Генерален план за организация на движението на централна градска част (ЦГЧ) - гр. Сливен

Текстова част:

Заповед № РД 15-1156 от 14.06.2017 г., относно одобряване на Окончателния проект на Генерален план за организация на движението на централна градска част - гр. Сливен [ Размер на файла: 414.61kB ]

Генерален план за организация на движението ЦГЧ Сливен [ Размер на файла: 9.88MB ]


Графична част:

Главни велосипедни пътища ЦГЧ Зона А [ Размер на файла: 33.31MB ]

Главни велосипедни пътища ЦГЧ Зона Б [ Размер на файла: 26.07MB ]

Главни пешеходни направления ЦГЧ Зона А [ Размер на файла: 32.90MB ]

Главни пешеходни направления ЦГЧ Зона Б [ Размер на файла: 25.35MB ]

Класификация улична мрежа ЦГЧ Зона А [ Размер на файла: 31.26MB ]

Класификация улична мрежа ЦГЧ Зона Б [ Размер на файла: 24.58MB ]

Организация на движението ЦГЧ Зона А [ Размер на файла: 34.41MB ]

Организация на движението ЦГЧ Зона Б [ Размер на файла: 25.86MB ]

Организация обществен транспорт ЦГЧ Зона А [ Размер на файла: 32.87MB ]

Организация обществен транспорт ЦГЧ Зона Б [ Размер на файла: 26.48MB ]

Паркиране ЦГЧ Зона А [ Размер на файла: 33.92MB ]

Паркиране ЦГЧ Зона Б [ Размер на файла: 25.76MB ]

Посочност на движението ЦГЧ Зона А [ Размер на файла: 35.53MB ]

Посочност на движението ЦГЧ Зона Б [ Размер на файла: 26.47MB ]

Проблемни участъци ЦГЧ Зона А [ Размер на файла: 33.50MB ]

Проблемни участъци ЦГЧ Зона Б [ Размер на файла: 75.49MB ]

Достъпност