Община Сливен - лого

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

План за развитие на Община Сливен

Общински план за развитие на Община Сливен 2014 - 2020 година

Актуализация на Общинския план за развитие на Община Сливен за периода 2014-2020 г.
[ Дата на публикуване: 12 декември 2018 г., 11:14:01, размер на файла: 568.77kB ]

Общински план за развитие на Община Сливен 2014 - 2020 година [4,69 MB] [ Размер на файла: 4.70MB ]

Програма за реализация на Общински план за развитие /ОПР/ на Община Сливен 2014-2020 [ Размер на файла: 134.75kB ]

Покана за обществено обсъждане
[ Дата на публикуване: 28 септември 2018 г., 10:42:06, размер на файла: 116.58kB ]

Фиш за проектна идея
[ Дата на публикуване: 28 септември 2018 г., 10:54:39, размер на файла: 107.61kB ]

Проект на актуализация на ОПР Сливен
[ Дата на публикуване: 28 септември 2018 г., 10:55:01, размер на файла: 568.77kB ]