Защита при бедствия

Информационна брошура до потенциално засегнатата общност за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на аварии Петролна база - Сливен
[ Дата на публикуване: 13 юни 2022 г., 13:33:55, размер на файла: 231.24kB ]

Информационна брошура до потенциално засегната общественост за планиране мерки на безопасност и начини на поведение и действие в случай на аварии в "Данъчен склад за Пропан Бутан" гр. Сливен и с. Гавраилово
[ Дата на публикуване: 07 юни 2022 г., 11:28:19, размер на файла: 444.40kB ]

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА до потенциално засегнатата общественост за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на аварии за ПНРП "Алгънс" ЕООД - Сливен
[ Дата на публикуване: 06 юни 2022 г., 11:57:35, размер на файла: 262.51kB ]

Външен авариен план на предприятие с висок рисков потенциал ТД "Държавен резерв" Петролна база Сливен
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 09:33:11, размер на файла: 18.65MB ]

„Пожарна безопасност и защита на населението” /Уважаеми съграждани и гости на нашата община, .../
[ Дата на публикуване: 12 април 2019 г., 11:46:14, размер на файла: 115.95kB ]

Програма за намаляване риска от бедствия
[ Дата на публикуване: 18 юли 2019 г., 10:16:04, размер на файла: 25.36МB ]

За пожаробезопасен дом
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2018 г., 08:51:45, размер на файла: 7.10MB ]

Пожарна безопасност и защита на населението
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., размер на файла: 95.32kB ]


Есета на тема ,"Доброволчеството - акт на солидарност в борбата с бедствията пожарите"

Възрастова група 16 г. до 18 г.

Есе № 1 [ Размер на файла: 181.66kB ]

Есе № 2 [ Размер на файла: 187.40kB ]

Есе № 3 [ Размер на файла: 181.26kB ]

Есе № 4 [ Размер на файла: 356.32kB ]

Есе № 5 [ Размер на файла: 360.35kB ]

Есе № 6 [ Размер на файла: 361.04kB ]

Есе № 7 [ Размер на файла: 180.28kB ]

Есе № 8 [ Размер на файла: 240.85kB ]

Есе № 9 [ Размер на файла: 183.34kB ]

Есе № 10 [ Размер на файла: 357.44kB ]

Есе № 11 [ Размер на файла: 358.85kB ]

Възрастова група 14 г. до 15 г.

Есе № 12 [ Размер на файла: 189.26kB ]

Есе № 13 [ Размер на файла: 187.69kB ]

Есе № 14 [ Размер на файла: 535.47kB ]

Есе № 15 [ Размер на файла: 364.00kB ]

Есе № 16 [ Размер на файла: 182.63kB ]

Есе № 17 [ Размер на файла: 185.44kB ]

Есе № 18 [ Размер на файла: 187.57kB ]

Достъпност