Обявления, съгласно чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а от АПК

Януари

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-1214 от 20.12.2022 г. за издадена Заповед № РД-15-2352 от 20.12.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 09 януари 2023 г., 10:31:45, размер на файла: 196.58kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-1000 от 05.12.2022 г. за издадена Заповед № РД-15-2221 от 05.12.2022 г. на кмета на община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 януари 2023 г., 09:33:09, размер на файла: 195.04kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-26 от 12.01.2023г. за издадена Заповед №РД-15-70 от 12.01.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 13 януари 2023 г., 13:41:58, размер на файла: 194.70kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03 - 1029 от 27.10.2022 г. за издадено Разрешение за строеж РС № 413 от 21.10.2022г. на Главния Архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 16 януари 2023 г., 16:54:18, размер на файла: 213.23kB ]

Уведомление във връзка с чл.18а, ал.9 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1181 от 14.12.2022 г. за издадена заповед №РД-15-2268 от 12.12.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 25 януари 2023 г., 15:20:04, размер на файла: 199.99kB ]

Уведомление с изх. № 4704-123/11.01.2023 г. и Съобщение до г-н Пламен Ташев, управител на "Ташеви Груп" ЕООД
[ Дата на публикуване: 30 януари 2023 г., 17:07:15, размер на файла: 1.25MB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1071 от 15.11.2022г. за издадена заповед №РД-15-2064 от 15.11.2022г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 31 януари 2023 г., 14:42:07, размер на файла: 203.45kB ]


Февруари

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-1010 от 03.01.2023 г. за издадена Заповед №РД-15-4 от 03.01.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2023 г., 15:43:25, размер на файла: 195.98kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1183/14.12.2022 г. за издадена Заповед №РД-15-2272 от 13.12.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2023 г., 09:44:27, размер на файла: 195.03kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1183/14.12.2022 г. за издадена заповед № РД-15-2272 от 13.12.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 06 февруари 2023 г., 17:00:35, размер на файла: 195.90kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1147 от 13.01.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-88 от 13.01.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2023 г., 14:55:20, размер на файла: 197.30kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК за издадена Заповед № РД 15-2053 от 14.11.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2023 г., 11:57:19, размер на файла: 264.31kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК за издадена Заповед № РД 15-2057 от 14.11.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2023 г., 11:57:22, размер на файла: 265.83kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК за издадена Заповед № РД 15-2181 от 29.11.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2023 г., 11:57:24, размер на файла: 261.03kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-1158 от 08.12.2022г. за издадена Заповед № РД-15-2248 от 07.12.2022 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 16:28:31, размер на файла: 194.15kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1111 от 06.01.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-38 от 06.01.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 23 февруари 2023 г., 09:22:48, размер на файла: 197.43kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх. №ОРД 03-1203 от 20.12.2022г. за издадена Заповед №РД-15-2336 от 19.12.2022г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 23 февруари 2023 г., 14:14:52, размер на файла: 195.04kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03- 1120 от 29.11.2022г. за издадена Заповед №РД-15-2147 от 25.11.2022г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2023 г., 15:24:14, размер на файла: 196.10kB ]


Март

Съобщение във връзка с чл. 18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-69 от 26.01.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-154 от 25.01.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 07 март 2023 г., 13:28:31, размер на файла: 197.30kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-207 от 10.03.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-438 от 09.03.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 13 март 2023 г., 16:56:34, размер на файла: 198.86kB ]

Съобщение № 2 от 06.03.2023 г. на основание чл. 18 а, ал. 9 от АПК по повод Заповед № РД 15- 316 от 17.02.2023 г. на Кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 март 2023 г., 10:45:35, размер на файла: 198.32kB ]

Съобщение на основание чл. 18а, ал.10 от АПК по повод съобщение №2 от 06.03.2023 г. за издадена Заповед №РД 15-316 от 17.02.2023 г. на Кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 март 2023 г., 13:55:16, размер на файла: 305.85kB ]


Април

Съобщение във връзка с чл. 18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх. № ОРД 03-272 от 23.03.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-540 от 23.03.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 06 април 2023 г., 11:22:56, размер на файла: 196.40kB ]

Съобщение във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-118 от 09.03.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-441 от 09.03.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 април 2023 г., 13:38:19, размер на файла: 95.60kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03 - 1029 от 27.10.2022 г. за издадено Разрешение за строеж РС № 413 от 21.10.2022 г. на Главния Архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 18 април 2023 г., 16:33:56, размер на файла: 113.45kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-80 от 27.03.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-562 от 27.03.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 20 април 2023 г., 13:41:49, размер на файла: 196.32kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-231 от 14.03.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-463 от 13.03.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 20 април 2023 г., 16:49:57, размер на файла: 198.73kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-115 от 01.03.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-402 от 01.03.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 24 април 2023 г., 11:58:29, размер на файла: 195.68kB ]

