Детска ясла № 3 - Сливен

Адрес: гр. Сливен, кв. "Комлука", ул. "Аспарух" № 3А

Детска Ясла № 3 отваря широко врати за Вас родители и скъпите Ви рожби

Детска ясла № 3

Животът на децата се организира, съобразно психофизиологичните и физически индивидуални и възрастови възможности и потребности на децата.

Детската ясла е здравно-профилактично и възпитателно заведение, в което се отглеждат и възпитават деца от 10 месеца до 3 годишна възраст, по изключение до 3 г. 6 м.

Нашата цел е да осигурим условия за нормално физическо и психическо развитие на децата чрез:

  • Правилна организация на работата и научно обосновани методи и средства за отглеждане, хранене, предпазване от заболявания и възпитание на децата;
  • Спокойна и уютна атмосфера, за правилно протичане на адаптационния период за по-бързо приспособяване към ясленските условия на живот, за да растат децата здрави и жизнерадостни;
  • С наша подкрепа, прехода от детската ясла към детската градина да бъде плавен и безболезнен.

В Детска Ясла № 3 се организират и провеждат:

  • Рационален дневен режим - правилно редуване на хранене, бодърствуване и сън;
  • Приучване към организираност, ред, дисциплина и здравно-хигиенни навици;
  • Пълноценно хранене, съобразено с физиологичните нужди на деца до 3 годишна възраст;
  • Закалителни процедури, съобразени с индивидуалните особености на децата;
  • Здравно-профилактични мероприятия;
  • Спазване на строг противоепидемичен режим;
  • Възпитание на децата чрез планово организиране на занимания и игри.

За контакти:

Завеждащ Детска Ясла № 3: Антоанета Тодорова

тел.: 044/622 318

Достъпност