Анализ на потребности от социални услуги на национално ниво

Анализ на потребностите на национално ниво от социални услуги и интегрирани здравно-социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

Анализ на потребностите на национално ниво от социални и интегрирани здравно-социални услуги /Анализа/
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2023 г., 15:54:53, размер на файла: 44.95MB ]

Предложение за Национална карта на социалните услуги /Картата/
[ Дата на публикуване: 11 октомври 2023 г., 15:58:16, размер на файла: 835.47kB ]

Достъпност