Обявления по ЗУТ

Обявления по ЗУТ - архив


Януари

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 02 януари 2024 г., 10:12:35, размер на файла: 179.08kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 18 януари 2024 г., 15:23:05, размер на файла: 182.67kB ]


Февруари

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2024 г., 16:45:15, размер на файла: 190.19kB ]


Март

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 06 март 2024 г., 09:38:57, размер на файла: 184.51kB ]


Април

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 04 април 2024 г., 16:44:08, размер на файла: 185.66kB ]


Май

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 02 май 2024 г., 15:01:23, размер на файла: 194.85kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава
[ Дата на публикуване: 07 май 2024 г., 17:33:34, размер на файла: 178.86kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава
[ Дата на публикуване: 14 май 2024 г., 17:43:45, размер на файла: 82.12kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 30 май 2024 г., 16:37:11, размер на файла: 192.23kB ]


Юли

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 04 юли 2024 г., 17:40:17, размер на файла: 85.35kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 16 юли 2024 г., 15:30:51, размер на файла: 181.12kB ]

Достъпност