Достъпност

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Бюджет и финанси - 2015

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН ЗА 2015 г.

Баланс
[ Дата на публикуване: 19 август 2016 г., размер на файла: 4.24MB ]

Отчет за изпълнение на бюджета
[ Дата на публикуване: 19 август 2016 г., размер на файла: 6.42MB ]

Отчет за капиталови разходи
[ Дата на публикуване: 19 август 2016 г., размер на файла: 1.97MB ]

Отчети за касовото изпълнение на отчетна група СЕС и ДСД
[ Дата на публикуване: 19 август 2016 г., размер на файла: 17.65MB ]

Одитен доклад и становище на Сметна палата
[ Дата на публикуване: 19 август 2016 г., размер на файла: 9.74MB ]


Отчети за 12.2015 г.
[ Дата на публикуване: 16 май 2016 г., размер на файла: 11.17MB ]

Отчети за 11.2015 г.
[ Дата на публикуване: 16 май 2016 г., размер на файла: 11.18MB ]

Отчети за 10.2015 г.
[ Дата на публикуване: 16 май 2016 г., размер на файла: 9.66MB ]

Отчети за 09.2015 г.
[ Дата на публикуване: 16 май 2016 г., размер на файла: 9.23MB ]

Отчети за 08.2015 г.
[ Дата на публикуване: 16 май 2016 г., размер на файла: 9.28MB ]

Отчети за 07.2015 г.
[ Дата на публикуване: 16 май 2016 г., размер на файла: 8.68MB ]

Отчети за 06.2015 г.
[ Дата на публикуване: 16 май 2016 г., размер на файла: 9.49MB ]

Отчети за 05.2015 г.
[ Дата на публикуване: 16 май 2016 г., размер на файла: 8.50MB ]

Отчети за 04.2015 г.
[ Дата на публикуване: 16 май 2016 г., размер на файла: 9.39MB ]

Отчети за 03.2015 г.
[ Дата на публикуване: 16 май 2016 г., размер на файла: 8.97MB ]

Отчети за 02.2015 г.
[ Дата на публикуване: 16 май 2016 г., размер на файла: 9.78MB ]

Отчети за 01.2015 г.
[ Дата на публикуване: 16 май 2016 г., размер на файла: 15.70MB ]


БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
[ Дата на публикуване: 16 март 2015 г., размер на файла: 1.53MB ]

Бюджет 2015 - Подготвителни групи
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2015 г., размер на файла: 112.71kB ]

Бюджет 2015 - Детски градини
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2015 г., размер на файла: 147.03kB ]

Бюджет 2015 - Училища
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2015 г., размер на файла: 152.71kB ]

ЗАПОВЕД - Формули
[ Дата на публикуване: 26 февруари 2015 г., размер на файла: 154.44kB ]

Бюджетен календар на Община Сливен за 2016 г.
[ Дата на публикуване: 03 февруари 2015 г., размер на файла: 196.27kB ]

Съобщение: На 01.12.2014г. от 17.00 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2015 г.
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2014 г., размер на файла: 13.80kB ]

Проект за бюджет на Община Сливен за 2015 г.
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2014 г., размер на файла: 811.22kB ]


Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г.
[ Дата на публикуване: 30 септември 2015 г., размер на файла: 255.37kB ]

Отчет за изпълнение на бюджета към 30.06.2015 г. /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 30 септември 2015 г., размер на файла: 105.00kB ]

Отчет за капиталовите разходи към 30.06.2015 г. /Приложение 2/
[ Дата на публикуване: 30 септември 2015 г., размер на файла: 144.50kB ]

Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на Националния фонд към 30.06.2015 г. /Приложение 3/
[ Дата на публикуване: 30 септември 2015 г., размер на файла: 40.00kB ]

Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" към 30.06.2015 г. /Приложение 4/
[ Дата на публикуване: 30 септември 2015 г., размер на файла: 28.50kB ]

Отчет за ЦКВЗ към 30.06.2015 г. /Приложение 5/
[ Дата на публикуване: 30 септември 2015 г., размер на файла: 673.25kB ]

Съобщение: На 14.05.2015 г./четвъртък/ от 17.00 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2014 г.
[ Дата на публикуване: 30 април 2015 г., размер на файла: 14.70kB ]

Отчет за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2014 г.
[ Дата на публикуване: 30 април 2015 г., размер на файла: 263.41kB ]

Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2014 г. /Приложение 1/
[ Дата на публикуване: 30 април 2015 г., размер на файла: 110.00kB ]

Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на Националния фонд - 2014 г. /Приложение № 4/
[ Дата на публикуване: 30 април 2015  г., размер на файла: 223.20kB ]

Отчет за сметките за средства от Европейския съюз на Държавен фонд "Земеделие" - 2014 г. /Приложение № 5/
[ Дата на публикуване: 30 април 2015  г., размер на файла: 184.95kB ]

Отчет на капиталовите разходи на Община Сливен за 4-то тримесечие на 2014г. /Приложение 2/
[ Дата на публикуване: 30 април 2015  г., размер на файла: 566.38kB ]

Отчет за състоянието на общинския дълг на община Сливен /Приложение 3/
[ Дата на публикуване: 30 април 2015  г., размер на файла: 116.76kB ]