Обявления, съгласно чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а от АПК

Архив - Обявления, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК

Септември

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК за издадена заповед № РД-15-1447 от 10.08.2021г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 16 септември 2021 г., 15:29:31, размер на файла: 192.96kB ]

Август

Дирекция ”Устройство на територията” при Община Сливен, съобщава на Снежанка Стоянова Митева с адрес – ул. „Никола Парапунов“ 32, гр. Върбица, обл. Шумен, че се отказва правото на Стоян Йорданов Якатов да придобие собственост
[ Дата на публикуване: 31 август 2021 г., 13:17:40, размер на файла: 193.09kB ]

Дирекция ”Устройство на територията” при Община Сливен, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 20 август 2021 г., 08:35:26, размер на файла: 95.84kB ]

Юни

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-301 от 07.06.2021 г. за издадена заповед №РД-15-999 от 07.06.2021 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 18:15:47, размер на файла: 99.63kB ]

Дирекция ”Устройство на територията” при Община Сливен, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 09 юни 2021 г., 14:14:03, размер на файла: 198.10kB ]

Май

Обявление съгласно чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а от АПК за издадена заповед №РД-15-666 от 16.04.2021г.
[ Дата на публикуване: 13 май 2021 г., 15:32:54, размер на файла: 217.35kB ]

Април

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-69 от 25.01.2021г. за издадена заповед №РД-15-130 от 22.01.2021г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 април 2021 г., 11:56:36, размер на файла: 205.68kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.9 от АПК за издадена заповед №РД-15-152 от 27.01.2021г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 април 2021 г., 10:26:56, размер на файла: 204.40kB ]


Март

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-15 от 08.01.2021г. за издадена заповед № РД-15-15 от 07.01.2021 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 16 март 2021 г., 15:14:16, размер на файла: 195.66kB ]

Обявление във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-130 от 16.02.2021г. за издадена заповед № РД-15-291 от 16.02.2021г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 16:02:56, размер на файла: 195.28kB ]

Обявление във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-49 от 14.01.2021г. за издадена заповед № РД-15-82 от 14.01.2021г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 16:02:45, размер на файла: 193.42kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-721 от 07.12.2020 г. за издадена заповед № РД-15-3291 от 07.12.2020 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 15:26:51, размер на файла: 197.74kB ]


Февруари

Съобщение във връзка с чл.18а,ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-758 от 16.12.2020 г. за издадена заповед №РД-15-3395 от 16.12.2020 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2021 г., 16:53:59, размер на файла: 195.57kB ]


Януари

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение от 02.12.2020г. за издадена заповед № РД-15-3276 от 02.12.2020г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 22 януари 2021 г., 14:41:12, размер на файла: 190.25kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а,ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-721 от 07.12.2020 г. за издадена заповед №РД-15-3291 от 07.12.2020 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 20 януари 2021 г., 11:17:44, размер на файла: 196.28kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК По повод съобщение изх.№ ОРД 03-676 от 18.12.2020 г. за издадена заповед №РД-15-3408 от 18.12.2020 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 януари 2021 г., 11:25:41, размер на файла: 198.70kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-725 от 12.10.2020г. за издадено Разрешение за строеж №325 от 12.10.2020г. на Гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 07 януари 2021 г., 10:19:35, размер на файла: 101.09kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен