Преброяване 2021

Национален статистически институт

Информация на сайта на Национален статистически институт: https://census2021.bg/


Съобщения

[18.05.2021 г.]

Уважаеми съграждани,

от името на Националния статистически институт и на Община Сливен, сърдечно Ви благодарим за изразеното желание да бъдете преброител/контрольор по време на предстоящото Преброяване на населението и жилищния фонд 2021 година.
Поради епидемиологичната обстановка, правителството отложи процеса във времето и преброяването ще се проведе от 7 септември до 3 октомври 2021г.
В тази връзка и предвид дългия период от време, стартира кампания за потвърждаване на участието в преброяването на лицата подали заявления, както и набиране на нови преброители и контрольори. Втората кампания е организирана както следва :

 • До 25 май 2021 г. - потвърждаване на участие на лицата подали заявления. За целта следва да изпратите е-мейл или да се обадите на следните служители на НСИ Сливен:
  С. Манолова - Smanolova@nsi.bg - тел. 0895532410
  Д. Пирдопска - Dpirdopska@nsi.bg - тел. 0888862748
  Моля да информирате и в случай на настъпила промяна в личните данни, с които сте подали заявлението си.
 • От 25 май 2021 г. до 10 юни 2021г. - набиране на нови преброители и контрольори на мястото на хората, които нямат възможност да участват.
  Всички преброители и контрольори ще преминат обучение в края на лятото, където ще бъдат сключени и договорите с тях.
  Работа по преброяване на населението ще бъде съсредоточена в периода от 18 септември до 3 октомври.

Вярваме, че отново ще бъдем един екип и разчитаме на Вас!
Включи се, защото си важен!


Писмо с изх. № 07-06-8/25.01.2021 от Национален статистически институт, относно промяна в критичния момент и периода на провеждане на Преброяване 2021
[ Дата на публикуване: 28 януари 2021 г., 07:13:34, размер на файла: 926.38kB ]

[13.01.2021] Поради обявеното извънредно положение, преброяването се отлага за неопределен период от време.


Новини

[18.05.2021] Преброители и контрольори трябва да потвърдят участието си в преброяването, което се отложи за есента

[30.11.2020] 518 контрольори и придружители са одобрени от Общинската преброителна комисия в Сливен

[29.10.2020] Удължава се крайният срок за набиране на преброители и контрольори за Преброяване 2021 г.

[19.10.2020] Наближава крайният срок за набиране на преброители и контрольори за преброяване 2021

[16.09.2020] Започна набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението през 2021 г.


Документи

Документи, инструментариум и обучителни материали

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2020 г., 13:38:30, размер на файла: 350.97kB ]

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител
[ Дата на публикуване: 05 октомври 2020 г., 13:38:42, размер на файла: 28.57kB ]

Макет на автобиография
[ Дата на публикуване: 16 септември 2020 г., 13:14:58, размер на файла: 212.33kB ]

Макет на автобиография
[ Дата на публикуване: 16 септември 2020 г., 13:15:04, размер на файла: 17.28kB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен