Обявления по ЗУТ

Обявления по ЗУТ - архив


2021 г.

Ноември

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 15 ноември 2021 г., 12:05:32, размер на файла: 80.86kB ]


Октомври

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2021 г., 16:48:51, размер на файла: 182.01kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2021 г., 16:48:47, размер на файла: 181.68kB ]


Септември

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 24 септември 2021 г., 14:54:27, размер на файла: 188.03kB ]


Август

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 31 август 2021 г., 09:27:07, размер на файла: 177.46kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 24 август 2021 г., 13:43:04, размер на файла: 180.84kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 10 август 2021 г., 09:44:48, размер на файла: 175.74kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 05 август 2021 г., 17:08:28, размер на файла: 184.75kB ]

Юли

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 16 юли 2021 г., 13:50:59, размер на файла: 180.24kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 06 юли 2021 г., 13:45:57, размер на файла: 178.56kB ]

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 01 юли 2021 г., 16:57:52, размер на файла: 185.59kB ]

Май

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 27 май 2021 г., 14:20:28, размер на файла: 182.82kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 21 май 2021 г., 09:30:49, размер на файла: 178.16kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 18 май 2021 г., 11:06:47, размер на файла: 181.77kB ]

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 05 май 2021 г., 15:12:38, размер на файла: 182.88kB ]

Април

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 13 април 2021 г., 14:55:17, размер на файла: 180.93kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 01 април 2021 г., 14:24:20, размер на файла: 179.70kB ]


Март

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 30 март 2021 г., 13:39:28, размер на файла: 82.56kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 16 март 2021 г., 16:10:45, размер на файла: 175.20kB ]

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 05 март 2021 г., 13:26:24, размер на файла: 190.92kB ]

Февруари

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2021 г., 13:34:59, размер на файла: 178.17kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2021 г., 17:02:15, размер на файла: 180.41kB ]

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2021 г., 17:02:33, размер на файла: 181.24kB ]


2020 г.

Декември

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 29 декември 2020 г., 13:42:37, размер на файла: 88.32kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 11 декември 2020 г., 09:50:45, размер на файла: 175.62kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 08 декември 2020 г., 11:10:11, размер на файла: 177.52kB ]

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г., 14:15:51, размер на файла: 185.17kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 01 декември 2020 г., 10:16:25, размер на файла: 175.84kB ]


Ноември

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 13 ноември 2020 г., 11:09:50, размер на файла: 179.10kB ]


Октомври

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2020 г., 16:10:21, размер на файла: 178.75kB ]


Септември

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 15 септември 2020 г., 17:05:38, размер на файла: 178.81kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 03 септември 2020 г., 18:05:21, размер на файла: 85.70kB ]


Август

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 18 август 2020 г., 10:15:27, размер на файла: 176.56kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 11 август 2020 г., 11:36:16, размер на файла: 177.27kB ]

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 06 август 2020 г., 16:38:03, размер на файла: 180.28kB ]

Обявление за обществено обсъждане на ИОУПО
[ Дата на публикуване: 05 август 2020 г., 14:29:39, размер на файла: 209.19kB ]


Юли

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 03 юли 2020 г., 08:45:36, размер на файла: 179.60kB ]


Юни

Обявление за обществено обсъждане на за изменение на Общ устройствен план на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 22 юни 2020 г., 16:45:40, размер на файла: 200.46kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 09 юни 2020 г., 10:21:43, размер на файла: 177.96kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 04 юни 2020 г., 15:25:33, размер на файла: 176.73kB ]


Май

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 04 май 2020 г., 14:00:48, размер на файла: 181.64kB ]


Март

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП
[ Дата на публикуване: 31 март 2020 г., 13:23:07, размер на файла: 173.01kB ]

Обявление № ОРД 03 - 172 от 12.03.2020 г.
[ Дата на публикуване: 13 март 2020 г., 16:44:11, размер на файла: 114.43kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 08:57:01, размер на файла: 183.57kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 05 март 2020 г., 09:55:05, размер на файла: 175.04kB ]


Февруари

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2020 г., 14:12:02, размер на файла: 86.03kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 11:01:33, размер на файла: 176.65kB ]


Януари

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 21 януари 2020 г., 09:12:03, размер на файла: 177.50kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 03 януари 2020 г., 09:14:04, размер на файла: 174.64kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен