Здраве

Детска ясла № 3 - Сливен

Адрес: гр. Сливен, ул. "Аспарух" № 3а
Телефон: 044 622318

Детска ясла № 6 - Сливен

Адрес: гр. Сливен, ул. "Халката" № 38
Телефон: 044 623809

Детска ясла № 9 - Сливен

Адрес: гр. Сливен, кв. "Даме Груев" № 62
Телефон: 044 623509

 

Детска ясла № 12 - Сливен

Адрес: гр. Сливен, кв. "Клуцохор", ул. "Хелендар" № 9
Телефон: 044 623932

Детска ясла № 13 - Сливен

Адрес: гр. Сливен, ул. "Владислав Очков" № 9;
Изнесени групи - ж.к. "Дружба" 
Телефон: 044 627314

Детска ясла № 14 - Сливен

Адрес: гр. Сливен, ул. "Одрин" № 5
Телефон: 044 622252

 

Детска ясла № 15 - Сливен

Адрес: гр. Сливен, кв. "Българка"
Телефон: 044 667581

 
Достъпност