Обявления, съгласно чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а от АПК

Януари

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-1179 от 29.11.2023г. за издадена заповед № РД-15-2316 от 29.11.2023г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г., 15:50:47, размер на файла: 198.12kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал. 10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1027 от 07.12.2023 г. за издадена заповед № РД 15-2386 от 07.12.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 януари 2024 г., 10:35:50, размер на файла: 198.30kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03 - 975 от 12.10.2023 г. за издадена Виза от Гл. Архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 януари 2024 г., 08:40:06, размер на файла: 239.25kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-1068 от 15.12.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-2423 от 15.12.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 16 януари 2024 г., 10:08:04, размер на файла: 195.80kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-315 от 11.12.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-2395 от 11.12.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 16 януари 2024 г., 10:08:11, размер на файла: 197.21kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1055 от 14.12.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-2416 от 14.12.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 17 януари 2024 г., 10:36:57, размер на файла: 197.49kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-1157 от 23.11.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-2272 от 22.11.2023г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 януари 2024 г., 15:20:43, размер на файла: 193.54kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-42 от 18.01.2024г. за издадена Заповед № РД 15-93 от 17.01.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 25 януари 2024 г., 10:43:11, размер на файла: 240.12kB ]


Февруари

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-4 от 08.01.2024 г. за издадена Заповед № РД 15-42 от 08.01.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2024 г., 16:34:18, размер на файла: 197.36kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-4 от 08.01.2024 г. за издадена Заповед № РД 15-42 от 08.01.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2024 г., 16:35:17, размер на файла: 197.68kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК за издадена заповед № РД-15-2287 от 24.11.2023г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 15:33:21, размер на файла: 197.09kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК за издадена Заповед № РД-15-75 от 11.01.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2024 г., 16:56:02, размер на файла: 194.99kB ]

Писмо с Изх № 9400-1290 от 17.01.2024 г., във връзка с чл. 18, ал. 10 от АПК и Решение № 41 от 20.12.2023 г.
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2024 г., 15:41:53, размер на файла: 358.64kB ]


Март

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1275 от 12.02.2024 г. за издадена заповед № РД 15-230 от 12.02.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 март 2024 г., 15:48:34, размер на файла: 198.08kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-1203 от 04.12.2023 г. за издадено Разрешение за строеж № 518 от 27.11.2023 г. от Гл. Архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 21 март 2024 г., 16:57:49, размер на файла: 198.67kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщения изх.№ОРД 03-129 от 15.02.2024 г. за издадена заповед № РД 15-252 от 14.02.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 29 март 2024 г., 18:10:55, размер на файла: 195.18kB ]


Април

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-95 от 18.03.2024 г. за издадена заповед №РД-15-464 от 18.03.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 април 2024 г., 13:53:32, размер на файла: 198.86kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-796 от 29.09.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-51 от 21.03.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 05 април 2024 г., 14:27:16, размер на файла: 197.23kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-117 от 09.02.2024 г. за издадена Заповед №РД 15-188 от 06.02.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 април 2024 г., 16:23:27, размер на файла: 200.79kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1236 от 13.12.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-2404 от 12.12.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 09 април 2024 г., 15:11:09, размер на файла: 196.02kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщения изх.№ОРД 03-198 от 05.03.2024г. за издадена Заповед № РД 15-332 от 01.03.2024г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 април 2024 г., 16:34:29, размер на файла: 197.06kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-202 от 07.03.2024г. за издадена Заповед № РД 15-380 от 07.03.2024 г. на Кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 16 април 2024 г., 14:48:10, размер на файла: 101.09kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-135 от 19.05.2024 г. за издадено Разрешение за промяна предназначението №2 от 14.02.2024г. на Гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 24 април 2024 г., 17:05:08, размер на файла: 203.95kB ]


Май

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-303 от 15.04.2024 г. за издадена заповед № РД-15-629 от 12.04.2024г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 09 май 2024 г., 15:19:51, размер на файла: 143.46kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-334 от 15.04.2024 г. за издадена заповед № РД-15-708 от 24.04.2024г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 10 май 2024 г., 19:27:05, размер на файла: 146.23kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-122 от 19.04.2024 г. за издадена заповед №РД 15-666 от 19.04.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 май 2024 г., 18:06:16, размер на файла: 102.45kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-318 от 22.04.2024г. за издадена заповед № РД-15-669 от 19.04.2024г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 20 май 2024 г., 10:10:02, размер на файла: 239.53kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-181 от 19.04.2024 г. за издадена заповед №РД 15-668 от 19.04.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 23 май 2024 г., 09:47:34, размер на файла: 197.36kB ]


Юни

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-258 от 18.03.2024г. за издадена на 14.03.2024г. - Виза за проектиране от Гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 04 юни 2024 г., 14:52:09, размер на файла: 197.94kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-306 от 14.05.2024 г. за издадена Заповед №РД 15-824 от 14.05.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 17 юни 2024 г., 09:58:49, размер на файла: 197.56kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-233 от 15.05.2024 г. за издадена заповед №РД-15-831 от 15.05.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 18 юни 2024 г., 09:59:40, размер на файла: 198.02kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-298 от 12.04.2024г. за издадена заповед №РД-15-628 от 12.04.2024г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 18 юни 2024 г., 17:13:27, размер на файла: 195.41kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-340 от 25.04.2024г. за издадена заповед №РД 15-706 от 24.04.2024г. на Кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 юни 2024 г., 14:10:22, размер на файла: 193.58kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-339 от 25.04.2024г. за издадена заповед №РД 15-710 от 24.04.2024г. на Кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 юни 2024 г., 14:10:26, размер на файла: 192.07kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-405 от 30.05.2024г. за издадена заповед № РД 15-934 от 29.05.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 27 юни 2024 г., 12:07:48, размер на файла: 140.23kB ]


Юли

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-305 от 03.06.2024 г. за издадена заповед №РД 15-976 от 03.06.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 04 юли 2024 г., 14:32:51, размер на файла: 103.49kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-307 от 03.06.2024 г. за издадена заповед №РД 15-977 от 03.06.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 юли 2024 г., 12:05:05, размер на файла: 104.81kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-314 от 18.04.2024 г. за издадена Виза от Главен архитект
[ Дата на публикуване: 11 юли 2024 г., 17:31:06, размер на файла: 97.60kB ]

Достъпност