Общински фонд "Ин витро"

Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, живеещи на територията на Община Сливен.

Програма
[ Дата на публикуване: 10 март 2023 г., 10:10:56, размер на файла: 18.83MB ]

Решение № 1402 от 23.02.2023 г. на общински съвет Сливен, относно изменение на Програмата
[ Дата на публикуване: 10 март 2023 г., 10:11:05, размер на файла: 15.37MB ]

Правила на Програмата
[ Дата на публикуване: 10 март 2023 г., 10:11:27, размер на файла: 503.37kB ]


Приложения към Правила

Приложение № 1 - Заявление

Приложение № 2 - Декларация

Приложение № 3 - Декларация

Приложение № 4 - Декларация

Приложение № 5 - Декларация

Приложение № 6 - Заявление

Приложение № 7 - Декларация

Приложение № 8 - Декларация за имуществено състояние

Приложение № 9 - Декларация

Приложение № 10 - Декларация


Въпроси, свързани с общински фонд "Ин витро"

Лице за контакт: Йовка Парушева

Адрес: Общинска администрация - Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, стая 311

Телефон: 044/611 330

Достъпност