Защита при бедствия

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА до потенциално засегнатата общественост за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на аварии за ПНРП "Алгънс" ЕООД - Сливен
[ Дата на публикуване: 18 ноември 2019 г., 10:25:24, размер на файла: 229.65kB ]

Външен авариен план на предприятие с висок рисков потенциал ТД "Държавен резерв" Петролна база Сливен
[ Дата на публикуване: 14 август 2019 г., 09:33:11, размер на файла: 18.65MB ]

„Пожарна безопасност и защита на населението” /Уважаеми съграждани и гости на нашата община, .../
[ Дата на публикуване: 12 април 2019 г., 11:46:14, размер на файла: 115.95kB ]

ИНФОРМАЦИОННА БРОШУРА до потенциално засегнатата общественост за планираните мерки за безопасност и начините на поведение и действие в случай на аварии за ПВРП "Петролна база - Сливен"
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2019 г., 09:14:12 ч., размер на файла: 157.34kB ]

Програма за намаляване риска от бедствия
[ Дата на публикуване: 18 юли 2019 г., 10:16:04, размер на файла: 25.36МB ]

За пожаробезопасен дом
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2018 г., 08:51:45, размер на файла: 7.10MB ]

Пожарна безопасност и защита на населението
[ Дата на публикуване: 29 юни 2018 г., размер на файла: 95.32kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен