Информация за граждани

Преброяване 2021

Българска народна банка - информация относно банкноти и монети в обращение

Информация за птичи грип

Информация за коронавирус COVID-19

Сливен в помощ на Украйна


Покани

Покана към заинтересованите страни от Общините Котел, Сливен, Нова Загора и Твърдица за включване в местното партньорство за създаване на МИРГ

Покана
[ Дата на публикуване: 23 януари 2024 г., 10:47:39, размер на файла: 250.33kB ]

Заявление
[ Дата на публикуване: 23 януари 2024 г., 10:47:45, размер на файла: 184.82kB ]


Покана за публично обсъждане на намерение за увеличаване на дългосрочен общински дълг от община Сливен

Покана за публично обсъждане
[ Дата на публикуване: 17 ноември 2022 г., 14:28:50, размер на файла: 0.97MB ]

Мотиви - Приложение към покана за публично обсъждане
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2022 г., 15:45:53, размер на файла: 408.48kB ]


Съобщения

Кампания 2024 на НАП

Съобщение за данъчна кампания 2024 година [ Размер на файла: 255.31kB ]

Контакти и получаване на информация [ Размер на файла: 429.01kB ]

Справка за сроковете за подаване на различните видове декларации и сроковете за плащане на дължимите данъци и осигуровки [ Размер на файла: 328.98kB ]


Обяви

Обява за провеждане на обществени обсъждания на План за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028 г.
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2021 г., 17:07:37, размер на файла: 332.34kB ]


Достъпност