Общинска транспортна схема

Градска

Градска общинска транспортна схема

Междуселищна

Сливен - Биково, Бозаджий, Скобелево

Сливен – Въглен

Сливен - Глуфишево, Чокоба

Сливен - Голямо Чочовен

Сливен - Горно Александрово

Сливен - Жельо войвода

Сливен - Злати войвода

Сливен - Ичера

Сливен – Мечкарево

Сливен - Самуилово – Гергевец

Сливен - Самуилово-Гергевец-Крушаре

Сливен – Селиминово

Сливен - Сливенски мин. бани

Сливен – Сотиря

Сливен - Старо село

Сливен – Струпец

Сливен – Тополчане

Сливен – Чинтулово

Достъпност