Обявления по ЗУТ

Обявления по ЗУТ - архив


Януари

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 27 януари 2023 г., 09:59:30, размер на файла: 177.92kB ]


Февруари

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2023 г., 14:50:39, размер на файла: 198.92kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2023 г., 12:03:01, размер на файла: 181.36kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 23 февруари 2023 г., 09:22:21, размер на файла: 177.00kB ]


Март

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 02 март 2023 г., 16:46:39, размер на файла: 85.96kB ]

Община Сливен, на основание чл. 128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 07 март 2023 г., 14:25:32, размер на файла: 183.85kB ]

Община Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 14 март 2023 г., 10:51:37, размер на файла: 184.35kB ]


Април

Община Сливен на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 04 април 2023 г., 13:33:49, размер на файла: 178.99kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 18 април 2023 г., 16:54:41, размер на файла: 95.79kB ]


Май

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 02 май 2023 г., 17:02:37, размер на файла: 183.69kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 25 май 2023 г., 17:34:42, размер на файла: 91.92kB ]

Достъпност