Земеползване

Архив - Земеползване


Пасища и мери ОПФ 2021-2022 /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2021 г., 19:58:19, размер на файла: 2.28MB ]

Ливади ОПФ 2021-2022 /Приложение 1.1/
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2021 г., 19:58:26, размер на файла: 713.12kB ]

Образец /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2021 г., 19:58:32, размер на файла: 238.88kB ]

Образец /Приложение 2/
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2021 г., 19:58:39, размер на файла: 194.73kB ]

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2021 г., 19:58:46, размер на файла: 289.12kB ]

Декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2021 г., 19:58:53, размер на файла: 178.20kB ]

Заповеди

Заповед 15-150/27.01.2021 г., във връзка с едногодишни договори за наем на земеделска земя с лицата заявили ползването на имоти общинска собственост, попадащи в обработваните от тях масиви за стопанск
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2021 г., 16:39:10, размер на файла: 377.00kB ]


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен