Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Земеползване

Архив - Земеползване


Пасища и мери ОПФ 2020-2021 /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 09:05:57, размер на файла: 408.00kB ]

Ливади ОПФ 2020-2021 /Приложение 1.1/
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 09:05:05, размер на файла: 39.60kB ]

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 09:02:04, размер на файла: 41.00kB ]

Декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 08:59:42, размер на файла: 27.00kB ]

Образец /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 08:49:17, размер на файла: 14.77kB ]

Образец /Приложение 2/
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 08:54:06, размер на файла: 33.50kB ]