Защита при бедствия

„Пожарна безопасност и защита на населението” /Уважаеми съграждани и гости на нашата община, .../
[ Дата на публикуване: 12 април 2019 г., 11:46:14, размер на файла: 115.95kB ]

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА до потенциално засегнатата общественост за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на аварии
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2019 г., 09:14:12 ч., размер на файла: 157.34kB ]

Програма за намаляване риска от бедствия /Проект!/
[ Дата на публикуване: 31 януари 2019 г., 16:03:39, размер на файла: 608.12kB ]

За пожаробезопасен дом
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2018 г., 08:51:45, размер на файла: 7.10MB ]

Пожарна безопасност и защита на населението
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., размер на файла: 95.32kB ]