Бюджет и финанси - 2021

Бюджет и финанси - aрхив

Местни данъци и такси


Съобщение
[ Дата на публикуване: 22 декември 2020 г., 15:42:08, размер на файла: 262.60kB ]

Проект за бюджет на Община Сливен за 2021 г.
[ Дата на публикуване: 22 декември 2020 г., 15:42:16, размер на файла: 2.51MB ]

Бюджет на Община Сливен за 2021 г.
[ Дата на публикуване: 22 декември 2020 г., 15:42:20, размер на файла: 2.18MB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен