Детска ясла № 9 - Сливен

гр. Сливен, кв. "Даме Груев", ул. "Дели Ради" № 12, тел.: 044/623 509

Добре дошли в Детска ясла № 9

Детската ясла е здравно - профилактично и възпитателно заведение, в което се отглеждат и възпитават деца от 10 месеца до 3 години. По изключение могат да се приемат и деца от 3 1/2 месеца.

В детската ясла се организира и провежда:

 • Рационален дневен режим, съобразен с възрастовите особености на децата;
 • Пълноценно хранене, отговарящо по състав, количество и калорийна стойност на физиологичните нужди на децата до 3 години;
 • Закаляване чрез организиране на общ закалителен режим и специални закалителни процедури, съобразени с индивидуалните особености на децата;
 • Предпазване от заболявания и злополуки чрез:
  • Организиране и провеждане на филтър;
  • Спазване на строг санитарно-противоепидемичен режим;
  • Мерки за избягване на травми, отравяния и изгаряния;
 • Възпитание чрез правилно организиран цялостен режим и занимания според възрастовите особености на децата.

Приемът на децата в детската ясла се осъществява целогодишно.

За контакти:

Завеждащ детска ясла: Маргарита Тачева
Телефон: 044 623509

Достъпност