Транспортна система Сливен

Общинска транспортна схема

Пътнически превози ЕООД - Сливен


Справки

Справка за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози
[ Дата на публикуване: 31 март 2021 г., 11:04:28, размер на файла: 202.36kB ]

Справка за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози
[ Дата на публикуване: 17 март 2022 г., 14:42:22, размер на файла: 363.04kB ]

Справка за предоставените на всеки един от превозвачите, осъществяващи превози на територията на общината, средства за компенсиране на превозвачите за извършените безплатни и по намалени цени превози
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2023 г., 09:41:56, размер на файла: 79.12kB ]

Информация по чл. 71 от Наредба, Приета с ПМС № 163 от 29.03.2015 г. за 2022 г.
[ Дата на публикуване: 21 март 2023 г., 11:59:32, размер на файла: 609.18kB ]

Отчет за 2023 г. по чл. 71 от Наредба, Приета с ПМС № 163 от 29.03.2015 г.
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2024 г., 11:11:57, размер на файла: 442.53kB ]

Отчети

Отчет за обществен превоз на пътници и изплатени средства от Републиканския бюджет през 2017 г.
[ Дата на публикуване: 29 март 2018 г., 15:09:00, размер на файла: 108.71kB ]


Пътна мрежа

През Община Сливен преминават основни пътища от Републиканската пътна мрежа, като:

 • Път № 3 – 488 – Сливен – Котел
 • Път № 2 – 53 – Ямбол – Сливен - Елена
 • Път № 2 – 66 – Стара Загора – Нова Загора – Сливен
 • Път № Е – 773 – София – Карлово – Сливен - Бургас с изградени пътни възли от 8 км./детелини/

Пътища от:

 • I клас са 47 км. - с трайна настилка
 • II клас са 84 км. - с трайна настилка
 • III клас са 81 км. - с трайна настилка
 • IV клас са 321 км. - с трайна настилка

Гъстотата на пътната мрежа на територията на общината е значително над средната за страната и е 0,391 км./кв.км. при 0,333км./кв.км.

Състоянието на пътната мрежа, като цяло е добра, но четвъртокласната пътна мрежа се нуждае от частичен ремонт.

Общи данни

Гъстотата на пътната мрежа на територията на общината е значително над средната за страната и е 0,391 км./кв.км. при 0,333км./кв.км.

На територията на Община Сливен са изградени общо 533 км. пътища, от които 212 км. републиканска пътна мрежа и 321 км. общински пътища.

Състоянието на пътната мрежа, като цяло е добро, но четвъртокласната пътна мрежа се нуждае от частичен ремонт.

Автомобилни превозвачи

1. Пътнически транспорт

Общинската транспортна схема осигурява добра връзка, както между центъра и периферията на града, така и на жилищните квартали с промишлената и крайградска вилна зона. Потребностите на населението за придвижване са задоволени.

Общественият превоз на пътници в общинския център се извършва с автобусни и тролейбусни линии.

Основен превозвач на пътници по маршрути от Общинската, областната и републиканска транспортни схеми е "Пътнически превози" ЕАД-Сливен, дружество със 100 % общинско участие.

Останалите превозвачи са: "Глобус ЕС" ООД, "Дорис" ООД, ЕТ "Леонид Леонидов", "Р И К-2009”ООД, "Икарбус" ООД, СД "Юмер АФ, сие", "Трансбус - 2000" ООД, "Маги -7"ООД, , ЕТ "Икар – Х-Христо Христов", които изпълняват маршрутни разписания от Републиканската, областната и общинска транспортни схеми.

Някои от превозвачите притежават лиценз за извършване на международни автомобилни превози.


2. Таксиметрови превози

В Община Сливен има регистрирани 245 таксиметрови автомобила, разпределени между превозвачите, както следва:

 • еднолични търговци до 5 бр. автомобили – 40 превозвача
 • еднолични търговци от 5 до 10 бр. автомобили – 2 превозвача
 • еднолични търговци от 10 до 20 бр. автомобили – 2 превозвача
 • търговски дружества над 20 бр. автомобили – 4 бр.

Основни таксиметрови превозвачи са:

 • "ПЕРФЕКТ" ЕООД
 • "Н П М – КОМЕРС" ООД
 • "М С ГРУП" ООД
 • "ИМПЕРИЯ" ООД
 • "ЕС СИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД

Железопътен транспорт

През територията на Община Сливен преминават ж.п. линиите:

 • София – Карлово – Сливен – Бургас – магистрална линия №3
 • София – Пловдив – Стара Загора – Кермен – Ямбол – Булгас – магистрална линия № 8

Железопътнитие линии № 8 и № 3 в направление "запад – изток", освен изявена промишлено-транспортна функция имат и туристическо значение

Достъпност до магистрала

Предстои изграждане на два пътни възела на магистрала "Тракия".

Достъп до летища

Община Сливен има удобно местоположение спрямо основните летища.

Разстояние до летища:

 • София – 288 км.
 • Бургас – 130 км.
 • Варна – 200 км.
 • Пловдив – 180 км.

Край гр. Сливен има изградено летище "Бършен". Пистата е с дължина около 2,5 км., параметри които позволяват кацането на транспортни и пътнически самолети. Изградена е аерогара и контролна кула. Летището в момента не се използва.

Достъп до пристанища

Най–близките морски пристанища са в гр. Бургас – 115 км. и гр. Варна – 210 км.

Най–близкото речно пристанище е в гр. Свищов – 198 км.

Достъпност