Нормативни административни актове

Проект на нормативен административен акт

Съобщение

Със Заповед № РД 15-92 от 20.01.2022 г. е одобрен Генералния план за организация на движението на гр. Сливен. Заповедта е обнародвана в Държавен вестник бр. 26 от 01.04.2022 г., както текстовата, така и графичната част към Заповедта.

Заповед № РД 15-92 от 20.01.2022 г.


Генерален план за организация на движението на гр. Сливен

Проект на Заповед
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 13:31:05, размер на файла: 465.69kB ]

Съобщение за откриване на производство по оповестяване на проект на нормативен административен акт
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 13:31:16, размер на файла: 424.53kB ]

Мотиви
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 13:31:28, размер на файла: 1.00MB ]

Обяснителна записка
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 16:01:59, размер на файла: 1.02MB ]

Табл. 1: Улици от първостепенната улична мрежа
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 16:02:05, размер на файла: 240.43kB ]

Табл. 2: Съществуващо положение и проектно решение на основни кръстовища в гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 16:02:10, размер на файла: 579.20kB ]

Табл. 3: Разпределение на местата за паркиране в град Сливен
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 16:02:14, размер на файла: 306.54kB ]

Схема 1: Транспортно райониране на гр. Сливен и класификация на уличната мрежа
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 13:45:57, размер на файла: 7.00MB ]

Схема 2: Организация на транзитното движение
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 13:46:10, размер на файла: 6.87MB ]

Схема 3: Класификация на уличната мрежа в гр. Сливен. Кръстовища
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 13:46:19, размер на файла: 7.05MB ]

Схема 4: Режими за движение на определени видове пътни превозни средства. Скоростен режим и ограничения на движението.
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 13:46:26, размер на файла: 12.96MB ]

Схема 5: Режим на движение на превозни средства от редовните линии за обществен превоз на пътници
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 13:46:34, размер на файла: 7.19MB ]

Схема 6: Режими за движение на велосипедисти
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 13:48:11, размер на файла: 7.13MB ]

Схема 6.1: Режими за движение на велосипедисти - Типови напречни профили
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 13:53:08, размер на файла: 0.97MB ]

Схема 7.1: Знаково стопанство - пешеходно движение
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 13:54:32, размер на файла: 7.88MB ]

Схема 7.2: Знаково стопанство - пешеходно движение.
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 13:57:06, размер на файла: 6.14MB ]

Схема 8.1: Посочност на движение
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 14:15:13, размер на файла: 5.53MB ]

Схема 8.2: Посочност на движение
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 14:15:24, размер на файла: 4.72MB ]

Схема 9.1: Режими за престой, паркиране и изпреварване
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 14:15:33, размер на файла: 7.72MB ]

Схема 9.2: Режими за престой, паркиране и изпреварване
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 14:15:43, размер на файла: 5.66MB ]

Схема 9.3: Режими за престой, паркиране и изпреварване
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 14:16:04, размер на файла: 3.28MB ]

Схема 10: Проблемни зони
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 14:16:41, размер на файла: 6.73MB ]

Схема 11.1: Обобщена схема на основните пътни знаци
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 14:17:35, размер на файла: 5.30MB ]

Схема 11.2: Обобщена схема на основните пътни знаци
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 14:18:37, размер на файла: 6.65MB ]

Схема 11.3: Обобщена схема на основните пътни знаци
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 14:20:57, размер на файла: 6.64MB ]

Схема 11.4: Обобщена схема на основните пътни знаци
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 14:21:04, размер на файла: 7.85MB ]

Схема 11.5: Обобщена схема на основните пътни знаци
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 14:21:23, размер на файла: 6.42MB ]

Схема 11.6: Обобщена схема на основните пътни знаци
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 14:21:33, размер на файла: 4.65MB ]

Схема 11.7: Обобщена схема на основните пътни знаци
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 14:23:48, размер на файла: 7.13MB ]

Схема 11.8: Обобщена схема на основните пътни знаци
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 14:24:21, размер на файла: 5.75MB ]

Схема 11.9: Обобщена схема на основните пътни знаци
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 14:24:51, размер на файла: 5.20MB ]

Схема 11.10: Обобщена схема на основните пътни знаци
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 14:28:17, размер на файла: 5.34MB ]

Схема 11.11: Обобщена схема на основните пътни знаци
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 14:28:54, размер на файла: 4.28MB ]

Схема 11.12: Обобщена схема на основните пътни знаци
[ Дата на публикуване: 13 декември 2021 г., 14:29:15, размер на файла: 5.14MB ]


Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на община Сливен

Наредба
[ Дата на публикуване: 04 декември 2023 г., 15:02:01, размер на файла: 863.90kB ]

Достъпност