Common Assesment Framework (CAF) - Обща рамка за оценка

Какво представлява CAF?

Информация за CAF


Процес по внедряване

Прилагане на Европейския модел за качество в Община Сливен – CAF. (стъпки от 1 до 4) [ Размер на файла: 263.83kB ]

Прилагане на Европейския модел за качество в Община Сливен – CAF. (стъпки от 5 до 8) [ Размер на файла: 431.27kB ]


Документи

Заповед РД 15-1499 от 16.08.2021 г., относно въвеждане на инструмент за организационно съвършенство "Обща рамка за оценка" CAF 2020 и сформиране на екип за самооценка [ Размер на файла: 655.49kB ]

Доклад от самооценка по прилагането на CAF на Община Сливен [ Размер на файла: 3.69MB ]

Заповед № РД 15-296 от 25.02.2022 г., относно утвърждаване на План за подобрение на Община Сливен 2022 г. - 2023 г. [ Размер на файла: 225.73kB ]

План за подобрение на Община Сливен 2022 г. - 2023 г. [ Размер на файла: 2.40MB ]

Заповед РД 15-693 от 23.04.2024 г., относно въвеждане на инструмент за организационно съвършенство "Обща рамка за оценка" CAF 2020 и сформиране на екип за самооценка [ Размер на файла: 1.15MB ]


Анкети

Активни анкети

Анкета за проучване нагласите на гражданите и бизнеса относно дейността на община Сливен (във връзка с общата рамка за оценка CAF).

Резултати от проведени анкети

https://mun.sliven.bg/surveys/past/survey-11

https://mun.sliven.bg/surveys/past/survey-12


Новини

[09.05.2024] Община Сливен стартира повторно прилагане на европейския модел за качество "Обща рамка за оценка - CAF"

[20.12.2021] Община Сливен внедрява европейски модел за управление на качеството в публичния сектор

[25.03.2022] Община Сливен провежда анкета за оценка на административното обслужване

[29.11.2022] Община Сливен получи сертификат за управление на качеството и висока оценка за публичността

Достъпност