Анкети

Анкета за оценка на административното обслужване от страна на потребителите – граждани, представители на бизнеса и на институции

С настоящата анкета бихме искали да съберем информация и да получим Вашето мнение за качеството на предлаганите услуги. Чрез нея ще се информираме за Вашата удовлетвореност от административното обслужване в Община Сливен.
Молим Ви да отговорите максимално честно на въпросите.

1. Вие посещавате общинската администрация в качеството си на:

2. Във връзка с какъв вид услуги/дейности, най-често посещавате Община Сливен?

3. За колко време Ви обслужиха?

4. Удовлетворени ли сте от отношението, което демонстрират служителите на Община Сливен при установяване на служебен контакт?

5. Смятате ли, че служителите са професионално добре подготвени?

6. Налага ли се да получите съдействие от служител на специализираните отдели, за да Ви бъде извършена услугата?

7. Колко пъти посетихте Община Сливен, за да получите услугата?

8. Според Вас Общинската администрация реагира ли своевременно и адекватно на подадените от гражданите жалби и сигнали?

9. Кои аспекти от обслужването смятате, че най-много се нуждаят от подобрение?

* До 100 символа

10. Моля, дайте Вашата оценка от 1 до 6 за работата на Общинската администрация и административното обслужване, като цяло (1 е най-ниско, 6 е най-високо)

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен