Проекти и програми

Регистър на проектите

Инвестиционна програма на Община Сливен

Общински програми

План за развитие на Община Сливен 2014-2020

ПИРО 2021-2027 (План за интегрирано развитие на община Сливен)

Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) на Община Сливен

Концепции за интегрирани териториални инвестиции, с партньор Община Сливен

План за устойчива градска мобилност (ПУГМ) 2022-2030

Програма за развитие на селските райони

Достъпност