Обявления, съгласно чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а от АПК

Архив - Обявления, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК

2022 г.

Август

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-333 от 07.04.2022 г. за издадена Заповед № РД-15-512 от 05.04.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 31 август 2022 г., 10:54:53, размер на файла: 267.59kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх. №ОРД 03-564 от 25.07.2022 г. за издадена Заповед № РД-15-1248 от 25.07.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 30 август 2022 г., 16:59:39, размер на файла: 209.14kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-481 от 14.07.2022 г. за издадена Заповед № РД-15-1193 от 14.07.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 22 август 2022 г., 17:04:34, размер на файла: 208.74kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-527 от 19.07.2022 г. за издадена Заповед № РД-15-1221 от 19.07.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 22 август 2022 г., 17:04:30, размер на файла: 207.15kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-429 от 14.07.2022 г. за издадена Заповед № РД 15-1196 от 14.07.2022 г. на кмета на община Сливен
[ Дата на публикуване: 18 август 2022 г., 11:48:13, размер на файла: 208.11kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх. № ОРД 03-195 от 23.02.2022 г. за издадена заповед № РД-15-1197 от 14.07.2022 г. на кмета на община Сливен
[ Дата на публикуване: 17 август 2022 г., 15:59:15, размер на файла: 197.24kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-631 от 28.06.2022г. за издадена Заповед №РД-15-1079 от 28.06.2022г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 август 2022 г., 16:49:14, размер на файла: 205.89kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-648 от 06.07.2022г. за издадена Заповед № РД-15-1148 от 05.07.2022г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 август 2022 г., 11:36:20, размер на файла: 212.16kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-296 от 04.07.2022 г. за издадена заповед № РД 15-1123 от 04.07.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 август 2022 г., 08:55:18, размер на файла: 207.95kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК По повод съобщение изх.№ОРД 03-428 от 28.06.2022 г. за издадена заповед №РД-15-1084 от 28.06.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 04 август 2022 г., 10:24:33, размер на файла: 208.61kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-907 от 27.06.2022 г. за издадена заповед №РД-15-1055 от 27.06.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 04 август 2022 г., 10:24:27, размер на файла: 210.24kB ]

Юли

Съобщение във връзка с чл.18а,ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-430 от 27.06.2022 г. за издадена заповед №РД-15-1063 от 27.06.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 29 юли 2022 г., 17:20:05, размер на файла: 207.94kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК По повод съобщение изх.№ОРД 03-584 от 17.06.2022 г. за издадена заповед №РД-15-1025 от 17.06.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 26 юли 2022 г., 11:31:35, размер на файла: 96.73kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-371 от 16.06.2022 г. за издадена заповед №РД-15-1016 от 16.06.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 22 юли 2022 г., 09:16:56, размер на файла: 208.29kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-565 от 13.06.2022г. за издадена заповед № РД-15-988 от 10.06.2022г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 юли 2022 г., 10:39:34, размер на файла: 204.27kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-548 от 08.06.2022г. за издадена заповед №РД-15-933 от 06.06.2022г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 06 юли 2022 г., 17:17:37, размер на файла: 195.91kB ]

Юни

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-467 от 13.05.2022г. за издадена заповед №РД-15-758 от 12.05.2022г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 24 юни 2022 г., 19:45:10, размер на файла: 93.23kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-431 от 05.05.2022г. за издадена заповед №РД-15-713 от 05.05.2022г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 20 юни 2022 г., 13:39:48, размер на файла: 195.59kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03 - 518 от 27.05.2022г. за издадено РС № 6 от 23.05.2022г. от Главния Архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 20 юни 2022 г., 13:39:44, размер на файла: 191.10kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-401 от 27.04.2022 г. за издадена заповед №РД-15-641 от 26.04.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 06 юни 2022 г., 15:44:28, размер на файла: 196.46kB ]

Май

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-399 от 27.04.2022г. за издадена заповед №РД-15-642 от 26.04.2022г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 27 май 2022 г., 16:38:16, размер на файла: 194.14kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-390 от 21.04.2022г. за издадена заповед №РД-15-597 от 20.04.2022г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 27 май 2022 г., 16:38:09, размер на файла: 195.26kB ]

Уведомление във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-373 от 18.04.2022 г. за издадена заповед №РД-15-576 от 18.04.2022г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 27 май 2022 г., 15:45:42, размер на файла: 197.69kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-398 от 27.04.2022г. за издадена заповед №РД-15-637 от 26.04.2022г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 май 2022 г., 16:50:18, размер на файла: 194.77kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-287 от 29.03.2022г. за издадена заповед №РД-15-476 от 29.03.2022г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 18 май 2022 г., 14:04:03, размер на файла: 196.74kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-195 от 23.02.2022 г. за издадена заповед №РД-15-270 от 22.02.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 05 май 2022 г., 16:02:20, размер на файла: 193.77kB ]

