Архив - Заповеди за организиране на сметосъбиране и сметоизвозване

Заповед № РД 15-2634 от 18.10.2018 г. за организиране на сметосъбиране и сметоизвозване през 2019 г.
[ Дата на публикуване: 19 октомври 2018 г., 16:20:26, размер на файла: 2.18MB ]

Заповед № РД 15-2492 от 15.10.2019 г. за организиране на сметосъбиране и сметоизвозване през 2020 г.
[ Дата на публикуване: 05 август 2020 г., 15:00:18, размер на файла: 24.27MB ]

Заповед № РД 15-3017 от 21.10.2020 г. за организиране на сметосъбиране и сметоизвозване през 2021 г.
[ Дата на публикуване: 02 ноември 2020 г., 08:56:26, размер на файла: 2.03MB ]

Заповед № РД 15-1887 от 18.10.2021 г. за организиране на сметосъбиране и сметоизвозване през 2022 г.
[ Дата на публикуване: 31 август 2022 г., 16:48:48, размер на файла: 3.36MB ]

Достъпност