Води

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ВОДОВЗЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (КЛАДЕНЦИ, СОНДАЖИ, ГЕРАНИ, КАПТИРАНИ ИЗВОРИ, ДРЕНАЖИ И ДР.

Уведомление
[ Дата на публикуване: 03 декември 2020 г., 13:25:58, размер на файла: 487.70kB ]


Регистри

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект – язовири публична общинска собственост
[ Дата на публикуване: 10 май 2017 г., 11:54:09 ч. ]


Съобщения за публично обявяване по Закон за водите

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от подземни води ТК Ичера Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 юни 2022 г., 14:43:56, размер на файла: 2.91MB ]

Съобщение за публично обявяване за откриване на процедура за продължаване срока на действие на разарешително №33140055/23.06.2009г., с цел заустване на смесен поток пречистени битово-фекални и произво
[ Дата на публикуване: 04 април 2022 г., 11:37:44, размер на файла: 2.54MB ]

Съобщение за публично обявявяне за издаване на разрешително за водовземане от подземни води в ПИ 67338.602.102 Асфалтова база
[ Дата на публикуване: 10 ноември 2021 г., 13:17:19, размер на файла: 4.26MB ]

Съобщение за публично обявяване за служебно изменение на разрешително 31591454 за водовземане от подземни води
[ Дата на публикуване: 23 август 2021 г., 16:04:13, размер на файла: 2.12MB ]

Съобщение за публично обявяване за изменение на разрешително 31530435 от 27.04.2015 г.
[ Дата на публикуване: 21 юли 2021 г., 13:07:36, размер на файла: 2.70MB ]

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от подземни води на територията на м. "Кютюклюка"
[ Дата на публикуване: 02 юни 2021 г., 14:05:34, размер на файла: 1.42MB ]

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от подземни води на територията на м. "Сливенски кър"
[ Дата на публикуване: 02 юни 2021 г., 14:05:26, размер на файла: 810.95kB ]

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за водовземане от подземни води на територията на Петролна база гр. Сливен
[ Дата на публикуване: 21 май 2021 г., 10:49:11, размер на файла: 1.38MB ]

Съобщение за публично обявяване за ползване на повърхностен воден обект - язовир Жребчево
[ Дата на публикуване: 23 март 2021 г., 18:00:31, размер на файла: 943.80kB ]

Съобщение за публично обявяване за ползване на повърхностен воден обект река Лефеджа
[ Дата на публикуване: 29 септември 2020 г., 16:52:31, размер на файла: 0.96MB ]

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води ПИ 67338.603.145
[ Дата на публикуване: 15 септември 2020 г., 17:01:43, размер на файла: 756.94kB ]

Съобщение за публично обявяване за ползване на повърхностен воден обект река Лефеджа
[ Дата на публикуване: 02 септември 2020 г., 15:47:40, размер на файла: 2.84MB ]

Съобщение за публично обявяване за извършване на процедура за служебно изменение на разрешително №31510596/02.02.2018г., с. Малко Чочовени
[ Дата на публикуване: 25 юни 2020 г., 12:05:29, размер на файла: 745.20kB ]

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения - два броя ТК, Община Сливен
[ Дата на публикуване: 15 април 2020 г., 11:32:25, размер на файла: 1.15MB ]

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)
[ Дата на публикуване: 12 март 2020 г., 16:35:13, размер на файла: 0.96MB ]

Съобщение за публично обявяване за издаване на Разрешително за водовземане на подземни води чрез нови водовземни съоръжения (съгласно чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите)
[ Дата на публикуване: 12 февруари 2020 г., 17:22:53, размер на файла: 805.70kB ]

Съобщение за публично обявяване за извършване на процедура по реда на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите
[ Дата на публикуване: 27 декември 2019 г., 12:01:54, размер на файла: 758.32kB ]

Достъпност