Общинският бюджет за 2024 г. предвижда нови дейности, изпълнение на големи проекти и ремонти на улици и тротоари

26.01.2024
Publichno obsujdane

Връщане към нормалността. Така кметът Стефан Радев определи днешното публично обсъждане на проектобюджета на Община Сливен за 2024 г. По думите му за първи път от две години насам, разглеждането на основната финансова рамка на общината протича в началото на годината, през обичайния период, което според него е добре. Като ползотворна определи пред журналисти кметът Стефан Радев днешната дискусия във връзка с проекта за бюджет за 2024 г.

„Бюджетът за 2024 г. е на рекордна стойност – близо 200 млн. лв. Голяма част от средствата отново са насочени в образованието. За втора поредна година и въпреки инфлационните процеси, няма да има увеличение на данъци и такси за нашите съграждани. Смятам, че това е добре, предвид двете трудни години и повсеместното увеличение на цените на стоките и услугите“, подчерта градоначалникът. Това според него е и основното, с което може да се характеризира тазгодишният бюджет. Стефан Радев коментира и заложеното, минимално, според него, увеличение на възнагражденията в общинската администрация. „Ние залагаме на по-високо увеличение от това, което получаваме като субсидия от държавата. То ще бъде около 10 процента за тази година“, посочи кметът.

Планираните приходи общо за 2024 г. са в размер на 199 247 499 лв. В сравнение с предходната година, те се увеличават с 6,1 процента.

„Основните мероприятия, които изпълнява Общината, са обезпечени. Предстоят нови дейности през настоящата година. Предвидили сме средства за отчуждаване на имотите по южния фронт на ул. „Г. С. Раковски“ – от Двата аслана до Новоселски мост, за да можем да започнем разширението в тази част. Една идея, която е на моите години“, заяви още кметът. Сред предстоящите дейности той открои големите проекти, които се подготвят още от миналата година – Индустриалният парк и фотоволтаичната електроцентрала.

„През следващите четири години ще заложим и на възстановяване на тротоарите и уличните настилки в града“, бе категоричен Радев.

Общият размер на разходната част за 2024 г. е 199 247 499 лв. Тя е разработена с отчитане на някои по-важни изисквания - създаване условия и предпоставки за изпълнение на основните приоритети и задачи за 2024 г.; финансово осигуряване на предложенията, направени от второстепенните разпоредители с бюджет. Изготвянето на разходната част е съобразена и с методиката по чл. 17 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сливен. Тя е в съответствие с настъпилите структурни промени в натуралните показатели, както и с ръста на разходите за възнаграждения – повишаване на размера на минималната работна заплата – от 780 лв., на 933 лв. от 1 януари 2024 г.

В рамките на публичното обсъждане бяха дискутирани някои от перата, заложени в проектобюджета и функции на Общината. Бяха чути различни мнения от присъстващите. Сред тях беше и председателят на Общинския съвет Димитър Митев, който припомни, че пред осем години Община Сливен е била със 19 големи възбранителни имота. Днес тя вече няма просрочени задължения.

На общественото обсъждане присъстваха зам.кметовете Румен Иванов, Камен Костов, общински съветници, кметове на населени места, кметски наместници, експерти и граждани.

Проектът за бюджет предстои да бъде разгледан от постоянните комисии на местния парламент и внесен за гласуване на заседание на Общинския съвет.

Разчетите по отделните финансови пера могат бъдат разгледани в прикачените по-долу файлове.


Снимки:


Прикачени файлове:

Proektobudget 2024

Budget 2024

Kapitalovy razxody


Пресслужба на община Сливен

Адрес: Бул. "Цар Освободител" 1
Тел: 044/611 112
Факс:044/66 23 50
Email: press@sliven.bg
За контакти: Връзка с обществеността

Източник: www.sliven.bg Позоваването на източника е задължително.


Достъпност