Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Единна система за туристическа информация, видео инструкции за работа.