Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Преброяване 2021


Национален статистически институт

Информация на сайта на Национален статистически институт: https://census2021.bg/


Новини

 [16.09.2020] Започна набиране на преброители и контрольори за преброяване на населението през 2021 г.


Документи

Документи, инструментариум и обучителни материали

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител
[ Дата на публикуване: 16 септември 2020 г., 11:07:12, размер на файла: 351.79kB ]

Заявление за кандидатстване за преброител, контрольор и придружител
[ Дата на публикуване: 16 септември 2020 г., 11:07:16, размер на файла: 28.88kB ]

Макет на автобиография
[ Дата на публикуване: 16 септември 2020 г., 13:14:58, размер на файла: 212.33kB ]

Макет на автобиография
[ Дата на публикуване: 16 септември 2020 г., 13:15:04, размер на файла: 17.28kB ]

Достъпност