Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС

Обществен достъп до информация по Приложение 2 чл.6 от Наредбата за ОВОС - Архив


ИП: Изграждане на цех за производство на горивни пелети от дървесни отпадъци в имоти с идентификатори 67338.605.307. 67338.605.309.1 и 67338.605.310.2 по КККР на гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 03 януари 2024 г., 16:57:30, размер на файла: 2.73MB ]

ИП "Изграждане на водовземно съоръжение – тръбен кладенец" в поземлен имот с идентификатор 67338.834.63, кв. "Речица", гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 15 януари 2024 г., 15:12:18, размер на файла: 944.75kB ]

Достъпност