Анализ на потребности от социални услуги

Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Предложение за планиране на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 15:21:34, размер на файла: 554.75kB ]


Анализ
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 15:21:47, размер на файла: 799.54kB ]

Приложение № 1 - Желаещи да ползват социалните услуги
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 16:04:46, размер на файла: 587.66kB ]

Приложение № 2 - Учебни институции по вид и форма на собственост
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 16:05:02, размер на файла: 577.16kB ]

Приложение № 3 - Лечебни и здравни институции
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 16:05:09, размер на файла: 399.90kB ]

Приложение № 4
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 16:05:20, размер на файла: 470.45kB ]

Приложение № 5 - Данни за общината по критерии
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 16:05:26, размер на файла: 847.25kB ]

Приложение № 6 - Схема трансформиране бройки (капацитет)
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 16:05:31, размер на файла: 261.28kB ]

Приложение № 7 - Пример за съпоставка
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2023 г., 16:05:35, размер на файла: 498.34kB ]


Провеждане на публична дискусия на Анализ на потребностите и Предложение за планирането на социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община Сливен изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет, които са качени за обществено обсъждане.

На 17.03.2023г. от 15.30 часа в зала „Май“ ще се проведе публична дискусия на Анализа на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет.

Поканени са всички заинтересовани страни.

Достъпност