Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Заместник-кмет на Община Сливен - Пепа Чиликова

Дата на раждане

08 декември 1974 г.

Месторождение

гр. Сливен

Образование и трудов стаж

Средно образование - ПМГ „Добри Чинтулов” гр. Сливен. През 1995 г. завършва ПМИ „Д-р Петър Берон” – Сливен, специалност „Медицинска сестра”. В продължение на 18 години работи като мед. сестра в МБАЛ „Д-р Ив. Селимински” – АД гр. Сливен. В периода 1995 – 2000 година се дипломира в СУ „Св. Кл. Охридски” – София с ОКС „Магистър” в специалност „Социална педагогика” и „Мениджмънт на социалните дейности и системи”. През 2014 година придобива ОКС „Магистър” „Управление на здравните грижи” в МУ „Проф. д-р Параскев Стоянов” - Варна. От март 2013 г. до 12.11.2015 г. е заместник-директор Филиал Сливен на МУ – Варна. От 2014 г. Асистент по специалност „Медицинска сестра” в катедра „Здравни грижи” във Филиал Сливен на МУ – Варна.