Детска градина "Синчец" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Синчец” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 „Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 „Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 240.74kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 248.76kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 300.71kB ]
Образци [ Размер на файла: 193.60kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 943.24kB ]

Дата на публикуване: 07 февруари 2018 г., 17:21:18 ч.
Срок за получаване на офертите: 14 февруари 2018 г., 17:00 ч.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2018 г., 15:59:43, размер на файла: 199.46kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 19 март 2018 г., 10:46:12, размер на файла: 11.23MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 16:10:59, размер на файла: 3.18MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 16:14:03, размер на файла: 23.51MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 02 май 2018 г., 16:08:28, размер на файла: 2.93MB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен