Обявления, съгласно чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а от АПК

Архив - Обявления, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК

Януари

Съобщение във връзка с чл.18а,ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-721 от 07.12.2020 г. за издадена заповед №РД-15-3291 от 07.12.2020 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 20 януари 2021 г., 11:17:44, размер на файла: 196.28kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК По повод съобщение изх.№ ОРД 03-676 от 18.12.2020 г. за издадена заповед №РД-15-3408 от 18.12.2020 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 януари 2021 г., 11:25:41, размер на файла: 198.70kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-725 от 12.10.2020г. за издадено Разрешение за строеж №325 от 12.10.2020г. на Гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 07 януари 2021 г., 10:19:35, размер на файла: 101.09kB ]


Декември

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-751 от 21.10.2020г. за издадена заповед №РД-15-3009 от 20.10.2020г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 18 декември 2020 г., 14:26:12, размер на файла: 192.71kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-554 от 10.08.2020г. за издадена заповед №РД-15-2365 от 10.08.2020г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 17 декември 2020 г., 15:49:41, размер на файла: 103.76kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.9 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-566 от 18.10.2020 г. за издадена заповед №РД-15-2645 от 18.09.2020 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 02 декември 2020 г., 15:21:03, размер на файла: 197.38kB ]

Ноември

Съобщение във връзка с чл.18а,ал.9 от АПК По повод съобщение изх.№ОРД 03-411 от 18.09.2020 г. за издадена заповед №РД-15-2643 от 18.09.2020 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2020 г., 13:07:28, размер на файла: 198.81kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.9 от АПК По повод съобщение изх.№ОРД 03-523 от 01.10.2020 г. за издадена заповед №РД-15-2750 от 01.10.2020 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2020 г., 13:41:03, размер на файла: 194.20kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК за издадена заповед №РД-15-2092 от 11.10.2013г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 03 ноември 2020 г., 15:37:49, размер на файла: 94.33kB ]


Октомври

Съобщение 8/14.10.2020 г., във връзка с обект "Градински елемент - беседка", находящ се на бул. "Хаджи Димитър" № 3, гр. Сливен е издадена Заповед № РД 15-2422/17.08.2020 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2020 г., 11:54:34, размер на файла: 164.19kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.9 от АПК По повод съобщение изх. № ОРД 03-414 от 10.08.2020 г. за издадена заповед №РД-15-2366 от 10.08.2020 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 14 октомври 2020 г., 11:54:28, размер на файла: 197.37kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-429 от 29.06.2020г. за издадена заповед № РД-15-1853 от 25.06.2020г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2020 г., 11:24:59, размер на файла: 200.77kB ]

Септември

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-397 от 17.06.2020г. за издадена заповед №РД-15-1723 от 16.06.2020г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 29 септември 2020 г., 16:39:29, размер на файла: 195.22kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-432 от 30.06.2020г. за издадено Разрешение за строеж №188 от 29.06.2020г. на Гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 23 септември 2020 г., 14:21:53, размер на файла: 121.15kB ]

Август

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-200 от 19.03.2020г. за издадена заповед №РД-15-665 от 19.03.2020г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 17 август 2020 г., 17:19:46, размер на файла: 196.62kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-296 от 12.05.2020г. за издадена заповед №РД-15-1234 от 12.05.2020г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 10 август 2020 г., 11:53:13, размер на файла: 197.49kB ]

Май

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-145 от 02.03.2020 г. за издадена заповед №РД-15-466 от 02.03.2020 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 26 май 2020 г., 11:07:54, размер на файла: 198.70kB ]


Април

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-104 от 13.02.2020г. за издадена заповед №РД-15-323 от 12.02.2020г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 22 април 2020 г., 14:09:09, размер на файла: 198.39kB ]


Март

Уведомление във връзка с чл.18а, ал.9 от АПК по повод обявление изх.№ ОРД 03-105 от 13.02.2020г. за издадено Разрешение за строеж № 51 от 11.02.2020г. на Гл.архитект на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 20 март 2020 г., 10:23:04, размер на файла: 110.27kB ]

Служебна бележка във връзка с обявление със изх.№ ОРД- 03-90/07.02.2020 г. за издадена Виза от Главен архитект на Община Сливен за постройка от допълващо застрояване
[ Дата на публикуване: 05 март 2020 г., 16:36:46, размер на файла: 184.75kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ ОРД 03-973 от 27.12.2019г. за издадена заповед № РД-15-3151 от 20.12.2019г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 04 март 2020 г., 13:33:50, размер на файла: 198.10kB ]


Февруари

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-802 от 28.10.2019г. за издадена заповед № РД-15-2615 от 24.10.2019 г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2020 г., 10:50:14, размер на файла: 103.92kB

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен