Местни данъци и такси

За контакт:

mdt_sliven@sliven.bg

Телефони за връзка:

044/622 924 - Централа

044/625 205 - Централа

044/663 139 - Счетоводство


Електронна поща за ползване от службите по вписванията и нотариусите /чл.51, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ/:

mdt@sliven.bg

Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин по ЗМДТ  за  Община Сливен  е в размер на:

  • За недвижимо имущество - 3.0 %
  • За движимо имущество -  3.0 %

Съобщение

От 1 март 2024 г. Националната агенция за приходите (НАП) вече няма да показва задълженията за местните данъци и такси и оттам да могат да се плащат лесно с карта. Опцията се премества в портала на Министерството на електронното управление (МЕУ) - egov.bg.


Заплащане на местните данъци и такси по електронен път

Заплатете дължимите данъци и такси лесно и бързо в реално време без чакане на опашка. За Ваше удобство и за да пестим Вашето време, чрез egov.bg с няколко клика предоставяме възможност за автоматизирана проверка и заплащане на данъчни задължения към 227 общини. Може да платите задължения и към други общини, извън този списък чрез тази услуга:

Услуга 9416 - Възможност за заплащане на местните данъци и такси чрез Единната входна точка за електронни плащания в централната и местна администрация Заяви онлайн


Плащания могат да се извършват на касите в дирекцията, на касите в кметствата, в които е създадена възможност за това, на касите на "EasyPay", "FastPay", "Български пощи" и във всяка търговска банка. При плащане с банков превод се посочва кода на задължението и банковата сметка в Общинска банка АД - BG03SOMB91308428713744.

За клиентите на "УниКредит Булбанк" АД, Банка ДСК и Пощенска банка, данъците могат да се заплащат в съответната банка.

Плащания могат да се извършват и чрез виртуален ПОС (през сайта на Община Сливен - необходим е ПИН код, който се издава безплатно в дирекцията лично или на лице с нотариално заверено пълномощно, както и чрез Квалифициран електронен подпис - КЕП).


Достъпност