Проекти и програми

Регистър на проектите

Инвестиционна програма на Община Сливен

Карта на инфраструктурните проекти

Общински програми

План за развитие на Община Сливен 2014-2020

ПИРО 2021-2027 (План за интегрирано развитие на община Сливен)

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен