ПИРО 2021-2027 (План за интегрирано развитие на община Сливен)

Покана фокус групи ПИРО 17-18.09.2020
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2020 г., 11:48:16, размер на файла: 595.83kB ]

Анкета сред гражданите - количествено проучване 08.2020
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2020 г., 11:48:20, размер на файла: 0.99MB ]

Фиш за проектни предложения ПИРО Сливен 2021-2027
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2020 г., 11:49:38, размер на файла: 88.50kB ]

Покана обществено обсъждане ПИРО 19.10.2020
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2020 г., 11:52:26, размер на файла: 598.89kB ]

Анализ за състоянието и потенциала на Сливен ПИРО 2021-2027
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2020 г., 11:52:32, размер на файла: 2.50MB ]

ПИРО Сливен - презентация фокус група бизнес
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2020 г., 11:53:58, размер на файла: 672.69kB ]

ПИРО Сливен - презентация фокус група здравеопазване и соц. услуги
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2020 г., 11:55:10, размер на файла: 673.84kB ]

ПИРО Сливен - презентация фокус група образование
[ Дата на публикуване: 13 октомври 2020 г., 11:56:16, размер на файла: 615.42kB ]

Покана за участие в дистанционно онлайн обществено обсъждане ПИРО 29 10 2020
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2020 г., 09:24:46, размер на файла: 490.89kB ]

Презентация ПИРО Сливен - Обсъждане на анализ и рамка план 19-10-2020
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2020 г., 09:25:06, размер на файла: 1.92MB ]

Презентация ПИРО Сливен - онлайн обществено обсъждане 29-10-2020
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2020 г., 09:25:34, размер на файла: 842.62kB ]

Медиен мониторинг - ПИРО Обществено обсъждане онлайн
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2020 г., 11:04:42, размер на файла: 2.31MB ]

Медиен мониторинг - ПИРО Обществено обсъждане фокус групи
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2020 г., 11:04:48, размер на файла: 0.96MB ]

Протокол за проведени публични онлайн обществени обсъждания на ПИРО на община Сливен за периода 2021-2027
[ Дата на публикуване: 19 ноември 2020 г., 16:19:21, размер на файла: 2.40MB ]

ПИРО Сливен 2021-2027 - Проект
[ Дата на публикуване: 29 януари 2021 г., 16:09:27, размер на файла: 9.97MB ]

Приложения ПИРО Сливен
[ Дата на публикуване: 29 януари 2021 г., 16:15:26, размер на файла: 953.09kB ]

ПИРО 2021-2027 (Приети от Общински съвет Сливен)
[ Дата на публикуване: 10 май 2021 г., 11:47:17, размер на файла: 10.44MB ]

Приложения ПИРО (Приети от Общински съвет Сливен)
[ Дата на публикуване: 10 май 2021 г., 11:47:23, размер на файла: 958.74kB ]

Доклад от проведена годишна оценка за 2021 година на изпълнението на ПИРО 2021 - 2027
[ Дата на публикуване: 24 март 2022 г., 13:51:36, размер на файла: 1.27MB ]

Доклад от проведена годишна оценка за 2022 година на изпълнението на ПИРО 2021 - 2027
[ Дата на публикуване: 29 март 2023 г., 13:39:57, размер на файла: 1.52MB ]

Доклад от проведена годишна оценка за 2023 година на изпълнението на ПИРО 2021 - 2027
[ Дата на публикуване: 02 април 2024 г., 13:42:28, размер на файла: 1.95MB ]

Достъпност