Регистър на издадените разрешителни за строеж - община Сливен

Разрешения за строеж за благоустройствени обекти за 2019 г. [ Размер на файла: 164.97kB ]

Разрешения за строеж 2019 г. [ Размер на файла: 142.96kB ]

Разрешения за строеж 2018 г. [ Размер на файла: 466.79kB ]

Разрешителни за строеж 2017 г. [ Размер на файла: 115.83kB ]

Разрешителни за строеж 2016 г. [ Размер на файла: 244.04kB ]