Информация за граждани

Съобщения

Кампания 2023 на НАП

Съобщение за данъчна кампания 2023 година [ Размер на файла: 256.75kB ]

Контакти и получаване на информация [ Размер на файла: 428.97kB ]

Справка за сроковете за подаване на различните видове декларации и сроковете за плащане на дължимите данъци и осигуровки [ Размер на файла: 525.80kB ]


Покана за публично обсъждане на намерение за увеличаване на дългосрочен общински дълг от община Сливен

Покана за публично обсъждане
[ Дата на публикуване: 17 ноември 2022 г., 14:28:50, размер на файла: 0.97MB ]

Мотиви - Приложение към покана за публично обсъждане
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2022 г., 15:45:53, размер на файла: 408.48kB ]


Обяви

Обява за провеждане на обществени обсъждания на План за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028 г.
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2021 г., 17:07:37, размер на файла: 332.34kB ]


Преброяване 2021

Българска народна банка - информация относно банкноти и монети в обращение

Информация за птичи грип

Информация за коронавирус COVID-19

Достъпност