Земеползване

Архив - Земеползване


Пасища и мери ОПФ 2022-2023 /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2022 г., 16:40:21, размер на файла: 2.31MB ]

Ливади ОПФ 2022-2023 /Приложение 1.1/
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2022 г., 16:41:12, размер на файла: 659.27kB ]

Образец /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2022 г., 16:42:14, размер на файла: 238.86kB ]

Образец /Приложение 2/
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2022 г., 16:42:59, размер на файла: 194.73kB ]

Заявление по чл. 37и, ал. 5 от ЗСПЗЗ и чл. 99, ал. 1 от ППЗСПЗЗ
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2022 г., 16:43:44, размер на файла: 289.12kB ]

Декларация по чл. 99, ал. 1, т. 4 от ППЗСПЗЗ
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2022 г., 16:44:14, размер на файла: 178.20kB ]

Протокол ПМЛ разпределение 2022 г.
[ Дата на публикуване: 04 май 2022 г., 16:25:44, размер на файла: 2.56MB ]

Протокол ПМЛ проверка 2022 г.
[ Дата на публикуване: 04 май 2022 г., 16:25:49, размер на файла: 468.75kB ]

Протокол от 25.05.2022 г. корекция на Протокол от 29.04.2022 г.
[ Дата на публикуване: 26 май 2022 г., 16:29:00, размер на файла: 511.63kB ]

Достъпност