Защита при бедствия

Планове

План за защита при бедствия
[ Дата на публикуване: 03 май 2023 г., 14:50:36, размер на файла: 12.06MB ]

План за защита при бедствия част "Земетресение"
[ Дата на публикуване: 03 май 2023 г., 14:50:45, размер на файла: 3.83MB ]

План за защита при бедствия част "Наводнение"
[ Дата на публикуване: 03 май 2023 г., 14:50:58, размер на файла: 3.65MB ]

План за защита при бедствия част "Радиация"
[ Дата на публикуване: 03 май 2023 г., 14:51:05, размер на файла: 2.56MB ]

План за защита при бедствия част "Пожари"
[ Дата на публикуване: 03 май 2023 г., 14:51:40, размер на файла: 2.97MB ]

План за защита при бедствия част "Снегонавяване"
[ Дата на публикуване: 03 май 2023 г., 14:51:49, размер на файла: 3.01MB ]

План за защита при бедствия част "Свлачища"
[ Дата на публикуване: 03 май 2023 г., 14:52:20, размер на файла: 2.37MB ]


Програми

Програма за намаляване риска от бедствия
[ Дата на публикуване: 18 юли 2019 г., 10:16:04, размер на файла: 25.36МB ]


Доклади

Доклад за състоянието на защитата при бедствия и приоритетните дейности за намаляване риска от бедствия, за които е необходимо финансиране
[ Дата на публикуване: 21 май 2024 г., 15:42:54, размер на файла: 640.37kB ]


Информационни брошури

„Пожарна безопасност и защита на населението”
[ Дата на публикуване: 23 май 2024 г., 10:49:03, размер на файла: 115.95kB ]

За пожаробезопасен дом
[ Дата на публикуване: 23 май 2024 г., 10:50:01, размер на файла: 7.10MB ]

Информация по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС до потенциално засегнатата общественост за планирани мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на аварии на предприятие с нисък рисков потенциал - Производствено-складова база "Бършен", град Сливен
[ Дата на публикуване: 21 май 2024 г., 14:14:34, размер на файла: 236.07kB ]

Информация по чл. 116д, ал. 1 от ЗООС до потенциално засегнатата общественост за планирани мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на аварии на предприятие с висок рисков потенциал - Петролна база, гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 16 юни 2023 г., 09:40:43, размер на файла: 2.80MB ]

Информационна брошура до потенциално засегната общественост за планиране мерки на безопасност и начини на поведение и действие в случай на аварии в "Складова база за пропан-бутан и пълначно за бутилки с втечнен нефтен газ" гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 27 април 2023 г., 14:57:26, размер на файла: 1.67MB ]

Информационна брошура до потенциално засегнатата общност за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на аварии Петролна база - Сливен
[ Дата на публикуване: 13 юни 2022 г., 13:33:55, размер на файла: 231.24kB ]

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА до потенциално засегнатата общественост за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на аварии за ПНРП "Алгънс" ЕООД - Сливен
[ Дата на публикуване: 06 юни 2022 г., 11:57:35, размер на файла: 262.51kB ]

Външен авариен план на предприятие с висок рисков потенциал ТД "Държавен резерв" Петролна база Сливен
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 09:33:11, размер на файла: 18.65MB ]


Есета на тема ,"Доброволчеството - акт на солидарност в борбата с бедствията пожарите"

Възрастова група 16 г. до 18 г.

Есе № 1 [ Размер на файла: 181.66kB ]

Есе № 2 [ Размер на файла: 187.40kB ]

Есе № 3 [ Размер на файла: 181.26kB ]

Есе № 4 [ Размер на файла: 356.32kB ]

Есе № 5 [ Размер на файла: 360.35kB ]

Есе № 6 [ Размер на файла: 361.04kB ]

Есе № 7 [ Размер на файла: 180.28kB ]

Есе № 8 [ Размер на файла: 240.85kB ]

Есе № 9 [ Размер на файла: 183.34kB ]

Есе № 10 [ Размер на файла: 357.44kB ]

Есе № 11 [ Размер на файла: 358.85kB ]

Възрастова група 14 г. до 15 г.

Есе № 12 [ Размер на файла: 189.26kB ]

Есе № 13 [ Размер на файла: 187.69kB ]

Есе № 14 [ Размер на файла: 535.47kB ]

Есе № 15 [ Размер на файла: 364.00kB ]

Есе № 16 [ Размер на файла: 182.63kB ]

Есе № 17 [ Размер на файла: 185.44kB ]

Есе № 18 [ Размер на файла: 187.57kB ]

Достъпност