Кметове на Община Сливен 1878 – 2015 г.

1. ДОБРИ П. МИНОВ

Председател на Временната градска комисия
април 1878 – 31 декември 1878


2. ДИМИТЪР П. БОЕВ

Председател на Временната градска комисия
2 януари 1879 – 19 април 1880

Кмет 20 април 1880 – 21 ноември 1880


3. ГОСПОДИН ДАНЧЕВ

Кмет
21 ноември 1880 – 11 май 1882


4. ЮРДАН Д. ЮРДАНОВ

Кмет
11 май 1882 – 16 декември 1883


Няма снимка

5. КИРО ГЕРГАКЕВ

Кмет
16 декември 1883 – 31 декември 1885


6. СПАС КОЖУХАРОВ

Председател
2 януари 1886 – 7 декември 1887

Председател
8 декември 1887 – 19 май 1888


7. ДИМИТЪР П. БОЕВ

Кмет
19 май 1888 – 12 декември 1894


8. ДОБРИ П. БОЯДЖИЕВ

Кмет
13 декември 1894 – 13 април 1899


9. МИХАИЛ ПОПНАЧЕВ

Председател
14 април 1899 – 28 май 1899

Кмет
28 май 1899 – 28 февруари 1902


10. ГЕОРГИ Й. ДОЛАПЧИЕВ

Кмет
29 април 1902 – 21 февруари 1905


11. ИЛИЯ Д. ГУДЕВ

Председател
22 февруари 1905 – 31 август 1905

Кмет
септември 1905 – 30 септември 1908


12. ТОДОР КОНДАКОВ

Кмет
1 октомври 1908 – 30 ноември 1908


13. ИВАН МИХАЙЛОВ

Кмет
1 декември 1908 – 25 юли 1911


14. ДОБРИ П. БОЯДЖИЕВ

Кмет
26 юли 1911 – 27 август 1912


15. Д-р ЙОРДАН Г. ДАНЧЕВ

Кмет
27 август 1912 – 11 март 1915


16. АТАНАС СЛАВОВ

Кмет
12 март 1915 – 6 юли 1915


17. ТОДОР МИРКОВИЧ

Председател на тричленна комисия
6 юли 1915 – 1 септември 1915


18. Д-Р ЙОРДАН ДАНЧЕВ

Кмет
1 септември 1915 – 13 декември 1919


19. ИВАН КАСАБОВ

Кмет
14 февруари 1920 – 3 юли 1920


20. СТЕФАН МИХАЙЛОВ

Кмет
4 юли 1920 – 2 ноември 1921


21. АТАНАС КАВЪРДЖИКОВ

Кмет
3 ноември 1921 – 6 февруари 1923


22. ГЕОРГИ Х. ХРИСТОВ

Председател
7 февруари 1923 – 12 юни 1923


23. СТЕФАН СП. КОЖУХАРОВ

Кмет
13 юни 1923 – 13 септември 1923


24. ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ

Председател на тричленна комисия
14 септември 1923 – 3 септември 1924

Кмет
1 декември 1924 – 9 април 1926


Няма снимка

25. ГЕОРГИ Х. ХРИСТОВ

Кмет
април 1926 – април 1927


26. ВАСИЛ РАЙНОВ

Кмет
13 август 1927 – март 1928


27. ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ
Председател
1 април 1928 – 1 декември 1928
Кмет
2 декември 1928 – 11 май 1931
Кмет
22 юни 1931 – 10 юли 1931


28. ГЕОРГИ АНДОНОВ БОЯДЖИЕВ

Кмет
17 юли 1931 – 25 април 1932


29. СТЕФАН СОТИРОВ

Кмет
26 април 1932 – 8 март 1933


30. ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ

Кмет
31 май 1934 – 19 септември 1935


31. АРХ. ГЕОРГИ КОЗАРОВ

Кмет
20 септември 1935 – 25 юни 1936


Няма снимка

32. ЙОРДАН ПОПОВ

Кмет
26 юни 1936 – 10 юни 1941


33. ГЕОРГИ АРНАУДОВ

Кмет
11 юни 1941 – 16 септември 1942


34. ТОДОР ТАБАКОВ

Кмет
17 септември 1942 – 9 септември 1944


35. ДОБРИ АПОСТОЛОВ ДИМИТРОВ

Председател
25 септември 1944 – 1 юли 1951


36. ИВАН ЩИЛЯНОВ

Председател
1 юли 1951 – 30 януари 1953


37. ВАСИЛ ЛАМБОВ

Председател
30 януари 1953 – 30 октомври 1953


38. ЙОРДАН МАРГЕНОВ

Председател
30 октомври 1953 – 17 февруари 1956


39. ПЕТЪР КЪНЕВ

Председател
17 февруари 1956 – 4 април 1959


40. СТЕФАН ТОДОРОВ

Председател
4 септември 1959 – 27 февруари 1966


41. ЛЮБОМИР РАНКОВ

Председател
27 февруари 1966 – 5 октомври 1966


42. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ

Председател
5 октомври 1966 – 6 септември 1972


43. АСЕН ПАНАЙОТОВ

Председател
6 септември 1972 – 9 декември 1974


44. ИВАН КРЪСТЕВ

Председател
9 декември 1974 – 5 юли 1977


45. ПЕТЪР МАРКОВ

Председател
5 юли 1977 – 8 март 1988


46. АНТОН ГОСПОДИНОВ

Председател
8 март 1988 – 2 ноември 1990


47. ИВАН ДОБРЕВ

Председател /Временна управа/
2 ноември 1990 – 27 октомври 1991


48. ХРИСТИН ПЕТКОВ

Кмет
29 октомври 1991 – 2 ноември 1995


49. ЯНКО ЯНКОВ

Кмет
2 ноември 1995 - 2 ноември 1999


50. АСЕН ГАГАУЗОВ

Кмет
2 ноември 1999 – 31 юли 2001


51. ИВАН СЛАВОВ

Кмет
21 декември 2001 - 10 октомври 2003


52. ЙОРДАН ЛЕЧКОВ

Кмет
02 ноември 2003 – 08 ноември 2011


53. КОЛЬО МИЛЕВ

Кмет
08 ноември 2011 – 10 ноември 2015


54. СТЕФАН РАДЕВ

Кмет
10 ноември 2015

Достъпност