Обявления, съгласно чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а от АПК

Януари

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-1179 от 29.11.2023г. за издадена заповед № РД-15-2316 от 29.11.2023г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г., 15:50:47, размер на файла: 198.12kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал. 10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1027 от 07.12.2023 г. за издадена заповед № РД 15-2386 от 07.12.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 11 януари 2024 г., 10:35:50, размер на файла: 198.30kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03 - 975 от 12.10.2023 г. за издадена Виза от Гл. Архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 януари 2024 г., 08:40:06, размер на файла: 239.25kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-1068 от 15.12.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-2423 от 15.12.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 16 януари 2024 г., 10:08:04, размер на файла: 195.80kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-315 от 11.12.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-2395 от 11.12.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 16 януари 2024 г., 10:08:11, размер на файла: 197.21kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1055 от 14.12.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-2416 от 14.12.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 17 януари 2024 г., 10:36:57, размер на файла: 197.49kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-1157 от 23.11.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-2272 от 22.11.2023г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 януари 2024 г., 15:20:43, размер на файла: 193.54kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ОРД 03-42 от 18.01.2024г. за издадена Заповед № РД 15-93 от 17.01.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 25 януари 2024 г., 10:43:11, размер на файла: 240.12kB ]


Февруари

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-4 от 08.01.2024 г. за издадена Заповед № РД 15-42 от 08.01.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2024 г., 16:34:18, размер на файла: 197.36kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-4 от 08.01.2024 г. за издадена Заповед № РД 15-42 от 08.01.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2024 г., 16:35:17, размер на файла: 197.68kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК за издадена заповед № РД-15-2287 от 24.11.2023г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2024 г., 15:33:21, размер на файла: 197.09kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК за издадена Заповед № РД-15-75 от 11.01.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2024 г., 16:56:02, размер на файла: 194.99kB ]

Писмо с Изх № 9400-1290 от 17.01.2024 г., във връзка с чл. 18, ал. 10 от АПК и Решение № 41 от 20.12.2023 г.
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2024 г., 15:41:53, размер на файла: 358.64kB ]


Март

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1275 от 12.02.2024 г. за издадена заповед № РД 15-230 от 12.02.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 март 2024 г., 15:48:34, размер на файла: 198.08kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-1203 от 04.12.2023 г. за издадено Разрешение за строеж № 518 от 27.11.2023 г. от Гл. Архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 21 март 2024 г., 16:57:49, размер на файла: 198.67kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщения изх.№ОРД 03-129 от 15.02.2024 г. за издадена заповед № РД 15-252 от 14.02.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 29 март 2024 г., 18:10:55, размер на файла: 195.18kB ]


Април

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-95 от 18.03.2024 г. за издадена заповед №РД-15-464 от 18.03.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 април 2024 г., 13:53:32, размер на файла: 198.86kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-796 от 29.09.2023 г. за издадена Заповед № РД-15-51 от 21.03.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 05 април 2024 г., 14:27:16, размер на файла: 197.23kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-117 от 09.02.2024 г. за издадена Заповед №РД 15-188 от 06.02.2024 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 08 април 2024 г., 16:23:27, размер на файла: 200.79kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-1236 от 13.12.2023 г. за издадена Заповед № РД 15-2404 от 12.12.2023 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 09 април 2024 г., 15:11:09, размер на файла: 196.02kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщения изх.№ОРД 03-198 от 05.03.2024г. за издадена Заповед № РД 15-332 от 01.03.2024г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 април 2024 г., 16:34:29, размер на файла: 197.06kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-202 от 07.03.2024г. за издадена Заповед № РД 15-380 от 07.03.2024 г. на Кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 16 април 2024 г., 14:48:10, размер на файла: 101.09kB ]

Достъпност