Работни места

Конкурси за област Сливен

Конкурси за държавни служители - пакет документи за кандидатстване

Открита трудова борса - Сливен

Архив - Работни места


0006: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община
Сливен – етап II” за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор. Обявява се подбор за следните длъжности:

  • Педагог – 1 брой

Обявление
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2021 г., 13:54:42, размер на файла: 553.30kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2021 г., 13:56:10, размер на файла: 103.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2021 г., 13:55:46, размер на файла: 99.50kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2021 г., 13:55:15, размер на файла: 129.50kB ]


0005: Община Сливен обявява прием на документи за подбор на персонал по проект: BG05M9OP001-2.019-0011-C02 „Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община Сливен – етап II” за предоставяне на социални услуги в общността във връзка с утвърдена процедура за подбор.

Обявление
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2021 г., 13:40:03, размер на файла: 574.42kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2021 г., 14:44:02, размер на файла: 103.00kB ]

Декларация
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2021 г., 14:43:02, размер на файла: 99.50kB ]

Декларация инф. услуга
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2021 г., 14:45:08, размер на файла: 102.00kB ]

Автобиография /CV/
[ Дата на публикуване: 04 февруари 2021 г., 14:46:06, размер на файла: 129.50kB ]

Протокол - Списък с допуснатите до интервю кандидати
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2021 г., 16:30:31, размер на файла: 429.69kB ]


0004: Община Сливен в качеството си на доставчик на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“, в изпълнение на Закона за социалните услуги обявява, че продължава приема на документи от кандидати за потребители и кандидати за заемане на длъжност „Социален асистент“ на социалната услуга „Асистентска подкрепа“

Обява
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 17:08:12, размер на файла: 373.57kB ]

Приложение № 1 - Зявление за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа“
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 17:08:17, размер на файла: 209.00kB ]

Приложение № 1А - Заявление
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 17:08:23, размер на файла: 187.00kB ]

Приложение № 2 - Декларация
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 17:08:27, размер на файла: 185.50kB ]

Приложение № 2 - Образец на професионална автобиография
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 17:08:33, размер на файла: 208.00kB ]

Приложение № 3 - Декларация
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 17:08:38, размер на файла: 185.50kB ]

Приложение № 4 - Декларация
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 17:08:51, размер на файла: 185.00kB ]


0003: Община Сливен обявява свободни работни места за длъжностите:

  • Механик в местна дейност: „Спортни бази за спорт за всички“.
  • Касиер в местна дейност: „Спортни бази за спорт за всички“.
  • Лекар в местна дейност: „Спортни бази за спорт за всички“.

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 17:39:43, размер на файла: 240.81kB ]


0002: Във връзка с изпълнението на социалната услуга „Асистентска подкрепа” Община Сливен обявява прием на документи за длъжността „Технически сътрудник“.

Обявление
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 15:27:14, размер на файла: 162.27kB ]

Приложение № 1 B - Заявление
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 15:27:19, размер на файла: 185.50kB ]

Приложение № 2 А - Образец на професионална автобиография
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 15:27:23, размер на файла: 208.00kB ]

Приложение № 3 А - Декларация
[ Дата на публикуване: 11 януари 2021 г., 15:27:28, размер на файла: 185.50kB ]

Протокол
[ Дата на публикуване: 25 януари 2021 г., 17:09:11, размер на файла: 199.50kB ]


0001: Община Сливен обявява свободни работни места за длъжностите:

  • Спасител, басейн в местна дейност: „Спортни бази за спорт за всички“.
  • Чистач/Хигиенист в местна дейност: „Спортни бази за спорт за всички“.

Обявление
[ Дата на публикуване: 08 януари 2021 г., 17:41:57, размер на файла: 273.55kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен