 16:03:39, размер на файла: 380.20kB ]

Протокол - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 25 февруари 2021 г., 16:03:44, размер на файла: 379.50kB ]

Протокол - Списък на допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 09:17:01, размер на файла: 367.38kB ]

Протокол - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 05 март 2021 г., 17:00:47, размер на файла: 417.42kB ]

Протокол - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 05 март 2021 г., 17:00:51, размер на файла: 416.98kB ]

Протокол от 14.04.2021 г. - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 15 април 2021 г., 09:51:26, размер на файла: 374.96kB ]

Протокол от работата на комисията за провеждане на подбор
[ Дата на публикуване: 22 април 2021 г., 09:46:51, размер на файла: 151.42kB ]

Протокол от 12.05.2021 г. - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 13 май 2021 г., 15:31:23, размер на файла: 368.73kB ]

Протокол от работата на комисията за провеждане на подбор
[ Дата на публикуване: 18 май 2021 г., 16:14:59, размер на файла: 570.17kB ]

Протокол от 20.05.2021 г. - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 20 май 2021 г., 16:34:01, размер на файла: 373.80kB ]

Протокол от работата на комисията за провеждане на подбор
[ Дата на публикуване: 28 май 2021 г., 14:25:31, размер на файла: 411.20kB ]

Протокол от 15.06.2021 г. - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 16 юни 2021 г., 10:55:51, размер на файла: 120.06kB ]

Протокол от 16.06.2021 г. - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 16 юни 2021 г., 16:04:46, размер на файла: 119.07kB ]

Протокол от работата на комисията за провеждане на подбор
[ Дата на публикуване: 18 юни 2021 г., 14:42:56, размер на файла: 162.10kB ]

Протокол от 23.07.2021 г. - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 23 юли 2021 г., 16:32:41, размер на файла: 367.96kB ]

Протокол от 13.08.2021 г. - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 16 август 2021 г., 18:07:17, размер на файла: 121.06kB ]

Протокол от работата на комисията за провеждане на подбор
[ Дата на публикуване: 17 август 2021 г., 17:03:10, размер на файла: 147.11kB ]

Протокол от 13.09.2021 г. - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 15 септември 2021 г., 13:54:17, размер на файла: 371.00kB ]

Протокол от 16.09.2021 г. за работата на комисията за провеждане на подбор
[ Дата на публикуване: 17 септември 2021 г., 10:51:37, размер на файла: 399.61kB ]


0003: Община Сливен обявява свободни работни места за длъжностите:

 • Механик в местна дейност: „Спортни бази за спорт за всички“.
 • Касиер в местна дейност: „Спортни бази за спорт за всички“.
 • Лекар в местна дейност: „Спортни бази за спорт за всички“.

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 17:39:43, размер на файла: 240.81kB ]


0002: Във връзка с изпълнението на социалната услуга „Асистентска подкрепа” Община Сливен обявява прием на документи за длъжността „Технически сътрудник“.

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 15:27:14, размер на файла: 162.27kB ]

Приложение № 1 B - Заявление
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 15:27:19, размер на файла: 185.50kB ]

Приложение № 2 А - Образец на професионална автобиография
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 15:27:23, размер на файла: 208.00kB ]

Приложение № 3 А - Декларация
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 15:27:28, размер на файла: 185.50kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 17:09:11, размер на файла: 199.50kB ]


0001: Община Сливен обявява свободни работни места за длъжностите:

 • Спасител, басейн в местна дейност: „Спортни бази за спорт за всички“.
 • Чистач/Хигиенист в местна дейност: „Спортни бази за спорт за всички“.

Обявление
[ Дата на публикуване: 08 януари 2021 г., 17:41:57, размер на файла: 273.55kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен