Общинския план за развитие (ОПР) на Община Сливен за периода 2014-2020 г.

Годишната оценка (ГО) за 2020 година на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Сливен 2014-2020 г.
[ Дата на публикуване: 07 декември 2021 г., 13:33:03, размер на файла: 551.27kB ]

Доклад с резултатите от Последващата оценка (ПО) на Общинския план за развитие (ОПР) на Община Сливен за периода 2014-2020 г.
[ Дата на публикуване: 07 декември 2021 г., 09:26:56, размер на файла: 2.18MB ]

Резюме Доклад с резултатите от ПО на ОПР на Община Сливен за периода 2014-2020 г.
[ Дата на публикуване: 07 декември 2021 г., 09:31:50, размер на файла: 13.23MB ]

Справка за изпълнявани проекти от община Сливен за периода 2015 - 2023 г.
[ Дата на публикуване: 07 декември 2021 г., 09:39:53, размер на файла: 584.50kB ]

Доклад от проведена годишна оценка за 2018 и 2019 година на изпълнението на Плана за развитие на Община Сливен 2014 – 2020 г.
[ Дата на публикуване: 13 март 2020 г., 16:00:29, размер на файла: 782.68kB ]

Актуализация на Общинския план за развитие на Община Сливен за периода 2014-2020 г.
[ Дата на публикуване: 12 декември 2018 г., 11:14:01, размер на файла: 568.77kB ]

Общински план за развитие на Община Сливен 2014 - 2020 година [ Размер на файла: 4.70MB ]

Програма за реализация на Общински план за развитие /ОПР/ на Община Сливен 2014-2020 [ Размер на файла: 134.75kB ]

Покана за обществено обсъждане
[ Дата на публикуване: 28 септември 2018 г., 10:42:06, размер на файла: 116.58kB ]

Фиш за проектна идея
[ Дата на публикуване: 28 септември 2018 г., 10:54:39, размер на файла: 107.61kB ]

Проект на актуализация на ОПР Сливен
[ Дата на публикуване: 28 септември 2018 г., 10:55:01, размер на файла: 568.77kB ]

Достъпност