Местни данъци и такси

За контакт:

mdt_sliven@sliven.bg

Телефони за връзка:

044/622 924 - Централа

044/625 205 - Централа

044/663 139 - Счетоводство

Електронна поща за ползване от службите по вписванията и нотариусите /чл.51, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ/:

mdt@sliven.bg

Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин по ЗМДТ  за  Община Сливен  е в размер на:

  • За недвижимо имущество - 2.8 %
  • За движимо имущество -  3.0 %

Съобщения

За 2021 година, в Община Сливен,
годишният данък върху таксиметров превоз на пътници - чл.61ф от ЗМДТ, дължим от данъчно задължените лица за един автомобил, е 300лв.


Плащания могат да се извършват на касите в дирекцията, на касите в кметствата, в които е създадена възможност за това, на касите на "EasyPay", "FastPay", "Български пощи" и във всяка търговска банка. При плащане с банков превод се посочва кода на задължението и банковата сметка в Общинска банка АД - BG03SOMB91308428713744.

Плащания могат да се извършват и чрез виртуален ПОС (през сайта на Община Сливен - необходим е ПИН код, който се издава безплатно в дирекцията лично или на лице с нотариално заверено пълномощно, както и чрез Квалифициран електронен подпис - КЕП).


Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен