Информация за граждани

Съобщения

Кампания 2022 на НАП

Съобщение за данъчна кампания 2022 година [ Дата на публикуване: 17 януари 2022 г., 13:38:22 ]

Срокове за подаване на различните видове декларации и срокове за плащане на дължимите данъци и осигуровки [ Дата на публикуване: 17 януари 2022 г., 13:38:35 ]

Контакти и получаване на информация [ Дата на публикуване: 17 януари 2022 г., 13:38:48 ]


Обяви

Обява за провеждане на обществени обсъждания на План за действие за опазване на популациите на Египетски лешояд (Neophron percnopterus Linnaeus, 1758) за периода 2019 – 2028 г.
[ Дата на публикуване: 25 октомври 2021 г., 17:07:37, размер на файла: 332.34kB ]


Преброяване 2021

Българска народна банка - информация относно банкноти и монети в обращение

Информация за птичи грип

Информация за коронавирус COVID-19

Достъпност