Инвестиции

Покана за участие в Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на община Сливен ... „Региони в растеж” 2014-2020
[ Дата на публикуване: 19 януари 2018 г., 13:53:52, размер на файла: 263.88kB ]

Обява за прием на фишове за проектни идеи за включване в актуализираната инвестиционна програма на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2018г., 15:56:05 ч., размер на файла: 364.80kB ]

Образец на фиш за проектна идея /Приложение П4/
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2018 г., 15:56:29 ч., размер на файла: 28.40kB ]

Вътрешни правила за дейността на РГ
[ Дата на публикуване: 25 май 2018 г., 11:50:35, размер на файла: 2.29MB ]

Протокол 1 от заседание на РГ
[ Дата на публикуване: 25 май 2018 г., 11:50:45, размер на файла: 749.43kB ]

Протокол 2 от заседание на РГ
[ Дата на публикуване: 14 август 2018 г., 14:17:55, размер на файла: 238.54kB ]

Достъпност