Община Сливен - лого

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Земеползване

Заповеди

Заповед № РД 10-172/30.09.2019 г. на Министерството на земеделието, храните и горите изпълнителна агенция по горите - Регионална дирекция по горите - Сливен
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2019 г., 15:58:24, размер на файла: 1.86MB ]


Протокол от работата на комисията, назначена със Заповед No РД-07-017/01.10.2019г. на Директор на ОД „Земеделие”– Сливен
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2019 г., 15:21:53, размер на файла: 553.94kB ]

Протокол от работата на комисията, назначена със Заповед № РД-07-002/31.05.2019 г. на Директор на ОД "Земеделие"- Сливен
[ Дата на публикуване: 02 август 2019 г., 13:28:23, размер на файла: 225.09kB ]

Протокол за разпределение на "пасища, мери и ливади" за стопанската 2019-2020 година
[ Дата на публикуване: 25 април 2019 г., 13:16:55, размер на файла: 1.54MB ]

Пасища и мери ОПФ 2019-2020 /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 01 март 2019 г., 07:45:56, размер на файла: 395.00kB ]
Ливади ОПФ 2019-2020 /Приложение 1.1/
[ Дата на публикуване: 01 март 2019 г., 07:46:09, размер на файла: 39.94kB ]
Заявление
[ Дата на публикуване: 01 март 2019 г., 07:46:20, размер на файла: 42.00kB ]
Декларация
[ Дата на публикуване: 01 март 2019 г., 07:46:31, размер на файла: 34.00kB ]
Образец /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 01 март 2019 г., 07:46:44, размер на файла: 14.77kB ]
Образец /Приложение 2/
[ Дата на публикуване: 01 март 2019 г., 07:46:53, размер на файла: 33.50kB ]


Протоколи от 29.06.2018 г., от проведена процедура за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ определени със Заповеди РД-46-129/27.02.2018 г. на Министъра на земеделието и храните по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 9 и 10 от ППЗСПЗЗ 
[ Дата на публикуване: 26 юли 2018 г., 10:30:27 ч., размер на файла: 3.16MB ]


Протокол за разпределение на "пасища, мери и ливади" за стопанската 2018-2019 година
[ Дата на публикуване: 21 май 2018 г., 10:31:37 ч., размер на файла: 1.79MB ]
Пасища и мери ОПФ 2018-2019 /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 01 март 2018 г., 10:32:07 ч., размер на файла: 402.50kB ]
Ливади ОПФ 2018-2019 /Приложение 1.1/
[ Дата на публикуване: 01 март 2018 г., 10:32:18 ч., размер на файла: 121.00kB ]
Заявление
[ Дата на публикуване: 01 март 2018 г., 10:32:37 ч., размер на файла: 36.00kB ]
Декларация
[ Дата на публикуване: 01 март 2018 г., 10:32:52 ч., размер на файла: 27.00kB ]
Образец /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 01 март 2018 г., 10:32:56 ч., размер на файла: 40.50kB ]
Образец /Приложение 2/
[ Дата на публикуване: 01 март  2018 г., 10:32:59 ч., размер на файла: 34.50kB ]


Протокол за отстраняване на явна фактическа грешка
[ Дата на публикуване: 30 март 2018 г., 10:33:35 ч., размер на файла: 2.43MB ]
Протокол оттегляне в частта за с. Калояново относно разпределение на Цонка Славова
[ Дата на публикуване: 30 март  2018 г., 10:33:44 ч., размер на файла: 2.71MB ]
Протокол оттегляне в частта за село Тополчане на протокол от 17.05.2017 г.
[ Дата на публикуване: 28 март 2018 г., 10:33:55 ч., размер на файла: 608.94kB ]
Протокол - допълнително разпределение на пасища, мери и ливади за 2017-2018 г.
[ Дата на публикуване: 28 март 2018 г., 10:34:07 ч., размер на файла: 960.08kB ]
Протокол - отстраняване допусната явна фактическа грешка
[ Дата на публикуване: 05 декември 2017 г., 10:34:24 ч., размер на файла: 380.33kB ]
Физическите и юридическите лица спечелили търга за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от ОПФ и земи по чл.19 от ЗСПЗЗ, проведен на 26.09.2017 г.
[ Дата на публикуване: 28 септември 2017 г., 10:34:43 ч., размер на файла: 191.15kB ]
Протокол - допълнително разпределение на пасища, мери и ливади за 2017-2018 г.
[ Дата на публикуване: 14 септември 2017 г., 10:34:59 ч., размер на файла: 378.99kB ]
Протокол - допълнително разпределение на пасища, мери и ливади за 2017-2018 г.
[ Дата на публикуване: 11 юли 2017 г., 10:35:32 ч., размер на файла: 351.59kB ]
Протокол за разпределение на "пасища, мери и ливади" за стопанската 2017-2018 година
[ Дата на публикуване: 18 май 2017 г., 10:35:57 ч., размер на файла: 1.77MB ]
Решение №579/23.02.2017г. на Общински Съвет - Сливен
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2017 г., 10:36:12 ч., размер на файла: 888.43kB ]
Пасища и мери ОПФ 2017-2018 /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2017 г., 10:36:30 ч., размер на файла: 414.50kB ]
Ливади ОПФ 2017-2018 /Приложение 1.1/
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2017 г., 10:36:51 ч., размер на файла: 119.50kB ]


Протокол за разпределение на "пасища, мери и ливади" за стопанската 2016-2017 година
[ Дата на публикуване: 28 април 2016 г., 10:37:25 ч., размер на файла: 2.97MB ]
Заповед РД-15-334/11.03.2016 г. относно назначаване на комисия
[ Дата на публикуване: 14 март 2016  г., 10:37:38 ч., размер на файла: 101.12kB ]

До 10 март 2016 г. се подават заявления за ползване на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2016/2017 г. от ЗСПЗЗ