Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Кметове на Община Сливен 1878 – 2015 г.

1. ДОБРИ П. МИНОВ
Председател на Временната градска комисия
април 1878 – 31 декември 1878
2. ДИМИТЪР П. БОЕВ
Председател на Временната градска комисия
2 януари 1879 – 19 април 1880
Кмет
20 април 1880 – 21 ноември 1880
3. ГОСПОДИН ДАНЧЕВ
Кмет
21 ноември 1880 – 11 май 1882
4. ЮРДАН Д. ЮРДАНОВ
Кмет
11 май 1882 – 16 декември 1883
5. КИРО ГЕРГАКЕВ
Кмет
16 декември 1883 – 31 декември 1885
6. СПАС КОЖУХАРОВ
Председател
2 януари 1886 – 7 декември 1887
Председател
8 декември 1887 – 19 май 1888
7. ДИМИТЪР П. БОЕВ
Кмет
19 май 1888 – 12 декември 1894
8. ДОБРИ П. БОЯДЖИЕВ
Кмет
13 декември 1894 – 13 април 1899
9. МИХАИЛ ПОПНАЧЕВ
Председател
14 април 1899 – 28 май 1899
Кмет
28 май 1899 – 28 февруари 1902
10. ГЕОРГИ Й. ДОЛАПЧИЕВ
Кмет
29 април 1902 – 21 февруари 1905
11. ИЛИЯ Д. ГУДЕВ
Председател
22 февруари 1905 – 31 август 1905
Кмет
септември 1905 – 30 септември 1908
12. ТОДОР КОНДАКОВ
Кмет
1 октомври 1908 – 30 ноември 1908
13. ИВАН МИХАЙЛОВ
Кмет
1 декември 1908 – 25 юли 1911
14. ДОБРИ П. БОЯДЖИЕВ
Кмет
26 юли 1911 – 27 август 1912
15. Д-р ЙОРДАН Г. ДАНЧЕВ
Кмет
27 август 1912 – 11 март 1915
16. АТАНАС СЛАВОВ
Кмет
12 март 1915 – 6 юли 1915
17. ТОДОР МИРКОВИЧ
Председател на тричленна комисия
6 юли 1915 – 1 септември 1915
18. Д-Р ЙОРДАН ДАНЧЕВ
Кмет
1 септември 1915 – 13 декември 1919
19. ИВАН КАСАБОВ
Кмет
14 февруари 1920 – 3 юли 1920
20. СТЕФАН МИХАЙЛОВ
Кмет
4 юли 1920 – 2 ноември 1921
21. АТАНАС КАВЪРДЖИКОВ
Кмет
3 ноември 1921 – 6 февруари 1923
22. ГЕОРГИ Х. ХРИСТОВ
Председател
7 февруари 1923 – 12 юни 1923
23. СТЕФАН СП. КОЖУХАРОВ
Кмет
13 юни 1923 – 13 септември 1923
24. ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ
Председател на тричленна комисия
14 септември 1923 – 3 септември 1924
Кмет
1 декември 1924 – 9 април 1926
25. ГЕОРГИ Х. ХРИСТОВ
Кмет
април 1926 – април 1927
26. ВАСИЛ РАЙНОВ
Кмет
13 август 1927 – март 1928
27. ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ
Председател
1 април 1928 – 1 декември 1928
Кмет
2 декември 1928 – 11 май 1931
Кмет
22 юни 1931 – 10 юли 1931
28. ГЕОРГИ АНДОНОВ БОЯДЖИЕВ
Кмет
17 юли 1931 – 25 април 1932
29. СТЕФАН СОТИРОВ
Кмет
26 април 1932 – 8 март 1933
30. ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ
Кмет
31 май 1934 – 19 септември 1935
31. Арх. ГЕОРГИ КОЗАРОВ
Кмет
20 септември 1935 – 25 юни 1936
32. ЙОРДАН ПОПОВ
Кмет
26 юни 1936 – 10 юни 1941
33. ГЕОРГИ АРНАУДОВ
Кмет
11 юни 1941 – 16 септември 1942
34. ТОДОР ТАБАКОВ
Кмет
17 септември 1942 – 9 септември 1944
35. ДОБРИ АПОСТОЛОВ ДИМИТРОВ
Председател
25 септември 1944 – 1 юли 1951
36. ИВАН ЩИЛЯНОВ
Председател
1 юли 1951 – 30 януари 1953
37. ВАСИЛ ЛАМБОВ
Председател
30 януари 1953 – 30 октомври 1953
38. ЙОРДАН МАРГЕНОВ
Председател
30 октомври 1953 – 17 февруари 1956
39. ПЕТЪР КЪНЕВ
Председател
17 февруари 1956 – 4 април 1959
40. СТЕФАН ТОДОРОВ
Председател
4 септември 1959 – 27 февруари 1966
41. ЛЮБОМИР РАНКОВ
Председател
27 февруари 1966 – 5 октомври 1966
42. ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ
Председател
5 октомври 1966 – 6 септември 1972
43. АСЕН ПАНАЙОТОВ
Председател
6 септември 1972 – 9 декември 1974
44. ИВАН КРЪСТЕВ
Председател
9 декември 1974 – 5 юли 1977
45. ПЕТЪР МАРКОВ
Председател
5 юли 1977 – 8 март 1988
46. АНТОН ГОСПОДИНОВ
Председател
8 март 1988 – 2 ноември 1990
47. ИВАН ДОБРЕВ
Председател /Временна управа/
2 ноември 1990 – 27 октомври 1991
48. ХРИСТИН ПЕТКОВ
Кмет
29 октомври 1991 – 2 ноември 1995
49. ЯНКО ЯНКОВ
Кмет
2 ноември 1995 - 2 ноември 1999
50. АСЕН ГАГАУЗОВ
Кмет
2 ноември 1999 – 31 юли 2001
51. ИВАН СЛАВОВ
Кмет
21 декември 2001 - 10 октомври 2003
52. ЙОРДАН ЛЕЧКОВ
Кмет
02 ноември 2003 – 08 ноември 2011
53. КОЛЬО МИЛЕВ
Кмет
08 ноември 2011 – 10 ноември 2015
54. СТЕФАН РАДЕВ
Кмет
10 ноември 2015