Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Общински програми

Общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за период 2013-2023

Програма
[ Дата на публикуване: 13 септември 2019 г., 16:34:36, размер на файла: 3.16MB ]


Краткосрочна общинска програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на Община Сливен 2020-2023 г.

Програма - приета с Решение №103 от 27.02.2020 г. на Общински съвет
[ Дата на публикуване: 24 март 2020 г., 09:54:41, размер на файла: 2.89MB ]


Отчети

Годишен отчет за изпълнението на програми по енергийна ефективност 2019 г.
[ Дата на публикуване: 03 юни 2020 г., 13:42:48, размер на файла: 2.74MB ]

Достъпност