Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Работни места

Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.040-0069-C01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Сливен“ за предоставяне на здравно-социална услуга в домашна среда във връзка с утвърдена процедура за подбор.

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 13:26:48, размер на файла: 2.14MB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 13:28:08, размер на файла: 573.19kB ]

Автобиография
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2020 г., 13:29:16, размер на файла: 129.50kB ]