Земеползване

Архив - Земеползване


Списък по обекти на земеделските земи от Държавен поземлен фонд, обявени за отдаване под наем/аренда на търг първа тръжна сесия за стопанската 2020/2021 г.
[ Дата на публикуване: 10 юни 2020 г., 10:07:02, размер на файла: 507.44kB ]


Протокол за отстраняване на очевидна фактическа грешка
[ Дата на публикуване: 20 май 2020 г., 13:39:58, размер на файла: 653.56kB ]

Протокол ПМЛ 2020 г. - 2021 г.
[ Дата на публикуване: 07 май 2020 г., 14:08:17, размер на файла: 2.53MB ]

Протокол ПМЛ проверка 2020 г.
[ Дата на публикуване: 24 април 2020 г., 17:09:14, размер на файла: 501.13kB ]

Пасища и мери ОПФ 2020-2021 /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 09:05:57, размер на файла: 408.00kB ]

Ливади ОПФ 2020-2021 /Приложение 1.1/
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 09:05:05, размер на файла: 39.60kB ]

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 09:02:04, размер на файла: 41.00kB ]

Декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 08:59:42, размер на файла: 27.00kB ]

Образец /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 08:49:17, размер на файла: 14.77kB ]

Образец /Приложение 2/
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2020 г., 08:54:06, размер на файла: 33.50kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен