Детска градина "Слънце", с. Новачево

Обяви по Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"

Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищен плод"
[ Дата на публикуване: 23 април 2019 г., 16:24:45, размер на файла: 47.98kB ]

Обява за набиране на предложения за доставка на плодове и зеленчуци по схема "Училищнo мляко"
[ Дата на публикуване: 23 април 2019 г., 16:24:46, размер на файла: 59.92kB ]

Достъпност