Обявления по ЗУТ

Обявления по ЗУТ - архив


Януари

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 27 януари 2023 г., 09:59:30, размер на файла: 177.92kB ]


Февруари

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2023 г., 14:50:39, размер на файла: 198.92kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 14 февруари 2023 г., 12:03:01, размер на файла: 181.36kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 23 февруари 2023 г., 09:22:21, размер на файла: 177.00kB ]


Март

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 02 март 2023 г., 16:46:39, размер на файла: 85.96kB ]

Община Сливен, на основание чл. 128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 07 март 2023 г., 14:25:32, размер на файла: 183.85kB ]

Община Сливен, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 14 март 2023 г., 10:51:37, размер на файла: 184.35kB ]


Април

Община Сливен на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 04 април 2023 г., 13:33:49, размер на файла: 178.99kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 18 април 2023 г., 16:54:41, размер на файла: 95.79kB ]


Май

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 02 май 2023 г., 17:02:37, размер на файла: 183.69kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 25 май 2023 г., 17:34:42, размер на файла: 91.92kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 30 май 2023 г., 10:42:47, размер на файла: 82.56kB ]


Юни

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 09 юни 2023 г., 14:19:31, размер на файла: 176.94kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 19 юни 2023 г., 14:23:11, размер на файла: 84.51kB ]


Юли

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 07 юли 2023 г., 10:47:16, размер на файла: 176.53kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 07 юли 2023 г., 10:47:20, размер на файла: 191.99kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 17 юли 2023 г., 09:35:20, размер на файла: 185.08kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 28 юли 2023 г., 09:20:04, размер на файла: 177.55kB ]


Август

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 12:16:47, размер на файла: 84.05kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 07 август 2023 г., 12:16:51, размер на файла: 100.08kB ]


Септември

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 08 септември 2023 г., 16:25:30, размер на файла: 185.12kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 21 септември 2023 г., 17:02:52, размер на файла: 190.44kB ]


Октомври

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 06 октомври 2023 г., 21:19:42, размер на файла: 91.16kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 10 октомври 2023 г., 14:06:33, размер на файла: 189.73kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2023 г., 10:52:46, размер на файла: 179.52kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 24 октомври 2023 г., 16:18:55, размер на файла: 188.53kB ]

Достъпност