Община Сливен - лого

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Обявления, съгласно чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 18а от АПК

Архив - Обявления, съгласно чл. 61, ал. 3 от АПК

Декември 2019 г.

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК по повод съобщение изх.№ОРД 03-769 от 15.10.2019г. за издадена заповед №РД-15-2460 от 11.10.2019г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 17 декември 2019 г., 09:46:39, размер на файла: 214.75kB ]

Съобщение във връзка с чл.18а, ал.10 от АПК, по повод съобщение изх.№ ОРД 03-552 от 31.10.2019 г. за издадена заповед № РД-15-2672 от 31.10.2019г. на кмета на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 16 декември 2019 г., 11:41:16, размер на файла: 195.40kB ]