Детска ясла № 6 - Сливен

Адрес: гр. Сливен, кв. "Република", ул. "Халката" № 38

Добре дошли! Мили родители, при нас ще намерите уют и топлина за вашето дете!

Основна дейност в детското заведение е осигуряването на условия за нормално физическо и психическо развитие на децата чрез правилна организация и научно обосновани методи за отглеждане, хранене, предпазване от заболявания и възпитание.

Животът на децата се организира съобразно възрастовите им особености и индивидуални потребности.

В детската ясла се организират и провеждат:

  • Рационален дневен режим
  • Пълноценно хранене, отговарящо по състав,количество и калорийна стойност на физиологичните нужди за децата до 3 г.
  • Закалителни процедури
  • Здравно-профилактични мероприятия

Възпитаване чрез правилно организиран цялостен режим на децата

За контакти

Завеждащ ясла: Красимира Колева Тачева
Тел.: 044/62 38 09

Заповядайте при нас!

Достъпност