Бюджет и финанси - 2020

Местни данъци и такси


Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Сливен за полугодието на 2020 г.
[ Дата на публикуване: 15 септември 2020 г., 16:52:39, размер на файла: 18.83MB ]


Бюджет 2020 - Целодневна организация
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 11:00:41, размер на файла: 218.09kB ]

Бюджет 2020 - Неспециализирани училища
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 10:59:59, размер на файла: 228.11kB ]

Бюджет 2020 - Неспециализирани училища
[ Дата на публикуване: 31 март 2020 г., 13:53:07, размер на файла: 228.50kB ]

Бюджет 2020 - Детски градини
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 10:59:19, размер на файла: 232.82kB ]

Бюджет 2020 - Професионални паралелки
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 10:58:24, размер на файла: 194.25kB ]

Бюджет 2020 - Подготвителна група в училище
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 10:57:45, размер на файла: 194.90kB ]

Заповед формули
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 10:56:18, размер на файла: 1.64MB ]


Начален бюджет на Община Сливен за 2020 г. по пълна ЕБК
[ Дата на публикуване: 24 февруари 2020 г., 10:39:09, размер на файла: 18.10MB ]

Бюджетен календар 2021 г.
[ Дата на публикуване: 05 февруари 2020 г., 09:51:41, размер на файла: 6.56MB ]

Начален бюджет 2020 г.
[ Дата на публикуване: 30 януари 2020 г., 14:43:40, размер на файла: 8.83MB ]


Съобщение
[ Дата на публикуване: 20 декември 2019 г., 14:34:50, размер на файла: 270.35kB ]

Проект за бюджет на Община Сливен за 2020 г.
[ Дата на публикуване: 20 декември 2019 г., 14:37:53, размер на файла: 4.45MB ]

Бюджет на Община Сливен за 2020 г.
[ Дата на публикуване: 20 декември 2019 г., 14:39:55, размер на файла: 4.10MB ]


Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Одитен доклад на Сметна палата за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на община Сливен за 2020 г. и приложения към него.
[ Дата на публикуване: 30 юли 2021 г., 13:28:02, размер на файла: 5.45MB ]

Отчет за 12.2020 г.
[ Дата на публикуване: 29 януари 2021 г., 16:25:35, размер на файла: 3.16MB ]

Отчет за 11.2020 г.
[ Дата на публикуване: 18 декември 2020 г., 14:33:28, размер на файла: 1.73MB ]

Отчет за 10.2020 г.
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2020 г., 13:33:47, размер на файла: 937.85kB ]

Отчет за 09.2020 г.
[ Дата на публикуване: 23 октомври 2020 г., 16:11:07, размер на файла: 15.62MB ]

Отчет за 08.2020 г.
[ Дата на публикуване: 17 септември 2020 г., 15:28:58, размер на файла: 7.86MB ]

Отчет за 07.2020 г.
[ Дата на публикуване: 17 август 2020 г., 17:14:20, размер на файла: 5.27MB ]

Отчет за 06.2020 г.
[ Дата на публикуване: 03 август 2020 г., 11:24:27, размер на файла: 23.62MB ]

Отчет за 05.2020 г.
[ Дата на публикуване: 17 юни 2020 г., 14:30:12, размер на файла: 2.91MB ]

Отчет за 04.2020 г.
[ Дата на публикуване: 14 май 2020 г., 10:00:40, размер на файла: 14.26MB ]

Отчет за 03.2020 г.
[ Дата на публикуване: 30 април 2020 г., 10:32:28, размер на файла: 16.07MB ]

Отчет за 02.2020 г.
[ Дата на публикуване: 26 март 2020 г., 10:37:04, размер на файла: 18.33MB ]

Отчет за 01.2020 г.
[ Дата на публикуване: 27 февруари 2020 г., 15:13:29, размер на файла: 13.98MB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен