Обявления по ЗУТ

Обявления по ЗУТ - архив


Ноември

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 25 ноември 2022 г., 10:17:52, размер на файла: 186.13kB ]


Октомври

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 20 октомври 2022 г., 16:55:16, размер на файла: 195.67kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 12 октомври 2022 г., 11:37:56, размер на файла: 249.70kB ]


Септември

Община Сливен, на основание чл.128, ал.11 от ЗУТ съобщава, че е изработена частична преработка за квартали
[ Дата на публикуване: 30 септември 2022 г., 14:22:23, размер на файла: 76.37kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП
[ Дата на публикуване: 16 септември 2022 г., 15:40:49, размер на файла: 197.31kB ]

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 15 септември 2022 г., 15:33:58, размер на файла: 202.78kB ]


Август

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 11 август 2022 г., 10:03:30, размер на файла: 187.48kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 04 август 2022 г., 17:13:17, размер на файла: 197.12kB ]


Юли

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 08 юли 2022 г., 13:42:14, размер на файла: 192.31kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 05 юли 2022 г., 16:49:19, размер на файла: 178.77kB ]


Юни

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план
[ Дата на публикуване: 14 юни 2022 г., 11:00:28, размер на файла: 171.83kB ]


Май

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
[ Дата на публикуване: 27 май 2022 г., 09:13:41, размер на файла: 188.25kB ]


Април

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 26 април 2022 г., 14:17:25, размер на файла: 180.31kB ]

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 18 април 2022 г., 11:36:06, размер на файла: 189.20kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 11 април 2022 г., 10:02:59, размер на файла: 180.02kB ]


Март

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 04 март 2022 г., 15:43:45, размер на файла: 188.52kB ]


Февруари

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2022 г., 10:13:30, размер на файла: 83.34kB ]

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2022 г., 17:01:35, размер на файла: 191.37kB ]


Януари

Обявление във връзка със съобщение изх.№ОРД 03-1055 от 16.12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 17 януари 2022 г., 15:35:48, размер на файла: 187.02kB ]

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 04 януари 2022 г., 13:20:20, размер на файла: 189.99kB ]

Достъпност