Съобщение във връзка с чл. 18а, ал. 10 от АПК за издадена Заповед № РД-15-288 от 10.02.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 28 април 2023 г., 14:52:07, размер на файла: 195.16kB ]


Май

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-161 от 21.02.2023 г. за издадена Заповед №РД-15-311 от 15.02.2023г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 09 май 2023 г., 11:55:58, размер на файла: 200.52kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-338 от 11.04.2023 г. за издадена заповед № РД-15-691 от 11.04.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 30 май 2023 г., 16:39:32, размер на файла: 103.39kB ]


Юни

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-305 от 11.05.2023 г. за издадена заповед №РД-15-875 от 11.05.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 13 юни 2023 г., 12:02:33, размер на файла: 100.01kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№9400-8945/1/ от 02.06.2023г. за започната процедура по изменение на кадастрален план
[ Дата на публикуване: 20 юни 2023 г., 14:10:14, размер на файла: 89.80kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-117 от 18.05.2023 г. за издадена заповед № РД-15-943 от 18.05.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 22 юни 2023 г., 16:30:46, размер на файла: 197.55kB ]


Юли

Съобщение във връзка с чл. 18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-394 от 30.05.2023 г. за издадена заповед № РД-15-1001 от 30.05.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 04 юли 2023 г., 10:10:10, размер на файла: 194.92kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-366 от 09.06.2023 г. за издадена заповед № РД-15-1103 от 09.06.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 юли 2023 г., 08:41:59, размер на файла: 98.79kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-391 от 12.06.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-1113 от 12.06.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 17 юли 2023 г., 11:53:44, размер на файла: 197.05kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-503 от 29.05.2023 г. за издадено Разрешение за промяна предназначението №12 от 22.05.2023г. на Гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 юли 2023 г., 14:14:25, размер на файла: 199.25kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-581 от 28.06.2023г. за издадена Заповед № РД-15-1247 от 28.06.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 25 юли 2023 г., 14:34:10, размер на файла: 197.01kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-389 от 22.06.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-1193 от 22.06.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 26 юли 2023 г., 11:07:53, размер на файла: 196.95kB ]

Съобщение на основание чл. 18а, ал.10 от АПК във връзка със съобщение №1/24.07.2023г. за издадена Заповед № РД 15-1027/31.05.2023г. на Кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 31 юли 2023 г., 15:18:02, размер на файла: 272.20kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-393 от 22.06.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-1194 от 22.06.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 31 юли 2023 г., 15:26:46, размер на файла: 196.86kB ]


Август

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщения изх.№ОРД 03-506 и 507 от 30.05.2023г. за издадени Заповеди №РД 15-998 и 1005 от 30.05.2023г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 01 август 2023 г., 15:32:55, размер на файла: 196.44kB ]

Събщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-390 от 04.07.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-1286 от 04.07.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 август 2023 г., 14:50:52, размер на файла: 103.85kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-483 от 10.07.2023 г. за издадена Заповед №РД 15-1323 от 10.07.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 август 2023 г., 14:53:22, размер на файла: 105.30kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-529 от 12.06.2023г. за издадена Заповед №РД-15-1101 от 09.06.2023г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 17 август 2023 г., 14:08:00, размер на файла: 197.53kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщения изх.№ОРД 03-689 от 25.07.2023г. за издадена Заповед №РД-15-1451 от 25.07.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 21 август 2023 г., 15:59:12, размер на файла: 194.16kB ]

Уведомление във връзка с чл.18а, ал.9 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-513 от 02.06.2023 г. за издадено Разрешение за строеж № 210 от 29.05.2023 г. на Гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 23 август 2023 г., 19:48:30, размер на файла: 107.30kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-485 от 25.07.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-1453 от 25.07.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 28 август 2023 г., 14:11:19, размер на файла: 199.83kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1114 от 25.07.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-1452 от 25.07.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 30 август 2023 г., 16:08:34, размер на файла: 200.06kB ]


Септември

Обявление във връзка с във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-749 от 16.08.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-1614 от 15.08.2023г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 септември 2023 г., 16:20:22, размер на файла: 204.20kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-345 от 10.08.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-1580 от 10.08.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 септември 2023 г., 11:03:05, размер на файла: 198.14kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-587 от 11.08.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-1594 от 11.08.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 септември 2023 г., 11:03:23, размер на файла: 200.61kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-611 от 24.08.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-1648 от 24.08.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 26 септември 2023 г., 16:03:11, размер на файла: 98.10kB ]

Обявление във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, издадена Заповед РД 15-1615 от 16.08.2023г. на Кмета на Община Сливен, с която Злати Златев Златев придобива правото на собственост на върху имот 69986.102.778, местност "Над село", с. Струпец, общ. Сливен
[ Дата на публикуване: 27 септември 2023 г., 15:41:04, размер на файла: 109.32kB ]


Октомври

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-549 от 30.08.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-1695 от 30.08.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2023 г., 15:50:12, размер на файла: 199.00kB ]

Достъпност