Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Архив на уведомленията за инвестиционно предложение - първо уведомяване

Архив - Уведомления за ИП /2015/ [ Размер на файла: 49.06MB ]

Архив - Уведомления за ИП /2014/ [ Размер на файла: 57.95MB ]

Архив - Уведомления за ИП /2013/ [ Размер на файла: 72.78MB ]

Достъпност