Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Обявления, съгласно чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а от АПК

Архив - Обявления, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК

Август

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-296 от 12.05.2020г. за издадена заповед №РД-15-1234 от 12.05.2020г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 10 август 2020 г., 11:53:13, размер на файла: 197.49kB ]

Май

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-145 от 02.03.2020 г. за издадена заповед №РД-15-466 от 02.03.2020 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 26 май 2020 г., 11:07:54, размер на файла: 198.70kB ]


Април

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-104 от 13.02.2020г. за издадена заповед №РД-15-323 от 12.02.2020г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 22 април 2020 г., 14:09:09, размер на файла: 198.39kB ]


Март

Уведомление във връзка с чл.18а, ал.9 от АПК по повод обявление изх.№ ОРД 03-105 от 13.02.2020г. за издадено Разрешение за строеж № 51 от 11.02.2020г. на Гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 20 март 2020 г., 10:23:04, размер на файла: 110.27kB ]

Служебна бележка във връзка с обявление със изх.№ ОРД- 03-90/07.02.2020 г. за издадена Виза от Главен архитект на Община Сливен за постройка от допълващо застрояване
[ Дата на публикуване: 05 март 2020 г., 16:36:46, размер на файла: 184.75kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-973 от 27.12.2019г. за издадена заповед № РД-15-3151 от 20.12.2019г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 04 март 2020 г., 13:33:50, размер на файла: 198.10kB ]


Февруари

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-802 от 28.10.2019г. за издадена заповед № РД-15-2615 от 24.10.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 10:50:14, размер на файла: 103.92kB

Достъпност