Обявления, съгласно чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а от АПК

Януари

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-1214 от 20.12.2022 г. за издадена Заповед № РД-15-2352 от 20.12.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 09 януари 2023 г., 10:31:45, размер на файла: 196.58kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-1000 от 05.12.2022 г. за издадена Заповед № РД-15-2221 от 05.12.2022 г. на кмета на община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 януари 2023 г., 09:33:09, размер на файла: 195.04kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-26 от 12.01.2023г. за издадена Заповед №РД-15-70 от 12.01.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 13 януари 2023 г., 13:41:58, размер на файла: 194.70kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03 - 1029 от 27.10.2022 г. за издадено Разрешение за строеж РС № 413 от 21.10.2022г. на Главния Архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 16 януари 2023 г., 16:54:18, размер на файла: 213.23kB ]

Уведомление във връзка с чл.18а, ал.9 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1181 от 14.12.2022 г. за издадена заповед №РД-15-2268 от 12.12.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 25 януари 2023 г., 15:20:04, размер на файла: 199.99kB ]

Уведомление с изх. № 4704-123/11.01.2023 г. и Съобщение до г-н Пламен Ташев, управител на "Ташеви Груп" ЕООД
[ Дата на публикуване: 30 януари 2023 г., 17:07:15, размер на файла: 1.25MB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1071 от 15.11.2022г. за издадена заповед №РД-15-2064 от 15.11.2022г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 31 януари 2023 г., 14:42:07, размер на файла: 203.45kB ]


Февруари

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-1010 от 03.01.2023 г. за издадена Заповед №РД-15-4 от 03.01.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2023 г., 15:43:25, размер на файла: 195.98kB ]

Достъпност