Достъпност

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Бюджет и финанси - 2016

СЪОБЩЕНИЕ - На 25.08.2016 г. от 9.00 ч. в зала "Май" ще се проведе публично обсъждане на Плана за финансово оздравяване на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 17 август 2016 г., размер на файла: 236.64kB ]

ПЛАН ЗА ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
[ Дата на публикуване: 17 август 2016 г., размер на файла: 906.04kB ]

Финансов анализ и профил на Община Сливен
[ Дата на публикуване: 25 май 2016 г., размер на файла: 2.32MB ]

БЮДЖЕТ - НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ПЪЛНА ЕДИННА БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ
[ Дата на публикуване: 12 март 2016 г., размер на файла: 1.52MB ]

Бюджет 2016 - Подготвителни групи
[ Дата на публикуване: 29 февруари 2016 г., размер на файла: 113.45kB ]

Бюджет 2016 - Детски градини
[ Дата на публикуване: 29 февруари 2016 г., размер на файла: 150.21kB ]

Бюджет 2016 - Училища
[ Дата на публикуване: 29 февруари 2016 г., размер на файла: 154.28kB ]

ЗАПОВЕД - Формули
[ Дата на публикуване: 29 февруари 2016 г., размер на файла: 1.61MB ]

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СЛИВЕН за 2017 г.
[ Дата на публикуване: 02 февруари 2016 г., размер на файла: 1.08MB ]

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2016 г.
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2016 г., размер на файла: 649.76kB ]

Съобщение: На 30.11.2015 г. от 8.00 ч. в зала „Май” ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2016 г.
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2015 г., азмер на файла: 858.76kB ]

Проект за бюджет на Община Сливен за 2016 г.
[ Дата на публикуване: 22 ноември 2015 г., размер на файла: 474.17kB ]


Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Отчет за 01.2016 г.
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2016 г., размер на файла: 25.07MB ]

Отчет за 02.2016 г.
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2016 г., размер на файла: 24.43MB ]

Отчет за 03.2016 г.
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2016 г., размер на файла: 27.27MB ]

Отчет за 04.2016 г.
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2016 г., размер на файла: 23.88MB ]

Отчет за 05.2016 г.
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2016 г., размер на файла: 22.53MB ]

Отчет за 06.2016 г.
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2016 г., размер на файла: 28.26MB ]

Отчет за 07.2016 г.
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2016 г., размер на файла: 28.59MB ]

Отчет за 08.2016 г.
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2016 г., размер на файла: 27.96MB ]

Отчет за 09.2016 г.
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2016 г., размер на файла: 21.83MB ]

Отчет за 10.2016 г.
[ Дата на публикуване: 28 ноември 2016 г., размер на файла: 28.88MB ]

Отчет за 11.2016 г.
[ Дата на публикуване: 02 март 2017 г., размер на файла: 31.89MB ]

Отчет за 12.2016 г.
[ Дата на публикуване: 02 март 2017 г., размер на файла: 29.20MB ]

Капиталов отчет за 12.2016 г.
[ Дата на публикуване: 02 март 2017 г., размер на файла: 17.17MB ]

Заверка на Сметна палата 31.12.2016 г.
[ Дата на публикуване: 23 юни 2017 г., размер на файла: 56.83MB ]