Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Обявления по ЗУТ

Обявления по ЗУТ - архив


2020

Март

Обявление № ОРД 03 - 172 от 12.03.2020 г.
[ Дата на публикуване: 13 март 2020 г., 16:44:11, размер на файла: 114.43kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 08:57:01, размер на файла: 183.57kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 05 март 2020 г., 09:55:05, размер на файла: 175.04kB ]


Февруари

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2020 г., 14:12:02, размер на файла: 86.03kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 11:01:33, размер на файла: 176.65kB ]


Януари

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 21 януари 2020 г., 09:12:03, размер на файла: 177.50kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 03 януари 2020 г., 09:14:04, размер на файла: 174.64kB ]


2019

Декември

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 30 декември 2019 г., 13:15:50, размер на файла: 184.68kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 16 декември 2019 г., 09:54:31, размер на файла: 176.67kB ]

Обявление за обществено обсъждане на проект за изменение на общ устройствен план на град Сливен за части от гр.Сливен – кв.“Дружба“ (УПИ I, кв.646), кв."Ново село-изток“, кв.“Асеновец“ и парк "Юнак"
[ Дата на публикуване: 13 декември 2019 г., 15:57:19, размер на файла: 196.55kB ]


Ноември

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1, вр.ал.12 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 26 ноември 2019 г., 11:31:08, размер на файла: 180.17kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 08 ноември 2019 г., 09:43:23, размер на файла: 177.35kB ]


Октомври

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 04 октомври 2019 г., 16:31:37, размер на файла: 78.82kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 01 октомври 2019 г., 14:28:54, размер на файла: 79.62kB ]


Септември

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 11 септември 2019 г., 16:44:27, размер на файла: 84.41kB ]


Август

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 20 август 2019 г., 10:48:40, размер на файла: 83.85kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 06 август 2019 г., 13:38:29, размер на файла: 79.69kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 06 август 2019 г., 13:37:46, размер на файла: 80.76kB ]


Юли

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 29 юли 2019 г., 16:49:38, размер на файла: 72.65kB ]

Община Сливен, на основание чл.129, ал.1 ЗУТ съобщава, че с Решение №1651 от 25.06.2019г. на Общински съвет - Сливен е одобрен ПУП
[ Дата на публикуване: 16 юли 2019 г., 10:19:47, размер на файла: 80.99kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 04 юли 2019 г., 16:25:56, размер на файла: 85.43kB ]


Юни

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура извън границите на населените места и селищните
[ Дата на публикуване: 21 юни 2019 г., 14:16:33, размер на файла: 90.08kB ]

Община Сливен, Дирекция "Устройство на територията", на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава: С Решение №1623 от 30.05.2019 г. Общински съвет – Сливен разрешава...
[ Дата на публикуване: 07 юни 2019 г., 10:24:42, размер на файла: 84.62kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за линейните обекти на техническата инфраструктура...
[ Дата на публикуване: 04 юни 2019 г., 14:06:21, размер на файла: 83.91kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП – парцеларен план за...
[ Дата на публикуване: 03 юни 2019 г., 14:18:48, размер на файла: 81.94kB ]


Април

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 30 април 2019 г., 09:07:30, размер на файла: 84.89kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 19 април 2019 г., 10:55:35, размер на файла: 80.32kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 08 април 2019 г., 09:23:37, размер на файла: 86.33kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 05 април 2019 г., 09:18:29, размер на файла: 84.98kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 01 април 2019 г., 08:42:01, размер на файла: 87.27kB ]


Март

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 19 март 2019 г., 11:05:16, размер на файла: 79.57kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 05 март 2019 г., 11:36:25, размер на файла: 78.94kB ]


Февруари

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2019 г., 13:31:44, размер на файла: 81.02kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2019 г., 15:33:06, размер на файла: 85.81kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2019 г., 15:09:13, размер на файла: 100.47kB ]


Януари

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 25 януари 2019 г., 10:54:40, размер на файла: 79.21kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 15 януари 2019 г., 14:01:18, размер на файла: 82.86kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 14:04:49, размер на файла: 83.78kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 11 януари 2019 г., 14:04:39, размер на файла: 82.40kB ]