Заповеди

Заповеди - архив


Заповед РД 15-1180 от 22.06.2021 за преместване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 21 юли 2021 г., 16:33:20, размер на файла: 1.07MB ]

Заповед РД 15-1366 от 22.07.2021 за премстване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 25 август 2021 г., 09:05:03, размер на файла: 1.19MB ]

Заповед РД 15-1562 от 25.08.2021г. за преместване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 26 август 2021 г., 10:13:02, размер на файла: 1.13MB ]

Заповед РД 15-1561 от 25.08.2021г. за преместване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 26 август 2021 г., 10:13:05, размер на файла: 1.18MB ]

Заповед РД 15-1560 от 25.08.2021г. за преместване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 26 август 2021 г., 10:13:09, размер на файла: 1.20MB ]

Заповед РД 15-1609 от 31.08.2021г. за принудително преместване на МПС
[ Дата на публикуване: 08 септември 2021 г., 09:19:50, размер на файла: 1.19MB ]

Заповед РД 15-1683 от 15 септември 2021г. за преместване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 16 септември 2021 г., 15:09:56, размер на файла: 1.24MB ]

Заповед РД 15-1686 от 15 септември 2021г. за преместване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 16 септември 2021 г., 15:10:00, размер на файла: 1.15MB ]

Заповед РД 15-1688 от 15 септември 2021г. за преместване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 16 септември 2021 г., 15:10:04, размер на файла: 1.25MB ]

Заповед РД 15-1730 от 24.09.2021г. за преместване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 27 септември 2021 г., 09:08:10, размер на файла: 1.16MB ]

Заповед РД 15-1835 от 07.10.2021г. за преместване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2021 г., 11:49:06, размер на файла: 1.21MB ]

Заповед РД 15-1970 от 01.11.2021г. за преместване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 01 ноември 2021 г., 16:22:15, размер на файла: 1.16MB ]

Заповед РД 15-2186 от 09.12.2021г. за преместване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 10 декември 2021 г., 14:17:55, размер на файла: 1.20MB ]

Заповед РД 15-2185 от 09.12.2021г. за преместване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 10 декември 2021 г., 14:17:48, размер на файла: 1.18MB ]

Заповед РД 15-95 от 21.01.2022 г. за преместване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 24 януари 2022 г., 15:35:02, размер на файла: 1.18MB ]

Заповед РД 15-96 от 21.01.2022 г. за преместване на ИУМПС
[ Дата на публикуване: 24 януари 2022 г., 15:35:06, размер на файла: 1.23MB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен