Детска градина "Еделвайс" с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Еделвайс” по десет обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 ”Мляко и млечни продукти”; ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 „Месо и месни продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9 „Консерви” и ОП 10 „Бакалия”

Обява [ Размер на файла: 216.38kB ]
Указания за участие [ Размер на файла: 248.75kB ]
Проект на договор /Образец № 12/ [ Размер на файла: 301.17kB ]
Образци [ Размер на файла: 193.18kB ]
Пакет документи [ Размер на файла: 912.67kB ]

Дата на публикуване: 09 февруари 2018 г., 16:34:33 ч.
Срок за получаване на офертите: 16 февруари 2018 г., 17:00 ч.


Информация за удължаване на срока за получаване на оферти
[ Дата на публикуване: 19 февруари 2018 г., 13:34:06, размер на файла: 203.00kB ]
Протокол
[ Дата на публикуване: 20 март 2018 г., 15:32:36, размер на файла: 5.47MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 1 и 2
[ Дата на публикуване: 18 май 2018 г., 13:31:13, размер на файла: 12.63MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 6
[ Дата на публикуване: 18 май 2018 г., 13:31:16, размер на файла: 6.36MB ]
Договор и приложения - обособена позиция № 3, 4, 5, 7, 8, 9 и 10
[ Дата на публикуване: 18 май 2018 г., 14:50:01, размер на файла: 12.53MB ]

Достъпност