Детска ясла № 12 - Сливен

Заповядайте при нас

Детска ясла № 12 е здравно, профилактично и възпитателно заведение за отглеждане на деца от 10 месеца до 3 години. Детската ясла осигурява условия за нормално физическо и психическо развитие на децата, чрез рационален дневен режим, според възрастта, пълноценно хранене, закаляване, предпазване от заболяване и възпитание. За вашите деца в яслата ще се грижи високо квалифициран персонал.

За контакти:

Завеждащ ясла: Ваня Гидикова, Телефон: 044/62 39 32

Достъпност