Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) на Община Сливен

Еврофондовете Да създаваме заедно

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СЛИВЕН


ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ "ИНТЕГРИРАНИ ИНВЕСТИЦИИ В НОВОТО ПОКОЛЕНИЕ – ЗА ОБРАЗОВАНИ, АКТИВНИ И РАБОТЕЩИ В РЕГИОНА МЛАДИ ХОРА"

На 08 април 2024 г. от 15:30 ч. в зала „Май“ на Община Сливен, бул. "Цар Освободител" № 1, ще се проведе обществено обсъждане на Концепция за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ) "Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора", № BG16FFPR003-2.001-0015, която е преминала успешно етапа на административно съответствие и допустимост.

Водещ кандидат на КИТИ е Община Сливен, а останалите са: Община Ямбол, Община Тунджа, Община Стралджа, ПГХТ "Акад. Неделчо Неделчев" - Сливен, ПГТО „Добри Желязков" – Сливен, Фондация "Регионален център за икономическо развитие" - Сливен, Художествена галерия "Димитър Добрович" - Сливен, Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" – Сливен, Народно читалище "Съгласие – 1862" Ямбол, ППМГ "Добри Чинтулов" - Сливен, 4 Основно училище "Димитър Петров"- Сливен, ПМГ "Атанас Радев" - Ямбол, Е. Миролио ЕАД.

В Концепцията са включени проекти и дейности насочени както към инвестиции в инфраструктура, така и към услуги в сферата на образованието, връзката му с пазара на труда и активирането на младите хора. Услугите ще бъдат изпълнявани от естествените партньори за този тип дейност - професионални гимназии и НПО. КИТИ включва две големи проектни идеи за изграждане на довеждаща и вътрешна инфраструктура в два индустриални паркa в общините Сливен и Тунджа, подобряване достъпа до Индустриална зона - Ямбол, инвестиции в част от образователната инфраструктура в Сливен и Ямбол, в изграждане на обекти за спорт и рекреация, както и проекти по мерки: "Приобщаващо образование и образователна интеграция", "Връзка на образованието с пазара на труда" на ПО и "Насърчаване на младежката заетост" на ПРЧР. В тази връзка, за постигане на амбициозната цел на концепцията, са предвидени интегрирани мерки от сектори: икономика, образование, туризъм, култура, околна среда и транспорт.

Обществени обсъждания на КИТИ с водещ кандидат Община Сливен ще се проведат и на територията на общините – партньори, както следва:

  • За Община Ямбол: 09.04.2024г. от 10.30 ч. в ОИЦ – Ямбол, ул. Търговска № 34;
  • За Община Тунджа: 10.04.2024г. от 10.30 ч. в залата на Община Тунджа, гр. Ямбол, пл. Освобождение 1;
  • За Община Стралджа: 11.04.2024 г. от 10.30 ч. в залата на Клуб на пенсионера – гр. Стралджа.

Линк към презентация на КИТИ "Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора":
https://docs.google.com/presentation/d/1eef3hTz_rP0U1DR6lmikI_fxnVvmIg9PXWhm07KQw-g/edit?usp=sharing

Анкета

Препоръки и възражения по концепция "Интегрирани инвестиции в новото поколение – за образовани, активни и работещи в региона млади хора" могат да бъдат направени чрез онлайн анкета: https://forms.gle/n9z4KdXNDPkzG5ai7, както и на електронната поща на ОИЦ Сливен, който е част от Звеното за публични консултации към РСР на ЮИР: oicsliven@gmail.com, не по-късно от три работни дни след провеждане на събитието.

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на средствата от ЕС в България.

Файлове

Презентация: Интегрирани инвестиции в новото поколение - за образовани, активни и работещи в региона млади хора [ Размер на файла: 6.42MB ]

Анкетна карта за КИТИ с водещ кандидат Община Сливен [ Размер на файла: 460.00kB ]


Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на средствата от ЕС в България.

Достъпност