Общински програми

Програма за енергийна ефективност на община Сливен 2020-2027 г.

Програма
[ Дата на публикуване: 21 декември 2020 г., 15:24:24, размер на файла: 2.24MB ]

Решение № 380 от 26.11.2020 г. на Общински съвет
[ Дата на публикуване: 21 декември 2020 г., 15:24:30, размер на файла: 320.87kB ]


Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за период 2013-2023

Програма
[ Дата на публикуване: 13 септември 2019 г., 16:34:36, размер на файла: 3.16MB ]


Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Сливен 2020-2023 г.

Програма - приета с Решение №103 от 27.02.2020 г. на Общински съвет
[ Дата на публикуване: 24 март 2020 г., 09:54:41, размер на файла: 2.89MB ]

Достъпност