Достъпност

Централа

044/611 100

Предложения и сигнали

044/611 165

Бюджет и финанси - 2017

Отчет на плана за финансово оздравяване на Община Сливен към 31.12.2017 г.
[ Дата на публикуване: 16 февруари 2018 г., размер на файла: 8.82MB ]

Отчет на плана за финансово оздравяване на Община Сливен към 30.09.2017 г.
[ Дата на публикуване: 16 ноември 2017 г., размер на файла: 8.73MB ]

Покана за обществено обсъждане Отчета за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за 2016 год. на 12.09.2017 год.
[ Дата на публикуване: 01 септември 2017 2018 г., размер на файла: 32.24kB ]

Бюджет 2017 - Училища (Корекция)
[ Дата на публикуване: 30 август 2017 г., размер на файла: 234.41kB ]

Бюджет 2017 - Детски градини (Корекция)
[ Дата на публикуване: 30 август 2017 г., размер на файла: 167.29kB ]

Отчет на плана за финансово оздравяване на община Сливен към 30 юни 2017 г.
[ Дата на публикуване: 10 август 2017 г., размер на файла: 8.52MB ]

Бюджет 2017 - Подготвителни групи
[ Дата на публикуване: 09 март 2017 г., размер на файла: 121.21kB ]

Бюджет 2017 - Детски градини
[ Дата на публикуване: 09 март 2017 г., размер на файла: 160.46kB ]

Бюджет 2017 - Училища
[ Дата на публикуване: 09 март 2017 г., размер на файла: 177.45kB ]

Бюджет-Начален план по пълна ЕБК
[ Дата на публикуване: 23 февруари 2017 г., размер на файла: 23.81MB ]

БЮДЖЕТЕН КАЛЕНДАР НА ОБЩИНА СЛИВЕН за 2018 г.
[ Дата на публикуване: 13 февруари 2017 г., размер на файла: 2.55MB ]

НАЧАЛЕН БЮДЖЕТ 2017 г.
[ Дата на публикуване: 09 февруари 2017 г., размер на файла: 7.61MB ]

Списък на откритите банкови сметки на Община Сливен във ФЦ Сливен към Общинска Банка АД /в сила от 01.02.2017 г./
[ Дата на публикуване: 24 януари 2017 г., размер на файла: 186.79kB ]

Съобщение: На 06.01.2017 г. от 9.00 ч. в зала "Май" ще се проведе публично обсъждане на проекта за бюджет на Община Сливен за 2017 г.
[ Дата на публикуване: 30 декември 2016 г., размер на файла: 368.20kB ]

Промяната се налага поради допусната техническа грешка
[Дата на публикуване - 04 януари 2017 година]

Проект за бюджет на Община Сливен за 2017 г. - Публично обсъждане на 06.01.2017 г.
[ Дата на публикуване: 04 януари 2017 г., размер на файла: 250.67kB ]

Бюджет 2017 г.
[ Дата на публикуване: 04 януари 2017 г., размер на файла: 756.01kB ]

Проект за бюджет на Община Сливен за 2017 г. - Публично обсъждане на 06.01.2017 г.
[ Дата на публикуване: 30 декември 2016 г., размер на файла: 250.46kB ]

Бюджет 2017 г.
[ Дата на публикуване: 30 декември 2016 г., размер на файла: 756.01kB ]

ЗАПОВЕД - Формули
[ Дата на публикуване: 30 декември 2016 г., размер на файла: 2.94MB ]

Заповед за отмяна № РД 15-1766/30.12.2016 г.
[ Дата на публикуване: 30 декември 2016 г., размер на файла: 430.52kB ]

ЗАПОВЕД - Формули
[ Дата на публикуване: 15 декември 2016 г., размер на файла: 3.02MB ]


Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Отчет за 01.2017 г.
[ Дата на публикуване: 29 март 2017 г., 10:43:51, размер на файла: 25.53MB ]

Отчет за 02.2017 г.
[ Дата на публикуване: 29 март 2017 г., 10:45:35, размер на файла: 30.29MB ]

Отчет за 03.2017 г.
[ Дата на публикуване: 10 май 2017 г., 10:46:30, размер на файла: 29.32MB ]

Баланс на Община Сливен към 31.03.2017 г.
[ Дата на публикуване: 10 май 2017 г., 10:47:43, размер на файла: 4.88MB ]

Отчет за 04.2017 г.
[ Дата на публикуване: 31 май 2017 г., 10:48:27, размер на файла: 24.32MB ]

Отчет за 05.2017 г.
[ Дата на публикуване: 06 юли 2017 г., 10:49:23, размер на файла: 28.02MB ]

Отчет за 06.2017 г.
[ Дата на публикуване: 31 август 2017 г., 10:50:28, размер на файла: 33.29MB ]

Баланс на Община Сливен към 30.06.2017 г.
[ Дата на публикуване: 31 август 2017 г., 10:51:26, размер на файла: 5.50MB ]

Капиталов отчет за 06.2017 г.
[ Дата на публикуване: 31 август 2017 г., 10:52:11, размер на файла: 1.33MB ]

Отчет за 07.2017 г.
[ Дата на публикуване: 31 август 2017 г., 10:53:32, размер на файла: 32.18MB ]

Отчет за 08.2017 г.
[ Дата на публикуване: 02 октомври 2017 г., 10:53:56, размер на файла: 31.50MB ]

Отчет за 09.2017 г.
[ Дата на публикуване: 01 декември 2017 г., 10:54:39, размер на файла: 18.43MB ]

Баланс на Община Сливен към 30.09.2017 г.
[ Дата на публикуване: 01 декември 2017 г., 10:55:18, размер на файла: 5.77MB ]

Капиталов отчет за 09.2017 г.
[ Дата на публикуване: 01 декември 2017 г., 10:55:52, размер на файла: 1.38MB ]

Отчет за 10.2017 г.
[ Дата на публикуване: 01 декември 2017 г., 10:56:17, размер на файла: 28.93MB ]

Отчет за 11.2017 г.
[ Дата на публикуване: 07 февруари 2018 г., 10:56:42, размер на файла: 18.58MB ]

Отчет за 12.2017 г.
[ Дата на публикуване: 08 февруари 2018 г., 10:57:11, размер на файла: 14.95MB ]

Одитен доклад и Баланс към 31.12.2017 г.
[ Дата на публикуване: 09 ноември 2018 г., 08:28:33, размер на файла: 18.26MB ]