Бюджет и финанси - 2021

Местни данъци и такси


Информация за текущото изпълнение на бюджета на Община Сливен за полугодието на 2021 г.
[ Дата на публикуване: 15 септември 2021 г., 13:44:37, размер на файла: 1.41MB ]


Начален бюджет на Община Сливен

Разчет за финансиране на капиталовите разходи - Първоначален план за периода: 2021 г.
[ Дата на публикуване: 22 март 2021 г., 13:55:47, размер на файла: 1.26MB ]

Начален бюджет на Община Сливен по пълна ЕБК
[ Дата на публикуване: 22 март 2021 г., 10:23:10, размер на файла: 2.06MB ]

Решение № 501 от 25.02.2021 г. на Общински съвет Сливен
[ Дата на публикуване: 22 март 2021 г., 10:25:24, размер на файла: 2.12MB ]

Приложение № 1 [ Размер на файла: 8.03MB ]

Приложение № 2 [ Размер на файла: 224.31kB ]

Приложение № 2А [ Размер на файла: 248.27kB ]

Приложение № 3 [ Размер на файла: 515.22kB ]

Приложение № 3А [ Размер на файла: 215.11kB ]

Приложение № 4 [ Размер на файла: 313.39kB ]

Приложение № 5 [ Размер на файла: 311.32kB ]

Приложение № 6 [ Размер на файла: 122.68kB ]

Приложение № 7 [ Размер на файла: 370.82kB ]

Приложение № 8 [ Размер на файла: 279.14kB ]

Приложение № 9 [ Размер на файла: 373.15kB ]

Приложение № 10 [ Размер на файла: 308.06kB ]

Приложение № 11 [ Размер на файла: 198.64kB ]

Приложение № 12 [ Размер на файла: 263.83kB ]

Приложение № 13 [ Размер на файла: 1.47MB ]


Бюджетен календар 2022 г.
[ Дата на публикуване: 15 февруари 2021 г., 09:39:05, размер на файла: 2.08MB ]


Бюджет 2021 - Целодневна организация
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 16:47:36, размер на файла: 219.37kB ]

Бюджет 2021 - Неспециализирани училища
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 16:47:43, размер на файла: 226.89kB ]

Бюджет 2021 - Детски градини
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 16:47:51, размер на файла: 236.73kB ]

Бюджет 2021 - Професионални паралелки
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 16:48:02, размер на файла: 195.51kB ]

Бюджет 2021 - Подготвителна група в училище
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 16:48:08, размер на файла: 201.75kB ]

Заповед формули
[ Дата на публикуване: 01 март 2021 г., 16:48:14, размер на файла: 3.50MB ]


Начален бюджет 2021 г.
[ Дата на публикуване: 04 март 2021 г., 09:39:44, размер на файла: 4.66MB ]


Съобщение
[ Дата на публикуване: 22 декември 2020 г., 15:42:08, размер на файла: 262.60kB ]

Проект за бюджет на Община Сливен за 2021 г.
[ Дата на публикуване: 22 декември 2020 г., 15:42:16, размер на файла: 2.51MB ]

Бюджет на Община Сливен за 2021 г.
[ Дата на публикуване: 22 декември 2020 г., 15:42:20, размер на файла: 2.18MB ]


Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Отчет за 01.2021 г.
[ Дата на публикуване: 22 февруари 2021 г., 13:48:09, размер на файла: 4.57MB ]

Отчет за 02.2021 г.
[ Дата на публикуване: 19 март 2021 г., 16:55:48, размер на файла: 5.08MB ]

Отчет за 03.2021 г. и Oтчет за приходите и разходите на бюджета на Община Сливен за първото тримесечие на 2021 г.
[ Дата на публикуване: 29 април 2021 г., 09:27:34, размер на файла: 7.87MB ]

Отчет за 04.2021 г.
[ Дата на публикуване: 20 май 2021 г., 09:47:57, размер на файла: 11.90MB ]

Отчет за 05.2021 г.
[ Дата на публикуване: 29 юни 2021 г., 14:00:21, размер на файла: 6.93MB ]

Отчет за 06.2021 г., Баланс и ОПР на бюджета на община Сливен за второто тримесечие на 2021 г.
[ Дата на публикуване: 29 юли 2021 г., 10:07:29, размер на файла: 5.45MB ]

Отчет за 07.2021 г.
[ Дата на публикуване: 31 август 2021 г., 16:47:35, размер на файла: 3.29MB ]

Отчет за 08.2021 г.
[ Дата на публикуване: 14 септември 2021 г., 15:10:00, размер на файла: 2.61MB ]

Отчет за 09.2021 г., Баланс и Отчет за приходите и разходите на бюджета на община Сливен за третото тримесечие на 2021 г.
[ Дата на публикуване: 27 октомври 2021 г., 09:55:03, размер на файла: 5.31MB ]

Отчет за 10.2021 г.
[ Дата на публикуване: 24 ноември 2021 г., 14:21:21, размер на файла: 5.26MB ]

Отчет за 11.2021 г.
[ Дата на публикуване: 16 декември 2021 г., 10:51:17, размер на файла: 6.15MB ]

Отчет за 12.2021 г.
[ Дата на публикуване: 01 февруари 2022 г., 18:52:45, размер на файла: 3.29MB ]


Разчет за финансиране на капиталовите разходи

Отчет за 01-02.2021 г.
[ Дата на публикуване: 31 май 2021 г., 11:41:10, размер на файла: 877.58kB ]

Отчет за 03.2021 г.
[ Дата на публикуване: 31 май 2021 г., 11:41:54, размер на файла: 1.35MB ]

Отчет за 04.2021 г.
[ Дата на публикуване: 31 май 2021 г., 11:41:58, размер на файла: 1.43MB ]

Достъпност
Хаджията - Гид на Сливен