Анкети

Анкета за оценка на административното обслужване от страна на потребителите – граждани, представители на бизнеса и на институции

С настоящата анкета бихме искали да съберем информация и да получим Вашето мнение за качеството на предлаганите услуги. Чрез нея ще се информираме за Вашата удовлетвореност от административното обслужване в Община Сливен.
Молим Ви да отговорите максимално честно на въпросите.

Достъпност