Април

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-128 от 18.03.2022 г. за издадена заповед №РД-15-404 от 18.03.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 26 април 2022 г., 14:12:44, размер на файла: 198.54kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а,ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-86 от 15.03.2022 г. за издадена заповед №РД-15-374 от 15.03.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 април 2022 г., 09:46:37, размер на файла: 199.18kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а,ал.10 от АПК По повод съобщение изх.№ОРД 03-85 от 15.03.2022 г. за издадена заповед №РД-15-376 от 15.03.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 април 2022 г., 09:46:33, размер на файла: 197.58kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-59 от 17.01.2022г. за издадена заповед №РД-15-52 от 14.01.2022г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 април 2022 г., 15:03:12, размер на файла: 195.27kB ]

Март

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-20 от 07.01.2022г. за издадена заповед №РД-15-28 от 07.01.2022г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 18 март 2022 г., 17:01:40, размер на файла: 193.59kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1077 от 23.12.2021г. за издадена заповед №РД-15-2239 от 22.12.2021г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 март 2022 г., 16:25:59, размер на файла: 96.31kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1019 от 01.12.2021 г. за издадена Виза от Гл. Архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 март 2022 г., 13:58:14, размер на файла: 193.37kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх. №ОРД 03 - 949 от 10.11.2021 г. за издадена заповед №РД-15-2012 от 09.11.2021 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 март 2022 г., 13:58:10, размер на файла: 216.20kB ]

Февруари

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-940 от 04.01.2022 г. за издадена заповед №РД-15-2 от 04.01.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 февруари 2022 г., 16:58:29, размер на файла: 196.07kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а,ал.10 от АПК По повод съобщение изх.№ОРД 03-942 от 14.01.2022 г. за издадена заповед №РД-15-56 от 14.01.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 10 февруари 2022 г., 16:20:26, размер на файла: 196.16kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03941 от 23.12.2021 г. за издадена заповед №РД-15-2257 от 23.12.2021 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2022 г., 09:17:08, размер на файла: 198.01kB ]

Януари

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-976 от 18.11.2021 г. за издадена заповед №РД-15-2052 от 16.11.2021 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 27 януари 2022 г., 16:27:35, размер на файла: 196.29kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК за издадена заповед №РД-15-2141 от 01.12.2021 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 21 януари 2022 г., 15:03:32, размер на файла: 195.01kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-818 от 23.11.2021 г. за издадена заповед №РД-15-2085 от 23.11.2021 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 04 януари 2022 г., 13:17:45, размер на файла: 197.59kB ]


2021 г.

Декември

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК По повод съобщение изх.№ОРД 03-832 от 16.11.2021 г. за издадена заповед №РД-15-2055 от 16.11.2021 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 23 декември 2021 г., 17:05:41, размер на файла: 96.51kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК По повод съобщение изх.№ОРД 03-817 от 16.11.2021 г. за издадена заповед №РД-15-2054 от 16.11.2021 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 23 декември 2021 г., 17:05:28, размер на файла: 101.00kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а,ал.10 от АПК По повод съобщение изх.№ОРД 03-782 от 28.10.2021 г. за издадена заповед №РД-15-1953 от 28.10.2021 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 10 декември 2021 г., 15:45:45, размер на файла: 197.90kB ]


Ноември

Съобщение във връзка с чл.18а,ал.10 от АПК По повод съобщение изх.№ОРД 03-731 от 15.10.2021 г. за издадена заповед №РД-15-1883 от 15.10.2021 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2021 г., 17:03:57, размер на файла: 196.38kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-568 от 30.06.2021г. за издадено Разрешение за строеж №264 от 29.06.2021г. на Гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 23 ноември 2021 г., 14:34:04, размер на файла: 246.73kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-682 от 11.08.2021г. за издадена Виза от Гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 ноември 2021 г., 15:09:29, размер на файла: 237.85kB ]


