Обявления по ЗУТ

Обявления по ЗУТ - архив


Април

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 26 април 2022 г., 14:17:25, размер на файла: 180.31kB ]

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 18 април 2022 г., 11:36:06, размер на файла: 189.20kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 11 април 2022 г., 10:02:59, размер на файла: 180.02kB ]

Март

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 04 март 2022 г., 15:43:45, размер на файла: 188.52kB ]

Февруари

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 10:13:30, размер на файла: 83.34kB ]

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2022 г., 17:01:35, размер на файла: 191.37kB ]

Януари

Обявление във връзка със съобщение изх.№ОРД 03-1055 от 16.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 17 януари 2022 г., 15:35:48, размер на файла: 187.02kB ]

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 04 януари 2022 г., 13:20:20, размер на файла: 189.99kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен