Уведомления за инвестиционно предложение - първо уведомяване

Архив на Уведомления за инвестиционно предложение - първо уведомяване


ИП "Център за обучение на деца в поземлен имот с идентификатор 32915.30.527" в землището на с. Ичера, община Сливен
[ Дата на публикуване: 29 януари 2024 г., 14:55:46, размер на файла: 3.24MB ]

ИП "Изграждане на Пътен възел "Кермен" при приблизителен км 261+ 408 на АМ "Тракия" (пресичане с път III – 6601 "(о.п. Сливен - Нова Загора) - Речица - Кермен - Скалица)"
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2024 г., 14:40:38, размер на файла: 968.09kB ]

ИП "Изграждане на инсталация за производство на анаеробен компост и природен газ в имот с идентификатор 67338.709.18 по ККР на гр.Сливен"
[ Дата на публикуване: 28 февруари 2024 г., 14:43:47, размер на файла: 1.14MB ]

ИП "Свободно развъждане и отглеждане на риба и аквакултури по площта на язовир "Чокоба" в поземлен имот 81534.17.65 по КККР на с. Чокоба, общ. Сливен."
[ Дата на публикуване: 08 март 2024 г., 13:58:35, размер на файла: 3.85MB ]

ИП "Изграждане на нов обор за телета до (3) тримесечна възраст с капацитет до 75 места с приемна зона за временно съхранение на оборски тор в поземлен имот 15206.1.757", с. Глуфишево, община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 април 2024 г., 16:25:49, размер на файла: 700.42kB ]

ИП Възстановяване и облагородяване на съществуваща корекция на река Новоселска, град Сливен с обхват между мостове "Градински" и "Новоселски" Община Сливен
[ Дата на публикуване: 21 май 2024 г., 11:19:48, размер на файла: 325.55kB ]

Достъпност