Октомври

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК за издадена заповед № РД-15-1801 от 05.10. 2021г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2021 г., 17:00:23, размер на файла: 191.42kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-599 от 09.07.2021г. за издадена заповед №РД-15-1278 от 09.07.2021г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2021 г., 16:23:45, размер на файла: 367.99kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-584 от 06.07.2021г. за издадена заповед №РД-15-1251 от 05.07.2021г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2021 г., 16:23:42, размер на файла: 366.29kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК По повод съобщение изх.№ОРД 03-671 от 29.09.2021 г. за издадена заповед №РД-15-1781 от 29.09.2021 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2021 г., 11:57:18, размер на файла: 196.77kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК По повод съобщение изх.№ОРД 03-632 от 10.09.2021 г. за издадена заповед №РД-15-1669 от 10.09.2021 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 октомври 2021 г., 11:57:14, размер на файла: 196.34kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-224 от 04.05.2015г. за издадено разрешение за строеж №265 от 29.06.2021г. на Главния архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 07 октомври 2021 г., 16:36:57, размер на файла: 196.40kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-767 от 01.09.2021г. за издадена заповед №РД-15-1617 от 01.09.2021г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2021 г., 09:57:15, размер на файла: 194.08kB ]


Септември

Съобщение във връзка с чл.18а,ал.10 от АПК По повод съобщение изх.№ОРД 03-592 от 27.08.2021 г. за издадена заповед №РД-15-1595 от 27.08.2021 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 29 септември 2021 г., 11:40:09, размер на файла: 197.62kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-610 от 15.07.2021 г. за издадена заповед №РД-15-1310 от 14.07.2021г.
[ Дата на публикуване: 23 септември 2021 г., 10:26:08, размер на файла: 195.37kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК за издадена заповед № РД-15-1447 от 10.08.2021г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 16 септември 2021 г., 15:29:31, размер на файла: 192.96kB ]


Август

Дирекция ”Устройство на територията” при Община Сливен, съобщава на Снежанка Стоянова Митева с адрес – ул. „Никола Парапунов“ 32, гр. Върбица, обл. Шумен, че се отказва правото на Стоян Йорданов Якатов да придобие собственост
[ Дата на публикуване: 31 август 2021 г., 13:17:40, размер на файла: 193.09kB ]

Дирекция ”Устройство на територията” при Община Сливен, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 20 август 2021 г., 08:35:26, размер на файла: 95.84kB ]


Юни

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-301 от 07.06.2021 г. за издадена заповед №РД-15-999 от 07.06.2021 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 21 юни 2021 г., 18:15:47, размер на файла: 99.63kB ]

Дирекция ”Устройство на територията” при Община Сливен, на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 09 юни 2021 г., 14:14:03, размер на файла: 198.10kB ]


Май

Обявление съгласно чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а от АПК за издадена заповед №РД-15-666 от 16.04.2021г.
[ Дата на публикуване: 13 май 2021 г., 15:32:54, размер на файла: 217.35kB ]


Април

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-69 от 25.01.2021г. за издадена заповед №РД-15-130 от 22.01.2021г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 април 2021 г., 11:56:36, размер на файла: 205.68kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.9 от АПК за издадена заповед №РД-15-152 от 27.01.2021г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 април 2021 г., 10:26:56, размер на файла: 204.40kB ]


Март

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-15 от 08.01.2021г. за издадена заповед № РД-15-15 от 07.01.2021 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 16 март 2021 г., 15:14:16, размер на файла: 195.66kB ]

Обявление във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-130 от 16.02.2021г. за издадена заповед № РД-15-291 от 16.02.2021г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 16:02:56, размер на файла: 195.28kB ]

Обявление във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-49 от 14.01.2021г. за издадена заповед № РД-15-82 от 14.01.2021г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 март 2021 г., 16:02:45, размер на файла: 193.42kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-721 от 07.12.2020 г. за издадена заповед № РД-15-3291 от 07.12.2020 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 15:26:51, размер на файла: 197.74kB ]


Февруари

Съобщение във връзка с чл.18а,ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-758 от 16.12.2020 г. за издадена заповед №РД-15-3395 от 16.12.2020 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2021 г., 16:53:59, размер на файла: 195.57kB ]


Януари

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение от 02.12.2020г. за издадена заповед № РД-15-3276 от 02.12.2020г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 22 януари 2021 г., 14:41:12, размер на файла: 190.25kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а,ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-721 от 07.12.2020 г. за издадена заповед №РД-15-3291 от 07.12.2020 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 20 януари 2021 г., 11:17:44, размер на файла: 196.28kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК По повод съобщение изх.№ ОРД 03-676 от 18.12.2020 г. за издадена заповед №РД-15-3408 от 18.12.2020 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 януари 2021 г., 11:25:41, размер на файла: 198.70kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-725 от 12.10.2020г. за издадено Разрешение за строеж №325 от 12.10.2020г. на Гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 07 януари 2021 г., 10:19:35, размер на файла: 101.09kB ]

Достъпност