Природна забележителност „Трите пещери – Хайдушката, Бъчвата, Песченик“

"Бъчвата" е пещера, намираща се в централната част на парка, от северната страна на известната скала Бъчвата. Изключително природно явление е. Разположена е на около 1,5 м над нивото на околния терен, в самата скала. Формата й наподобява пещ с размери 2 на 2 и височина 2 м, вдаваща се нагоре към двата комина. Има и четвърти отвор, приличащ на прозорец. Обявена е за природна забележителност. Координати - N 42.720896, E 26.391628

Пещерата „Песченик” е обявена също за природна забележителност. Тя е малка пещера, в скалите на едноименния връх, откъм запад, в най-високата му част. Изключително интересна, на два етажа. Единият, наподобява сводеста кръгла отшелническа килия. Сталактитите, и другите варовити образувания й придават неповторим вид. Другият-сводест, на около 2 м надолу, малко по-голям, в който се предполага, че са се крили старите хайдути. Координати N 42.723292, E 26.386328.

„Хайдушката пещера” - друга природна забележителност, разположена на около 300 м от връх Песченик, малко под билото, между Смаилов полугар и Косматовец, в рядка дъбова гора, до два камъка. Трудно откриваема - входът е естествено замаскиран от тревите и камъните. Намира се на 2 м в земята надолу. Има форма на колиба с размери 2 на 2 метра и тясно двуметрово продължение.

Площ: 3.0 хектара

Местоположение:

Област: Сливен, Община: Сливен, Населено място: гр. Сливен

Документи за обявяване:
Заповед No.1422 от 24.06.1969 г., бр. 79/1969 на Държавен вестник

Документи за промяна:
Промяна в площта - актуализация със Заповед No.РД-568 от 12.07.2007 г., бр. 72/2007 на Държавен вестник

Цели на обявяване:
1. Опазване на пещери

Режим на дейности:
1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или изкореняват всякакви растения
2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време
3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и развалянето на гнездата и леговищата им
4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и изменя естествения облик на местността и включително водните течения
5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, сталагмити и други скални образувания в пещерите
6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи
7. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени декоративни качества

Достъпност