Заповеди на кмета - Общински жилища

Заповед № РД-15-1876 гр. Сливен от 10.07.2019 г.
[ Дата на публикуване: 11 юли 2019 г., 09:16:35, размер на файла: 770.82kB ]

Заповед № РД-15-580 гр. Сливен от 02.04.2018 г.
[ Дата на публикуване: 02 април 2018 г., размер на файла: 1.65MB ]

Заповед № РД-15-578 гр. Сливен от 30.03.2018 г.
[ Дата на публикуване: 30 март 2018 г., размер на файла: 481.53kB ]

Заповед № РД-15-240 гр. Сливен от 08.02.2018 г.
[ Дата на публикуване: 09 март 2018 г., размер на файла: 2.88MB ]

Заповед № РД-15-239 гр. Сливен от 08.02.2018 г.
[ Дата на публикуване: 09 март 2018 г., размер на файла: 886.41kB ]

Заповед № РД-15-2273 гр. Сливен от 28.09.2017 г.
[ Дата на публикуване: 30 октомври 2017 г., размер на файла: 166.62kB ]

Заповед № РД-15-1682 гр. Сливен от 31.07.2017 г.
[ Дата на публикуване: 23 август 2017 г., размер на файла: 758.26kB ]

Заповед № РД-15-894 гр. Сливен от 30.06.2016 г.
[ Дата на публикуване: 31 август 2016 г., размер на файла: 234.43kB ]

Заповед № РД-15-895 гр. Сливен от 30.06.2016 г.
[ Дата на публикуване: 30 август 2016 г., размер на файла: 214.52kB ]

Заповед № РД-15-659 гр. Сливен от 10.05.2016 г.
[ Дата на публикуване: 11 май 2016 г., размер на файла: 1.49MB ]

Заповед № РД-15-260 гр. Сливен от 26.02.2016 г.
[ Дата на публикуване: 06 април 2016 г., размер на файла: 100.46kB ]

Заповед № РД-15-277 гр. Сливен от 26.02.2016 г.
[ Дата на публикуване: 05 април 2016 г., размер на файла: 2.62MB ]

Заповед № РД-15-46 гр. Сливен от 13.01.2016 г.
[ Дата на публикуване: 01 март 2016 г., размер на файла: 66.61kB ]

Достъпност