Уведомления за инвестиционно предложение - първо уведомяване

Архив на Уведомления за инвестиционно предложение - първо уведомяване


ИП "Изграждане на площадка за третиране на строителни отпадъци" в имот с идентификатор 67338.78.1 по кадатрална карта в гр.Сливен, община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 10:06:23, размер на файла: 723.98kB

ИП "Измененние на разрешитлено за водовземане и ползване на повърхностен воден обект р. Асеновска, гр. Сливен" възложител Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 16:32:32, размер на файла: 876.71kB ]

ИП "Предприятие за преработка, съхранение в хладилен сектор и търговия с жива, охладена и замразена риба и рибни продукти и изграждане на фотоволтаична инсталация" в имот 67338.601.56 по кадастрална карта на гр. Сливен, общ. Сливен.
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2023 г., 09:58:32, размер на файла: 689.27kB ]

ИП Трансформиране на пешеходна зона по ул. Никола Фурнаджиев, гр. Сливен в зелен коридор между два градски парка
[ Дата на публикуване: 23 февруари 2023 г., 11:06:06, размер на файла: 9.99MB ]

ИП "Социализация и обособяване на музейни сбирки в сградата на държавна сукнена фабрика в гр. Сливен, пл. "Стоил войвода" №3, УПИ II-46, кв. 13 по плана на гр. Сливен"
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2023 г., 09:14:46, размер на файла: 1.18MB ]

ИП „Консервация, реставрация и ревитализация на къща-музей "Добри Чинтулов", УПИ I-34, кв. 13 по плана на гр. Сливен“
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2023 г., 09:14:51, размер на файла: 970.11kB ]

ИП "Консервация, реставрация и ревитализация на къща-музей "Сливенски бит", УПИ II-46, кв. 13 по плана на гр. Сливен"
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2023 г., 09:14:55, размер на файла: 971.54kB ]

ИП „Консервация, реставрация и ревитализация на музеен комплекс "Хаджи Димитър" УПИ I-232, кв. 203 по плана на гр. Сливен“
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2023 г., 09:14:58, размер на файла: 970.03kB ]

ИП "Реформиране на Дом за стари хора - Сливен по процедура BG-RRP-11.010 Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора"
[ Дата на публикуване: 01 март 2023 г., 17:46:58, размер на файла: 425.26kB ]

ИП "Допълване на кодове и дейности с отпадъци на действащи площадки" в имот № 87374.518.118 по кадастралната карта на гр.Ямбол, общ.Ямбол и имот № 67338.605.323 по кадастралната карта на гр. Сливен, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 16 март 2023 г., 09:25:24, размер на файла: 816.88kB ]

ИП "Реконструкция на изложбена зала "Сирак Скитник", находяща се в УПИ II . "за художествена галерия и обществено обслужване", кв. 735 по плана на ЦГЧ - гр. Сливен"
[ Дата на публикуване: 07 април 2023 г., 14:06:51, размер на файла: 3.90MB ]

Достъпност