Земеползване

Архив - Земеползване


Пасища и мери ОПФ 2024-2025 /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 01 март 2024 г., 10:50:38, размер на файла: 2.19MB ]

Ливади ОПФ 2024-2025 /Приложение 1.1/
[ Дата на публикуване: 01 март 2024 г., 10:50:43, размер на файла: 636.65kB ]

Образец /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 01 март 2024 г., 10:50:48, размер на файла: 238.61kB ]

Образец /Приложение 2/
[ Дата на публикуване: 01 март 2024 г., 10:50:51, размер на файла: 190.80kB ]

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ
[ Дата на публикуване: 01 март 2024 г., 10:50:56, размер на файла: 282.55kB ]

Декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ
[ Дата на публикуване: 01 март 2024 г., 10:50:59, размер на файла: 221.29kB ]

Протокол разпределение ПМЛ 2024 г. - 2025 г.
[ Дата на публикуване: 02 май 2024 г., 14:25:01, размер на файла: 2.00MB ]


Заповеди

Заповед № РД 15-545 от 03.04.2024 г.
[ Дата на публикуване: 04 април 2024 г., 16:05:39, размер на файла: 422.59kB ]

Достъпност