Земеползване

Архив - Земеползване


Пасища и мери ОПФ 2023-2024 /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 01 март 2023 г., 13:54:51, размер на файла: 2.05MB ]

Ливади ОПФ 2023-2024 /Приложение 1.1/
[ Дата на публикуване: 01 март 2023 г., 13:54:56, размер на файла: 464.82kB ]

Образец /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 01 март 2023 г., 13:55:02, размер на файла: 142.30kB ]

Образец /Приложение 2/
[ Дата на публикуване: 01 март 2023 г., 13:55:05, размер на файла: 90.64kB ]

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ
[ Дата на публикуване: 01 март 2023 г., 13:55:22, размер на файла: 143.46kB ]

Декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ
[ Дата на публикуване: 01 март 2023 г., 13:55:27, размер на файла: 80.35kB ]

Протокол ПМЛ разпределение 2023 г.
[ Дата на публикуване: 03 май 2023 г., 10:50:29, размер на файла: 2.69MB ]

Протокол ПМЛ проверка 2023 г.
[ Дата на публикуване: 17 май 2023 г., 10:00:13, размер на файла: 340.40kB ]

Достъпност