Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Обявления по ЗУТ

Обявления по ЗУТ - архив


Септември

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 15 септември 2020 г., 17:05:38, размер на файла: 178.81kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 03 септември 2020 г., 18:05:21, размер на файла: 85.70kB ]

Август

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 18 август 2020 г., 10:15:27, размер на файла: 176.56kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 11 август 2020 г., 11:36:16, размер на файла: 177.27kB ]

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 06 август 2020 г., 16:38:03, размер на файла: 180.28kB ]

Обявление за обществено обсъждане на ИОУПО
[ Дата на публикуване: 05 август 2020 г., 14:29:39, размер на файла: 209.19kB ]


Юли

Община Сливен, Дирекция ”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 03 юли 2020 г., 08:45:36, размер на файла: 179.60kB ]


Юни

Обявление за обществено обсъждане на за изменение на Общ устройствен план на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 22 юни 2020 г., 16:45:40, размер на файла: 200.46kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 09 юни 2020 г., 10:21:43, размер на файла: 177.96kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 04 юни 2020 г., 15:25:33, размер на файла: 176.73kB ]


Май

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 04 май 2020 г., 14:00:48, размер на файла: 181.64kB ]


Март

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на ПУП
[ Дата на публикуване: 31 март 2020 г., 13:23:07, размер на файла: 173.01kB ]

Обявление № ОРД 03 - 172 от 12.03.2020 г.
[ Дата на публикуване: 13 март 2020 г., 16:44:11, размер на файла: 114.43kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава
[ Дата на публикуване: 09 март 2020 г., 08:57:01, размер на файла: 183.57kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 05 март 2020 г., 09:55:05, размер на файла: 175.04kB ]


Февруари

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 18 февруари 2020 г., 14:12:02, размер на файла: 86.03kB ]

Община Сливен, Дирекция”Устройство на територията”, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, съобщава:
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2020 г., 11:01:33, размер на файла: 176.65kB ]


Януари

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 21 януари 2020 г., 09:12:03, размер на файла: 177.50kB ]

Община Сливен, на основание чл.128, ал.1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за ПУП
[ Дата на публикуване: 03 януари 2020 г., 09:14:04, размер на файла: 174.64kB ]

Достъпност